નિર્વાણાષ્ટકમ્ … (આત્મષ્ટક્…)…

નિર્વાણાષ્ટકમ્ … (આત્મષ્ટક્.)…


 

(૧) નિર્વાણાષ્ટકમ્ … (આત્મષ્ટક્…(રમેશભાઈ ઓઝા) …

.


.

માનોબુદ્ધયહંકારચિત્તાનિ નાહં
ન ચ ક્ષોત્રજિહ્વે ન ચ ધ્રાણનેત્રે |
ન ચ વ્યોમભૂમિર્ન તજો ન વાયુ:
ચિદાનન્દરૂપ : શિવોડહં શિવોડહમ્  ||૧||

 

ન ચ પ્રાણસંજ્ઞો ન વૈ પંચવાયુ-
ર્ન વા સપ્તધાતુર્ન વા પંચકોશ: |
ન વાકૂ પાણિપાદૌ ન ચોપસ્થપાયૂ
ચિદાનન્દરૂપ : શિવોડહં શિવોડહમ્  ||૨||

 

ન મે દ્વેષરાગૌ ન મે લોભમોહૌ
મદો નૈવ મે નૈવ માત્સર્યભાવ: |
ન ધર્મો ન ચાર્થો ન કામો ન મોક્ષ:
ચિદાનન્દરૂપ : શિવોડહં શિવોડહમ્  ||૩||

 

ન પુણ્યં ન પાપં ન સૌખ્યં ન દુઃખં
ન મંત્રો ન તીર્થ ન વેદા ન યજ્ઞ: |
અહં ભોજનં નૈવ ભોજ્યં ન ભોક્તા
ચિદાનન્દરૂપ : શિવોડહં શિવોડહમ્  ||૪||

 

ન મે મૃત્યુશંકા ન મે જાતિભેદ:
પિતા નૈવ મે નૈવ માતા ન જન્મ |
ન બન્ધુર્ન મિત્રં ગુરુર્નૈવ શિષ્ય:
ચિદાનન્દરૂપ : શિવોડહં શિવોડહમ્  ||૫||

 

અહં નિર્વિકલ્પો નિરાકારરૂપો
વિભુર્વ્યાપ્ય સર્વત્ર સર્વેન્દ્રિયાણામ્ |
સદા મે સમત્વં ન મુકિતર્ન બન્ધ:
ચિદાનન્દરૂપ : શિવોડહં શિવોડહમ્  ||૬||

શ્રી શિવપંચાક્ષર સ્તોત્રમ્ …

શ્રી શિવપંચાક્ષર  સ્તોત્રમ્ …(રમેશભાઈ ઓઝા)

lord shiva

.

नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे “न” काराय नमः शिवायः॥

मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय
मंदारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मे “म” काराय नमः शिवायः॥

शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय
श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै “शि” काराय नमः शिवायः॥

वसिष्ठ कुभोदव गौतमाय मुनींद्र देवार्चित शेखराय
चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै “व” काराय नमः शिवायः॥

यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय
दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै “य” काराय नमः शिवायः॥

पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत शिव सन्निधौ
शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते॥

દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગાનિ …

દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગાનિ  ….

.

સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથં ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ્ !

ઉજ્જચિન્યાં મહાકાલમોંકારમમલેશ્વમ્  ||१||

 

પરલ્યાં વૈધનાથં ચ ડાકિન્યાં ભીમશંકરમ્ |

સેતુબન્ધે તુ રામેશં નાગેશં દારુકાવને ||२||

 

વારાણસ્યાં તુ વિશ્વેશં ત્ર્યમ્બકં ગૌતમીતટે |

હિમાલયે તુ કેદારં ધુશ્મેશં ચ શિવાલયે  ||३||

 

એતાનિ જ્યોતિર્લિંગાનિ સાયં પ્રાત: પઠેન્નર: |

સપ્તજ્ન્મકૃતં  પાપં સ્મરણેન વિનશ્યતિ ||४||

.