ગણેશ વંદના …

ગણેશ વંદના …
સ્વર:નારાયણ સ્વામી …

.

.
સાખી :
ગુણપતિ ગુણ આગે રહો ..(૨)
દોઈ કર જોડે દાસ
આવા સદા સર્વદા સ્મરતાં
વિઘ્ન ના આવે પાસ …

પ્રથમ પહેલાં સમરીએ રે
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..(૨)
રિદ્ધિ –સિદ્ધિના તમે દેવ, દેવ મારા .. (૨)

મહેર કરો મહારાજ જી …

પ્રથમ પહેલાં સમરીએ રે
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..
રિદ્ધિ –સિદ્ધિના તમે દેવ, દેવ મારા .. (૨)
મહેર કરો મહારાજ જી …
માતા રે જેના પાર્વતી રે
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..
માતા રે જેના … હાઁ … હાઁ … હાઁ …
એ પાર્વતી રે ..
સ્વામી તમને સૂંઢાળા …
પિતા રે શંકર દેવ, દેવ મારા ..(૨)
મહેર કરો મહારજ જી …
ધૂપ-સિંદૂરની સેવા કરે રે
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..
ધૂપ-સિંદૂરની … હાઁ … હાઁ… હાઁ …
એ સેવા કરે રે ..
સ્વામી તમને સૂંઢાળા …

ગળામાં ફૂલડાનો હર દેવ મારા,

ગળામાં ફૂલની માળા દેવ મારા …

મહેર કરો મહારાજ જી …
કાનના કુંડળ ઝળહળે રે ..
સ્વામી તમને સૂંઢાળા …
કાનમાં કુંડળ … હાઁ … હાઁ … હાઁ …
એ .. ઝળહળે રે ..
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..
ગળામાં મોતીડાની માળ દેવ, દેવ મારા ..
મહેર કરો મહારાજ જી …
પ્રથમ પહેલાં સમરીએ રે
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..(૨)
રિદ્ધિ –સિદ્ધિના આતે વાન દેવ મારા ..
રીધ્ધી-સિદ્ધિના તમે દેવ, દેવ મારા
મહેર કરો મહારાજ જી …

 
રાવત રણસિંહ  ની વિનંતી રે ..
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..
રાવતરણસિંહ  ની હાઁ… હાઁ… હાઁ …
એ .. વિનંતી રે ..
સ્વામી તમને સૂંઢાળા …
ભગતોને કરજો સહાય દેવ મારા .. (૨)
મહેર કરો મહારાજ જી …
પ્રથમ પહેલાં સમરીએ રે
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..(૨)
રિદ્ધિ –સિદ્ધિના તમે દેવ, દેવ મારા .. (૨)
મહેર કરો મહારાજ જી …
મહેર કરો મહારાજ જી .. (૨)

 
 
બ્લોગ લીંક: http://das.desais.net
email:[email protected]
 

આજની પોસ્ટ… ગણેશ વંદના આપને શ્રી નારાયણ સ્વામીના સ્વરે સાંભળવાની અને માણવાની મજા આવી હોય તો આપના પ્રતિભાવ બ્લોગ પોસ્ટ પર જરૂર મૂકશો, જે સદા અમોને પ્રેરણાદાયી બની રહે છે.  આભાર ! ‘દાદીમા ની પોટલી’.

વીજળીને ચમકારે મોતીડા પરોવે રે પાનબાઈ ! … (ગંગાસતી)

વીજળીને ચમકારે  મોતીડા પરોવે રે  પાનબાઈ ! … (ગંગાસતી)

.

.
વીજળીને ચમકારે, મોતીડા પરોવે રે  પાનબાઈ !
અચાનક અંધારાં થાશે જી  .. (૨)
જોત રે જોતામાં દિવસો, વિયા રે ગિયા પાનબાઈ !
એકવીશ હજાર છસોને કાળ ખાશે જી …  (૨)
વીજળીને ચમકારે…
જાણ્યા રે જેવી આ તો, અજાણ છે રે  વાતો
અધૂરિયાંને ન કહેવાય ..
ગુપત રસનો આ ખેલ છે અટપટો ને,
આંટી રે મેલો તો (પૂરણ) સમજાય જી … (૨)
વીજળીને ચમકારે…
(નિરમળ થઈને)  માન રે મેલી ને તમે,
આવો રે મેદાનમાં ને (પાનબાઈ !).. (૨)
જાણી લિયો જીવ કેરી (ની) જાત જી … (૨)
સજાતિ વિજાતિની જુગતી બતાવું ને,
બીબે પાડી દઉં બીજી ભાત જી … (૨)
વીજળીને ચમકારે…
પિંડ રે બ્રહ્માંડથી, પર છે ગુરુજી મારો ..(૨)
એનો (તેનો) રે દેખાડું તમને દેશ જી .. (૨)
ગંગાસતી એમ બોલિયાં રે પાનબાઈ !
ત્યાં નહિ માયાનો જરીએ (લેશ) રંગ  જી … (૨)
વીજળીને ચમકારે, મોતીડા પરોવે રે  પાનબાઈ !
અચાનક અંધારાં થાશે જી  ..
જોત રે જોતામાં દિવસો, વિયા રે ગિયા પાનબાઈ,
એકવીશ હજાર છસોને કાળ ખાશે જી …  (૨)
એકવીશ હજાર છસોને કાળ ખાશે જી …

મેરુ તો ડગે જેના … (ગંગાસતી)

મેરુ તો ડગે જેના .. (ગંગાસતી)
સ્વર: નારાયણ સ્વામી …

ભગવાન માહવીર જ્ઞાન સાગર

 

મન મરે માયા મરે
મર મર જાતુ શરીર
એ..આશા-તૃષ્ણા નહી મરે
કહ ગયે દાસ કબીર ..

 

મેરુ રે ડગે જેના
મનડા ડગે નહિ ને
ભાંગી પડે ભલે ભર માંડ …

 

વિપત પડે તોઈ  એ
વણસે નહી રે
તોઈ મારા હરિજન ના પરમાણ ..

 

મેરુ રે ડગે જેના
મનડા ડગે નહિ ને
ભાંગી પડે  ભર માંડ …

 

ચિત્તની વૃતિ જેની
નિર્મળ રે વે ને રે
કરે નહિ કોઈ ની આશ ..

 

ચિત્તની વૃત્તિ જેની
નિર્મળ રે વે ને
કોઈની કરે નહિ, આશ ..

 

દાન દિયે છતાં
રે વે અજાસી ને

 

દાન  દિયે છતાં એ
એ..રે વે અજાસી ને
વચનો માં રાખે વિશ્વાસ ..

 

 

મેરુ રે ડગે જેના
મનડા ડગે નહિ ને
ભાંગી રે પડે ભલે ભર માંડ …

 

સુખ રે દુઃખની  જે ને
ના’વે કદી હેડકી ને

 

સુખ રે દુઃખ ની
ના’વે કદી હેડકી ને
આઠે પહોર આનંદ ..

 

એ..જી.. સુખ રે દુઃખની  જે ને
ના’વે કદી હેડકી ને
આઠે પહોર આનંદ ..

 

નિત્ય રહે ઈ તો ..
એ..સત્સંગ માને રે

 

નિત્ય રહે ઈ
સત્સંગ માને રે
તોડે માયા કેરા ખંડ ..

 

મેરુ તો ડગે જેના
મનડા ડગે નહિ રે
ભાંગી પડે ભલે ભર માંડ …

 

એ.. તન મન લઇ ને
પ્રભુજી ને અર પે  ને
ધન્ય ની ઝારી નર ને નાર ..

 

તન, મન, ધન ઈ તો
પ્રભુજી ને અર પે  ને
ધન્યની ઝારી નર ને નાર ..

 

એકાંતે બેસી,
અલખ ને આરાધે તો ..

 

એકાંતે બેસી,
અલખને આરાધે તો
પ્રભુજી પધારે એને દ્વાર ..

 

મેરુ રે ડગે જેના
મનડા ડગે નહી રે ..

 

એ..મેરુ રે ડગે જેના
મનડા ડગે નહિ ભલે
ભાંગી પડે  ભર માંડ …

 

સંગતું કરો છો તમે
એવાની કરજો ને
ભજનમાં રહેજો ભરપુર ..(૨)

 

ગંગાસતી એમ..
એમ બોલ્યાં ને રે
એ જેના નૈનો માં વરસે સાચા નૂર ..

 

મેરુ તો ડગે જેના
મનડા ડગે નહિ રે ..

 

એ … મેરુ તો ડગે જેના
મનડા ડગે નહી ભલે
ભાંગી પડે ભલે ભર માંડ …

 

ભાંગી પડે તે ભલે ભર માંડ …

 

વિપત પડે તો એ
વણસે નહિ રે
તોય મારા હરિજનના પરમાણ ..

 

મેરુ રે ડગે જેના
મનડા ડગે નહિ ને
ભાંગી પડે ભલે ભર માંડ …

 

ભાંગી પડે ભર માંડ .. (૩)

નવધા ભક્તિ (ગંગાસતી -ભજન)

નવધા ભક્તિ … (ગંગાસતી-ભજન)
સ્વર: નારાયણ સ્વામી …

નવધા ભકિત … (ગંગાસતી) …
સ્વર:નારાયણ સ્વામી …

.

.

નવધા ભક્તિ ..
પ્રથમ ભક્તિ
સંતન કર સંગાથ
દૂસરી ભક્તિ
મમ્ કથા પ્રસંગા
બાલ વયસે ભક્તિ કરે .. (૨)
જગ સે રહે ઉદાસ
તો તો તીર્થ વ્રત ઉનકી આશા કરે
કબ આવે હરિ કો દાસ
નવધા ભક્તિમાં
નિર્મળ રેહવું ને
શીખવો વચનમાં વિશ્વાસ
સદગુરુ ને પૂછી ને
પગલાં ભરવાં ને
થઇ ને રેહવું ગુરુ ના દાસ
ભાઈ રે, રંગરૂપમાં બહુ
રમવું નહિ ને રે
કરવો ભજનનો અભિયાસ
એ… રંગ ને રૂપમાં બહુ રમવું નહિ રે ને
કરવો ભજનનો અભિયાસ
સદગુરુ ને સંગે
નિર્મળ રેહવું ને .. (૨)
તજી દેવી ફળ ની આશ
નવધા ભક્તિમાં
નિર્મળ રેહવું ને
શીખવો વચન નો વિશ્વાસ
દાતા ની ભક્તિ
ભાઈ, દાતા ને ભોક્તા
હરિ એમ કેહવું ને
રાખવું નિર્મળ જ્ઞાન
દાતા રે ભોક્તા
હરિ એમ કેહવું ને
રાખવું નિર્મળ જ્ઞાન
સદગુરુ ચરણોમાં
શીશ નમાવવું,
સદગુરુ ના ચરણમાં
શીશ નમાવવું ને
ધરવું ગુરુજી નું ધ્યાન
એ અભિયાસી ને …
એવી રીતે રેહવું ને
એ જાણવો વચન નો મર્મ
ગંગાસતી એમ બોલ્યાં તે
ગંગાસતી ….
એ.. બોલ્યાં ને રે
છોડી દેવા અસુરી વિકર્મ
એ ભાઈ છોડી દેવા અસૂરી કર્મ
નવધા ભક્તિમાં
નિર્મળ રહેવું પાનબાઈ
એ નવધા રે ભક્તિમાં
નિર્મળ રહેવું પાનબાઈ
શીખવો વચનનો વિશ્વાસ .. (૨)

(૧) ભક્તિ કરવી તેને .. (ગંગાસતી)અને (૨)તેમ છતાં, હાવર્ડ યુનિવર્સિટીના આચરણ સૂત્રો…

(૧) ભક્તિ કરવી તેને …
સ્વર:નારાયણ સ્વામી …


.

.

ભક્તિ કરે પાતાલ મેં
પ્રગટ હોય આકાશ    … (૨)
દાગી  દૂગી ના રહે
કસ્તૂરી કી આશ

 

ભક્તિ કરવી તેને
રાંક થઈને રેહવું ને
મેલવું અંતરનું અભિમાન

 

સદગુરુ ચરણોમાં
શિષ્ નમાવી ને
કર જોડી  લાગવું પાય

 

ભક્તિ કરવી તેને
રાંક થઈને રેહવું  ને
મેલવું અંતરનું અભિમાન

 

જાતિ પણું મેલી પાનબાઈ
અજાતિ થાવું ને
કાઢવો વરણનો એ  વિકાર

 

જાતિ પણું મેલી પાનબાઈ
અજાતિ થાવું ને
કાઢવો વરણ, વિકાર

 

જાતિ રે ભાતિ
એ નહિ હરિનાં દેશ માંને ..(૨)
એવી રીતે રેહવું  નિર્માણ

 

ભક્તિ કરવી તેને
રાંક થઈને રેહવું ને
મેલવું અંતરનું અભિમાન

 

પારકા રે  અવગુણ ઈ
કોઈના ન જુવે ને
એને કહીયે હરિના દાસ

 

આશા ને તૃષ્ણા એને
એ તે નહી ઉરમાં ને
એ અવધ કરવો વિશ્વાસ

 

ભક્તિ કરવી તેને
રાંક થઇને રેહવું ને
મેલવું અંતરનું અભિમાન

 

ભક્તિ કરો તો તમે
એવી રીતે કરજો ને
રાખજો વચનમાં વિશ્વાસ

 

ગંગાસતી એમ …
એમ કરી બોલ્યાં રે ..

 

ગંગાસતી એમ જ બોલ્યાં ને
એને કહીએ હરિના દાસ

 

ભક્તિ કરવી તેને
રાંક થઈને રહેવું પાનબાઈ
મેલવું અંતરનું અભિમાન

 

સદગુરુ ના ચરણમાં
શિષ્ નમાવીને

 

સદગુરુ નાં ચરણમાં
શિષ્ નમાવી ને
કર જોડી લાગવું પાય

 

ભક્તિ કરવી તેને
રાંક થઈને રહેવું પાનબાઈ
મેલવું અંતરનું અભિમાન …(૨)

 

(૨) તેમ છતાં, હાવર્ડ યુનિવર્સિટીના આચરણ  સૂત્રો…
બધા માણસો વિચારપૂર્વક જ વર્તે છે એવું નથી. તેઓ જે કાંઈ કરે છે તે યોગ્ય જ હોય છે એવું પણ નથી. મોટા ભાગના માણસો માત્ર પોતાનો જ વિચાર કરીને ચાલતા ને વર્તતા હોય છે. તેમ છતાં તેમની તરફ સદભાવ રાખવો અને તેમની સાથે પ્રેમપૂર્વક વહેવાર કરવો
તમે કાંઈ સારૂ કરશો તો લોકો કહેશે કે આમ કરવા પાછળ અંદરખાનેથી તમારો હેતુ સ્વાર્થી છે, તેમ છતાં સારું કરવાનું, ભલાઈના માર્ગે ચાલવાનું બંધ કરશો નહીં.
તમે આજે જે કાંઈ સારું કરશો, ભલાઈનું કામ કરશો તે કાલે ભૂલાઈ જશે, તેમ છતાં સારું કરતા રહેવાનું, ભલાઈ કરવાનું ચાલુ રાખો.
તમે પ્રામાણિકપણે વર્તશો, નિખાલસતાથી વાત કરશો તો તમે વિવાદમાં સપડાવાના અને તમારી ટીકાઓ પણ થવાની, તેમ છતાં પ્રામાણિકતા છોડશો નહીં, નિખાલસ રહેજો.
જે ઈમારત ઉભી કરતા તમને વરસો થયાં હોય તે રાતોરાત ધરાશાયી થઈ જાય એવું બને. તેમ છતાં ઈમારત ખડી કરવાનું કામ ચાલું રાખો, ઈંટ પર ઈંટ ગોઠવ્યા કરો.
લોકોને ખરેખર મદદ જોઈતી હોય છે. તમે તેમને મદદ કરો ને તેઓ તમારો પાડ માનવાને બદલે તમારી પર હુમલો કરે એવું પણ બને. તેમ છતાં લોકોને મદદ કરવામાં પાછા પડશો નહીં.
તમારી પાસે જે શ્રેષ્ઠ છે તે દુનિયાને આપો. બદલામાં તમને કદાચ લાતો મળશે, તેમ છતાં દુનિયાને તમારી પાસે જે શ્રેષ્ઠ છે તે આપી ચૂકો.
ચટણી
ભલાઈ કરવા પહેલવાન નહીં, ઈન્સાન થવાની જરૂરત છે.
{ઘણી વખત એવું બને કે કોઈકની ખરાબ આદતો, ખરાબ આચરણ કે અપ્રામાણિક નીતીઓથી મળતી ક્ષણિક સફળતાઓથી દોરાઈને, એ નકલી દોરદમામથી આકર્ષાઈને જીવનમાં ખોટા રસ્તે ચાલવાનો નિર્ણય કે વિચાર આવે, કદાચ એટલે જ વિદ્યાર્થીઓના મનમાં આવા કોઈ પણ વિચારના ઉદભવને પહેલેથી જ ડામવા હાવર્ડ યુનિવર્સિટી ઉપરોક્ત આચરણ સૂત્રો બતાવે છે. આપણી સારી આદતો, સંસ્કારો અને આચરણો જ આપણી સૌથી મોટી મૂડી છે, કોઈ ઈમારત પડી જાય તો તેના પાયા પર તેને ઉભી કરી શકાય, પણ પાયા વગરની ઈમારતનું ભાવિ બિસ્માર હોય છે, એ ભલે ગમે તેટલી ઊંચી હોય, નાનકડા વિઘ્ને પતન નિશ્ચિત છે.}

વચન વિવેકી ને … (ગંગાસતી) …

વચન વિવેકી ને … (ગંગાસતી) …
સ્વર: નારાયણ સ્વામી …


.

વચન વચન કી મેંડ હૈ,
વચને ભયો  પ્રકાશ
વચન થકી ચૌદ બ્રહ્માંડ રચ્યાં
એ વચન તો કબીર તો  વિરલાને પાસ  ..
વચન વિવેકી ને
જે નર ને નારી પાનબાઈ
બ્રહ્માદિક લાગે તેને પાઈ … (૨)
યથાર્થ વચનની
શાન જેણે જાણી ને .. (૨)
કરવું પડે નહિ  બીજું કાંય  ..
વચન વિવેકી ને
જે નર ને નારી પાનબાઈ
બ્રહ્માદિક લાગે તેને પાઈ …
વચનમાં સમજે તેને
મહાસુખ ઉપજે પાનબાઈ
ગત રે ગંગાજી કહેવાય …
વચનમાં સમજે તેને
મહાસુખ ઉપજે જેને
ગત રે ગંગાજી કહેવાય …
એકાંતે બેસી,
અલખને આરાધે તો ..
એકાંતે બેસીને,
અલખને આરાધે તો,
પ્રભુજી પ્રસન્ન તેને થાય .. (૨)
વચન વિવેકી
જે નર નારી ને
બ્રહ્માદિક લાગે તેને પાઈ …
વચને થાપન ને
વચને ઉથાપન પાનબાઈ
વચને મંડાય, પ્રભુ નો પાટ ..
વચને થાપન ને
વચને ઉથાપન પાનબાઈ
વચને મંડાય પ્રભુનો પાટ …
વચન ના પુરાય તો
નહિ રે અધૂરા અમે
વચન ના પુરાય  ..
નહિ રે અધૂરા અમે   ..
લાહવો વચન નો જોને થાત
એ જી ..રામ રામ રામા રે જી …
વચન વિવેકી
જે નર ને નારી ને
બ્રહ્માદિક લાગે તેને પાઈ …
વસ્તુ વચનમાં
છે પરી પૂરણ પાનબાઈ
વચન છે ભક્તિ કેરૂ અંગ .. (૨)
ગંગાસતી એમ બોલ્યાં ને રે
ગંગાસતી એમ …
એ જી એમ બોલ્યાં ને
એ તમે કરજો કોઈ
વચન વાળાનો સંગ …
વચન વિવેકી ને
જે નર ને નારી ને
બ્રહ્માદિક લાગે તેને પાઈ …
યથાર્થ  વચનની
શાન જેણે જાણી ને .. (૨)
એને કરવું પડે નહિ
બીજું કાંઈ ..
કરવું પડે નહિ
બીજું કાંઈ …

શીલવંત સાધુને વારં વાર નમીએ …(ભજન)

શીલવંત સાધુને વારં વાર નમીએ …
સદગુરુને શરણે … (ગુરુ શરણ)
સ્વર : શ્રી નારાયણ સ્વામી …

.


.

સાખી :

શીલ બડા સંતોષ બડા
બુદ્ધિ બડા ગુણવંત
સબ કે પરસમ દ્રષ્ટિ હૈ
તાકો કહત હૈ સંત ..

 

શીલવંત સાધુ ને
વારં વાર નમીએ, જેના
બદલે નહિ વ્રતમાન …

 

ચિત્તની વ્રતી જેની
નિર્મળ રેહ રેહ ને .. (૨)
મા’રાજ થયા મે’રબાન ..

 

શીલવંત સાધુ ને
વારં વાર નમીએ, જેના
બદલે નહિ વ્રતમાન …

 

શત્રુ ને મિત્ર જેને
એકે નહિ ઉરમાં ને
પરમારથમાં જેને પ્રીત .. (૨)

 

મન, કર્મ, વચનથી
મન. કર્મ, વાણીએ, વચનમાં ચાલે
રૂડી પાડે એવી રીત ..

 

શીલવંત સાધુ ને
વારં વાર નમીએ, જેના ..
બદલે નહિ વ્રતમાન …

 

આઠે પો’ર મન
મસ્ત થૈ ને રે’ વે, જેને ..
જાગી ગયો તુરીયાનો તાર ..

 

નામ રૂપ જેણે
મિથ્યા કરી જાણ્યા ને
સદાય ભજનનો એને આહાર ..

 

શીલવંત સાધુ ને
વારં વાર નમીએ, જેના
બદલે નહિ વ્રતમાન …

 

સંગત્યું તમે જ્યારે
એવાની રે કરશો પાનબાઈ
સંગત્યું તમે જ્યારે
એવાની રે કરશો ત્યારે ..
ઊતરશો ભવ પાર …

 

ગંગાસતી એમ બોલિયાં ને રે
જેને વચનો સાથે વે’વાર ..

 

શીલવંત સાધુ ને
વારં વાર નમીએ પાનબાઈ
શીલવંત સાધુ ને
વારં વાર નમીએ, જેના ..
બદલે નહિ વ્રતમાન .. (૨)

 

ચિત્તની વ્રતી જેની
નિર્મળ રેહ રેહ ને
જેને મા’રાજ થયા છે મે’રબાન …

 

શીલવંત સાધુ ને
વારં વાર નમીએ, જેના
બદલે નહિ વ્રતમાન … (૨)