“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) … ( જૂન અને જુલાઈ – ૨૦૦૫) …

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) … (અંક- જૂન -૨૦૦૫  અને  જુલાઈ  – ૨૦૦૫) …
 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ (મેગેજીન) – સામાયિક સ્વરૂપે  …

 

 

pushti.june

 

 

pushti.june.1

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  જૂન માસનો અંક વાંચવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો : 

  

June 2005 High Quality Issue June 2005 Low Quality Issue

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ નો  જુલાઈ માસનો  અંક વાંચવા  અંક નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો : 

pushti.july
 

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ જુલાઈ માસનો અંક વાંચવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો ..

 

July 2005 High Quality Issue July 2005 Low Quality Issue

 

To view online issues you will need Adobe Acrobat Reader. If you do not have it please download by clicking here –>    

 

 

The High Quality images are large and will take some time to appear. If you still have difficulty reading these files please email to [email protected] 

સાભાર : વ્રજનિશ શાહ  – લોયડસ્, મેરિલેન્ડ.  યુએસએ. 

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ એક સામાયિક સ્વરૂપે છેલ્લા આઠ વર્ષથી વધુ સમયથી યુ એસ એ માં પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે,  આદરણીય વડીલ શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ (યુએસએ) ની વિનંતી ને ધ્યાનમાં રાખી, આજ રોજથી  હવે પછી આપણે  તેને નિયમિત સ્વરૂપે, પખવાડિયે (૧૫ દિવસે) એક વખત ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી બ્લોગ નાં માધ્યમથી  અહીં માણવા કોશિશ કરીશું. અમારી નમ્ર કોશિશ રહેશે કે દર પખવાડિયે  બે માસના અંક બ્લોગ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી શકાય.

 
બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]
 

“પુષ્ટિ પ્રસાદ”  સામાયિક ના  સળંગ અંક ..  માણી શકો તે હેતુથી  અમોએ  તેની એક અલગ કેટેગરી “પુષ્ટિ પ્રસાદ .. “(સામાયિક સ્વરૂપે) …  અહીં  દર્શાવેલ  છે…  આ કેટેગરી પર ક્લિક કરવાથી ફક્ત ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ સામાયિક – મેગેજીન નાં અંકો ની લીંક જ આપને  ત્યાં  જોવા મળશે….

 
પુષ્ટિ સાહિત્ય વિશે … બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ,  સદા બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.