“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) …

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) … (અંક- એપ્રીલ-૨૦૦૪ અને  મે – ૨૦૦૫) …

 

 

april-im.1

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here. 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  એપ્રિલ માસનો અંક વાંચવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો : 

April 2005 High Quality Issue April 2005 Low Quality Issue

‘દાદીમા ની પોટલી’ પર શ્રી હરિરાયજી કૃત || શિક્ષાપત્ર || નું સંકલન છેલ્લા એક વર્ષથી પ્રસિદ્ધ કરવાની તક આપવા બદલ અમો આદરણીય વડીલ શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ, બાયોડ્સ, મેરીલેન્ડ, યુ.એસ.એ. નાં અંતરપૂર્વકથી આભારી છીએ.  આપ સર્વે પાઠક મિત્રો, વૈષ્ણવજીવો તરફથી અમોને મળેલ સાથ અને સહકાર બદલ આપ સર્વેના પણ અમો હૃદયપૂર્વક આભારી છીએ.

 

 

આજની પોસ્ટને જાણવા અને માણવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો …

april.2

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

April 2005 High Quality Issue April 2005 Low Quality Issue

 

 

 ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  સામયિક -(મેગેઝીન) સ્વરૂપે માણવા અહીં નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરવા વિનંતી.  (એપ્રીલ – ૨૦૦૫ અને  મે -૨૦૦૫  બે માસના અંક  માણશો)

 

 

may.im.1

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  મે માસનો  અંક વાંચવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો : 

May 2005 High Quality Issue May 2005 Low Quality Issue

 

 

To view online issues you will need Adobe Acrobat Reader. If you do not have it please download by clicking here –>    

 

 

The High Quality images are large and will take some time to appear. If you still have difficulty reading these files please email to [email protected] 

સાભાર : વ્રજનિશ શાહ  – લોયડસ્, મેરિલેન્ડ.  યુએસએ. 

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ એક સામાયિક સ્વરૂપે છેલ્લા આઠ વર્ષથી વધુ સમયથી યુ એસ એ માં પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે,  આદરણીય વડીલ શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ (યુએસએ) ની વિનંતી ને ધ્યાનમાં રાખી, આજ રોજથી  હવે પછી આપણે  તેને નિયમિત સ્વરૂપે, પખવાડિયે (૧૫ દિવસે) એક વખત ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી બ્લોગ નાં માધ્યમથી  અહીં માણવા કોશિશ કરીશું. અમારી નમ્ર કોશિશ રહેશે કે દર પખવાડિયે  બે માસના અંક બ્લોગ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી શકાય.

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” ના  સળંગ અંક .. સામિયક સ્વરૂપે માણી શકો તે માટે આજથી અમોએ  તેની એક અલગ કેટેગરી અહીં પાડેલ છે… જેનું નામ છે …  “પુષ્ટિ પ્રસાદ .. “(સામાયિક સ્વરૂપે) …   આ કેટેગરી પર ક્લિક કરવાથી ફક્ત મેગેજીન નાં અંકો ની લીંક જ આપને  ત્યાં  જોવા મળશે….

પુષ્ટિ સાહિત્ય વિશે … બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ,  સદા બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.