“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) …(ઓગષ્ટ – સપ્ટેમ્બર,૨૦૦૪) …

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) … (અંક- ઓગષ્ટ  સપ્ટેમ્બર,૨૦૦૪) …

 

 

pushti-Aug04

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ એક સામાયિક સ્વરૂપે છેલ્લા આઠ વર્ષથી વધુ સમયથી યુ એસ એ માં પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે,  આદરણીય વડીલ શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ (યુએસએ) ની વિનંતી ને ધ્યાનમાં રાખી,  આપણે  તેને નિયમિત સ્વરૂપે, પખવાડિયે (૧૫ દિવસે) એક વખત ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી અને  બ્લોગ નાં માધ્યમ દ્વારા  અહીં માણવા કોશિશ કરીશું.  અમારી નમ્ર કોશિશ રહેશે કે દર પખવાડિયે  બે માસના અંક બ્લોગ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી શકાય.

ઓગષ્ટ માસ નો અંક 

 

pushti-Aug4(1)

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ સામાયિક ને વાંચવા માટે ….. 

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

 ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  સામયિક -મેગેઝીન સ્વરૂપે માણવા અહીં નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરવા વિનંતી.  (ઓગસ્ટ  – ૨૦૦૪ અને સપ્ટેમ્બર – ૨૦૦૪  બે માસ ના અંક )

 

 ઓગષ્ટ અને સપ્ટેમ્બર માસના સામયિક ને  જાણવા અને માણવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો …

 

August 2004 High Quality Issue August 2004 Low Quality Issue

 

Sept. 2004 High Quality Issue Sept. 2004 Low Quality Issue

 

To view online issues you will need Adobe Acrobat Reader. If you do not have it please download by clicking here –>    

 

 

The High Quality images are large and will take some time to appear. If you still have difficulty reading these files please email to [email protected] 

 

સાભાર : વ્રજનિશ શાહ  – લોયડસ્, મેરિલેન્ડ.  યુએસએ.

 

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ,  બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.