ઉત્તર દિશાથી, એક રમતો જોગી આયો …

આવી આવી અલખ જગાયો …

સ્વર : નારાયણ સ્વામી ..

 

 


.

સાખીઃ

કબીર કુવા એક હે 
પનિહારી અનેક
બરતન ન્યારે, ન્યારે હે 
પાની સબ મેં એક …

 

આવી આવી અલખ જગાયો ..
એ બેની અમારે મહેલે ..
ઉત્તર દિશાથી, એક રમતો જોગી આયો રે ..   એ ..  જી ..

 

આવી આવી અલખ જગાયો ..
એવો  અમારે મહેલે ..
ઉત્તર દિશાથી, એક રમતો જોગી આયો રે ..  એ  .. જી ..

 

વાલીડા મારા,
સત્ય કેરી સૂય ને ..
શબ્દોના ધાગા રે …  રામ, રામ ..રામ ..

 

વાલીડા રે મારા, સત્ય કેરી સૂય ને ..
શબ્દોના ધાગા રે..   એ .. જી..

 

હે…  ફલકો રે ખૂબ બનાયો …  (૨)જી, જી .. જી ..
એ.. બેની અમારે મહેલે ..
ઉત્તર દિશાથી, એક રમતો જોગી આયો રે..  રામ, રામ .. રામ …

 

આવી આવી અલખ જગાયો ..
એવો અમારે મહેલે ..
ઉત્તર દિશાથી, એક રમતો જોગી આયો રે ..  એ ..જી …

 

વાલીડા મારા …   હે.. જી..
પેહરણ પીતાંબર ને, .. કેશરિયા વાઘા રે..   હો.. જી..

 

વાલીડા મારા,
પેહરણ પીતાંબર ને, ..  કેશરિયા વાઘા..રે.. રામ, રામ..રામ …

 

એ .. કેશર ભીનો તિલક લગાયો ..  જી..  જી..જી … (૨)
એવો  અમારે મહેલે ..
ઊત્તર દિશાથી, એક રમતો જોગી આયો  રે … એ .. જી..

 

આવી આવી અલખ જગાયો ..
એ.. બેની અમારે મહેલે ..
ઓત્તર દિશાથી, એક રમતો જોગી આયો રે..   એ . . જી ..

 

વાલીડા મારા, ભમર ગુફામાં જોગીડે ..
આસન વાળ્યા રે…   હે..  જી ..

 

વાલીડા મારા, ભમર ગુફામાં જોગીડે ..
આસન વાળ્યા રે…   હો ..  જી ..

 

એ..  અનહદ નાદ બજાયો, જોગીડે ..   હે..  જી .. (૨)
એ ..  એવા અમારા મહેલે,
ઉત્તર દિશાથી, એક રમતો જોગી આયો રે..   હે..  જી …

 

વાલીડા રે મારા, હિરે જોગીડા ને ..
જન્મ મરણ ના આવે રે..   હે..  જી …

 

એ … નહિ રે આયો ને,  નહિ જોયો ..
એ.. એવા અમારે મહેલે ..
ઉત્તર દિશાથી, એક રમતો જોગી આયો રે..
રામ, રામ.. રામ …

 

વાલીડા મારા, ત્રિકમ સાહેબ ..
ખીમ કે રે ચરણે રે…  રામ, રામ ..રામ …

 

એ … હરખ હરખ ગુણ ગાયો ..
એ એવો  અમારે મહેલે ..
ઉત્તર દિશાથી, એક રમતો જોગી આયો ને …  એ .. જી …

 

બ્લોગ લીંક: http://das.desais.net
email:[email protected]

 

આજથી શ્રાવણ માસ ની શરૂઆત થાય છે, પૂરા માસ દરમ્યાન ભગવાન શ્રી ભોલેનાથ -શિવ શંભુ ના દેવાલયોમાં ભાવિકજનો બિલ્વ પત્ર, દૂધ – અને જલ ના અભિષેક કરવા માટે ભગવાન શ્રીભોલેનાથની પૂજા અર્ચના માટે ભીડ જમાવતા જોવા મળશે. આજથી શરૂ થતા આ પવિત્ર માસ ની સર્વે ભાવિકજનો તેમજ તેમના પરિવારને ‘દાદીમા ની પોટલી’  તરફથી શુભકામના સાથે શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ.

આજની આ ભોલેનાથના આગમનની વધાઈની  સુંદર રચના, નારાયણ સ્વામી ના સ્વરે જો આપને પસંદ આવી હોય તો, આપના પ્રતિભાવ બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકી આભારી કરશો.   …. જય ભોલે નાથ ! જય શિવ શંકર ! હર હર મહાદેવ !