કર ગુજરાન ગરીબી મેં …

કર ગુજરાન ગરીબી મેં … (કબીર વાણી) ..
સ્વર: નારાયણ સ્વામી …

 

.

.

કર ગુજરાન ગરીબી મેં … (કબીર વાણી)
સ્વર: નારાયણ સ્વામી …

 

તું તું કરતાં, તું ભયા
મુજ મેં રહી ન હું હૈ
વારી જાઉં તુજ નામ પે
જીત દેખું તીત તું …

માટે કર ગુજરાન ગરીબી મેં ..
મગરૂરી કિસ પર કરતા હૈ
નાશવંત વસ્તુ હૈ જગ મેં
ફીર મમતા ક્યા તું કરતા હૈ …

કર ગુજરાન ગરીબી મેં …

કર ગુજરાન … ગરીબી મેં …

માટી ચુનકર મહેલ બનાયા
ગંવાર કહે ઘર મેરા હૈ .. (૨)

ના ઘર તેરા, ના ઘર મેરા .. હૈ .. જી …
ચિડિયાં રૈન બસેરાં હૈ …

કર ગુજરાન ગરીબી મેં … (૨)

કર ગુજરાન ગરીબી મેં …

ઇસ દુનિયા મેં, કોઈ નહિ અપના
ક્યા અપના ..અપના કરતા હૈ ..

ઇસ દુનિયા મેં …
કોઈ નહિ અપના ..
ક્યા અપના … અપના . કરતા હૈ …

કાચી માટી કા ઘાટ ઘડુલા ..

કાચી માટી કા ઘાટ ઘડુલા
ઘડીક પલક મેં ઢલતા હૈ ..

કર ગુજરાન ગરીબી મેં … (૨)

કર ગુજરાન ગરીબી મેં …

ઇસ દુનિયા મેં નાટક ચેટક ..
દેખ ભટકતા ફિરતા હૈ

ઇસ દુનિયા મેં … ઇસ દુનિયા મેં ..
ઇસ દુનિયા મેં … (૨)

નાટક.. ચેટક ..
દેખ ભટકતા ફિરતા હૈ …

કહે કબીર સુનલે મુરખ

કહે કબીર … કહે કબીર …
હૈ ..કબીર …

હૈ .. કહે કબીર … સુનલે મુરખ ..
હરિ કો ક્યૂં ન સમરતા હૈ …

નાશવંત વસ્તુ હૈ જગ મેં
ફીર મમતા ક્યા તું કરતા હૈ …

કર ગુજરાન ગરીબી મેં … (૨)

ગરીબી મેં … ગરીબી મેં …
ગરીબી મેં … ગરીબી મેં … હૈ …

(મિત્રો, કબીર સાહેબ ની આ સુંદર રચના શ્રી નારાયણ સ્વામી ના સ્વરમાં સાંભળવાની આપને જો પસંદ આવી હોય તો આપના પ્રતિભાવ કોમેન્ટ્સ બોક્ષ પર જરૂર મૂકશો, જે સદા અમોને પ્રેરણાદાયી બની રહે છે …. આ ઉપરાંત નીચે દર્શાવેલ બ્લોગ લીંક પર ક્લિક કરવાથી આવી અનેક સુંદર રચનાઓ બ્લોગ પર માણી શકાશે… જે માટે ફક્ત કેટેગરી પર ક્લિક કરી, બોક્ષ ખુલતાં… નારાયણ સ્વામીનું નામ સિલેક્ટ કરવાનું છે… ત્યારબાદ સૂચીમાં દર્શાવેલ તમારી મન પસંદ રચનાની પસંદગી તમારે કરવાની રહે છે… આભાર !)

 

બ્લોગ લીંક: http://das.desais.net‘દાદીમા ની પોટલી
email:[email protected]