રસ્તો નથી જડતો … (ગઝલ)

રસ્તો નથી જડતો … (ગઝલ)

 

‘કવિ જલરૂપ’ ના ઉપનામથી અનેકવિધ સાહિત્યિક અને વૈવિધ્યસભર લેખનકાર્ય કરતાં મોરબીના ૨૫ વર્ષીય નવયુવાન શ્રી રૂપેશ લાલજીભાઈ પરમાર થનગનતા, આશાવાદી સુશિક્ષિત મધ્યમવર્ગીય યુવાન છે. તેઓએ બી.કોમની પદવી હાંસલ કરી લીધા બાદ, હિન્દીમાં વિશારદ કરેલ છે અને સંસ્કૃતમાં પણ વિશારદનો અભ્યાસ કરે છે. ચિત્રકળા (ડ્રોઈંગ)ના ટ્યુશન ક્લાસ ૧ થી ૧૨ ધોરણ ના હાલ ચલાવે છે. રૂપેશ પરમાર, ‘કાનૂન ખબર’ અખબારમાં ‘કવિતા’ની કટાર લખે છે. તેમજ રાજકોટના સાંધ્ય દૈનિક ‘અકિલા’માં,  ‘મોકળુ મેદાન’ લેખ અને કાવ્યો લખે છે. તેમની ‘શ્રેયના સુવિચાર’ નામની પુસ્તિકા પણ પ્રકાશિત થયેલ છે અને ‘શ્રેયનો માર્ગ’ પુસ્તિકારૂપે હવે પ્રકાશિત થશે.
રૂપેશ પરમાર – કવિ જલરૂપ, અનેકવિધ પ્રતિભા ધરાવે છે, પોતાની બે રચનાઓ ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર મોકલવા બદલ તેમના આભારી છીએ…

ગઝલ ..

 

(૧) રસ્તો નથી જડતો …

આંખના આંસુથી ભરાય છે દરિયો;
આ ખારા પાણીમાં રસ્તો નથી જડતો.

લાગણીના સંબંધોથી સોહાય છે દરિયો;
લાગણીની વાણીમાં રસ્તો નથી જડતો.

પ્રેમના પ્યાલામાં પૂજાય છે દરિયો;
આ બંધ સુરાઈમાં રસ્તો નથી જડતો;

નફરતની નજરોથી ધોવાય છે દરિયો;
જલરૂપ આ બુરાઈમાં રસ્તો નથી જડતો.

-કવિ જલરૂપ (મોરબી)

 

(૨) મા-બાપ ..

 

પૈસે બધું મળે,
પાપ મળે, પુણ્ય મળે,
પ્રેમ મળે, નફરત મળે,
પળેપળ
પૈસે બધું મળે,
દુનિયા નમે
સૌને ગમે, બાકી
બધાં પૈસે રમે,
પૈસો તો છે પરમેશ્વર
ન મળે, ન મળે
દુનિયાની શ્રેષ્ઠ વસ્તુ
ન મળે મા-બાપ,
બાકી પૈસે બધું મળે.

 

રચિયતા  -રૂપેશ પરમાર …
કવિ જલરૂપ (મોરબી)

કવિ સંપર્ક  :  રૂપેશ પરમાર,વજેપર શેરી નંબર ૨૩, વજેરી પાછળ, મોરબી ૩૬૩૬૪૧.

જ્યાં લગી આત્મા, તત્વ ચીન્યો નહી …(ભજન)

જ્યાં લગી આત્મા, તત્વ ચીન્યો નહી …
સ્વર : શ્રી નારાયણ સ્વામી …

.

.
જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

આત્મા ઓર પરમાત્મા
દૂર રહે બહોત કાલ
સુંદર મેલા કર દિયા
સદગુરુ મિલે ગલાલ …

 

જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …
ત્યાં લાગી સાધના સર્વ દુઃખી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

મનુષ્ય દેહ તારો એમ એળે ગયો
માવઠાની જેમ વૃષ્ટિ રૂઠી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

શું થયું સ્નાન સેવા થકી ને
શું થયું દેર રહી દાન દીધે
શું થયું સ્નાન સેવા થાકી ને વળી
શું થયું દેહ રહી દાન દીધે
શું થયું દરિદ્રતા ભષ્મ લેપન કરે
શું થયું લાલ લોચન કીધે
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …
ત્યાં લગી સાધના સર્વ દુઃખી …

 

આ મનુષ્ય દેહ તારો
એમ એળે ગયો
માવઠા ની જેમ વૃષ્ટિ રૂઠી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

શું થયું તપને તીરથ કીધા થકી
શું થયું માળ ગઈ નામ લીધે
શું થયું તપને તીરથ કીધા થકી
શું થયું માળ ગઈ નામ લીધે
શું થયું તિલકને તુલસી ધર્યા થકી

 

શું થયું તિલકને તુલસી ધર્યા થકી
શું થયું ગંગાજળ પાન કીધે
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …
ત્યાં લગી સાધના સર્વ દુઃખી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

શું થયું વેદ, વ્યાકરણ, વાણી વદે
શું થયું રાગ ને રંગ જાણે
શું થયું વેદ, વ્યાકરણ, વાણી વદે
શું થયું રાગ ને રંગ જાણે
શું થયું ખટ દર્શન સેવા થકી ..(૨)
શું થયું વરણ ના ભેદ આણે
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …
ત્યાં લગી સાધના સર્વ દુઃખી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

આ.. પ્રપંચ સૌ પેટ ભરવા તણા
આત્મા રામ કદી બ્રહ્મ ન જોયો
એ છે પ્રપંચ સૌ પેટ ભરવા તણા
આત્મા રામ કદી બ્રહ્મ ન જોયો
ભણે નરસૈંયો કે’ તત્વ દર્શન વિના

 

ભણે નરસૈંયો કે’ તત્વ દર્શન વિના
રત્ન ચિંતામણી જન્મ ખોયો

 

ભણે નરસૈંયો કે તત્વ દર્શન વિના
રત્ન ચિંતામણી જન્મ ખોયો
જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …
ત્યાં લગી સાધના સર્વ દુઃખી
આ મનુષ્ય દેહ તારો એમ એળે ગયો
માવઠા ની જેમ વૃષ્ટિ રૂઠી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …
ત્યાં લગી સાધના સર્વ દુઃખી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …