લઘુકાવ્યો … ગઝલ ( ભાવેશ ભટ્ટ)

લઘુકાવ્યો …ગઝલ  ( ભાવેશ ભટ્ટ)

લઘુકાવ્યો …
(૧)
રસ્તા પર બેવડ વળી ગયેલા
વૃક્ષને જોઈ બાળકે પૂછ્યું,
‘કેમ  અંગુઠા પકડીને ઉભું છે ?
તેં લેસન નોહતું કર્યું ?
* * *
(૨)
ટીકીટ લીધા વગર,
એક માણસ
ટ્રેઇનના  પાટા પર સુઈ ગયો,
ક્યાં નો ક્યાં પહોંચી ગયો..!
* * *

 

(૩)
કોઈ સારો કોમ્પ્યુટર એન્જીનીયર
ધ્યાનમાં હોય તો કહજો,
જેટલી વાર માણસ ડૉટકૉમ
ઍન્ટર કરું છું;
કોમ્પ્યુટર હેન્ગ થઈ જાય છે…!
* * *
(૪)
બટુ-પૉલીશની થેલી
ખભે લટકાવી
રસ્તા પર ફરતા બાળકની
ખરબચડી નજરમાં
દરેક વસ્તુની ચમક હતી.

 

ગઝલ – – ભાવેશ ભટ્ટ –

છીદ્રવાળું વહાણ છે તો છે,
પાણીને એની જાણ છે તો છે.

 

એ ભલે ફૂલછાબ જેવો છે,
પણ ફૂલોથી અજાણ છે તો છે.

 

કામ બીજું હવે રહ્યું ક્યાં ?
શ્વાસની  ખેંચતાણ છે તો છે.

 

હું  દીવસને નથી મળ્યો  ક્યારેય,
કોઈને ઓળખાણ છે તો છે.

 

જેવું જીવ્યા છીએ લખાયું એવું,
સાવ નબળું લખાણ છે તો છે.

 

* ભાવશે ભટ્ટ  *
♦ કવીસંપર્ક: બી-6, ચીત્રકુટ એપાટર્મેન્ટસ-2, દેવાશીષ સ્કૂલની સામે, બોડકદેવ
અમદાવાદ-380 054 ઈ-મેઈલઃ [email protected]
મોબાઈલ – 92274 50244