મોરલી વાળા …(રચના)

મોરલી વાળા … (પ્રાર્થના)

 

.

આવો હવે મોરલી વાળા, સંભવામી વચન વાળા
ભૂમી ભારત ઉગારો,     આવો ગિરિધારી આવો…
રાવણ તે’દિ એક જનમ્યો’તો, ગઢ લંકા મોજાર
આજ ઠામો ઠામ રાજ રાવણ ના, કોઇ ન તારણ હાર
વિભીષણ એક ન ભાળું,   જામ્યું બધે પાપ નું જાળું..
પેટમાં પોઢીને સાંભળેલી શિવે, રામ લક્ષમણ ની વાત
આજ ન જીજાબાઇ જણાતી, નથી શૂરો કોઇ તાત
ભીડૂં જે ભોમ ની ભાંગે,   જાગે રણશિંગા વાગે…
આજ ભામાશા ભાળ ન લેતો, લડે રાણાજી કેમ
ધનવાનો ધન ઉપર બેઠા, ભોરિંગ કાળા જેમ
લૂંટે છે ગરીબ ની મુડી,   રાખે નીતિ કુડી કુડી…
હોટલ ક્લબમાં ચડે હિલોળે, ડીસ્કો દેતાં થાપ
નાટક ચેટક નખરા જોતાં, આજના મા ને બાપ
તમાકુની ફાકીયું ફાકે, આમાં-શિવાજી ક્યાંથી પાકે..
આજ જુવાની ચડી હિલોળે, અવળો છે ઉતપાત
નારી દેખી નર સીટીઓ મારે, દુર્યોધન ના ભ્રાત
સીતાની શોધ શું થાતી, લાજું જ્યાં રોજ લુંટાતી..
લીલા પીળાં લુગડા પહેરે, નહીં પુરૂષ પહેચાન
લટક મટક ચાલ ચાલેને, નચાવે નેણ કમાન
આંખે આંજે કાજળ કાળું, રાખે વાળ જાણે જાળુ..
શરીર જુવો તો સાગ ની સોટી, વળી છે વાંકી કેડ
ખેતર વચ્ચે ચાડિયો ચોંટ્યો, એવો લાગે છે મેળ
ભૂમિ ભારત ની લાજે, ભાળી નિજ બાળ ને આજે..
ખૂરસી માટે ખેલ મંડાણો, કરતા નાગા નાચ
પૈસા ખાતર પંડ ને વેચે, એવા રહ્યા છે સાચ
ભારત ની  ભોમકા માથે, આવ્યા સૌ બાથં બાથે..
સંત દુભાતા શામળો આવે, રાખે ભક્ત ની લાજ
આજ મુનિજન એવા હશે ક્યાં, રીઝાવી લે મહારાજ
ઊતારે રામ ને હેઠો,   જુવે છે ત્યાં બેઠો બેઠો..
જન્મ ધર્યો જ્યાં જાદવરાયે, રામ લીધો અવતાર
આજ ભુમિ એ ભીડે પડી છે, આવે લાજ અપાર
રહે શું માતમ તારૂં,  લાગે તને કલંક કાળું..
સુણી અરજ સરકાર પધારો, આણો પાપ નો અંત
વણશિંગા આ રાક્ષસ મારી, સ્થાપીદો સઘડે સંત
ગીતાના ગાન વિચારો, પધારો શ્યામ પધારો..
અંત આવ્યો અમ ધીરજ કેરો, સંકટ સહ્યાં ન જાય
આગ લાગી અમ હૈયે હરજી, એકજ છે ઉપાય
કાંતો અવતાર ધરાવો, નહિંતો ના પ્રભૂ કહાવો…
દીન “કેદાર”ના દીન દયાળુ, શાને કરો ઉપહાસ
પ્રલય પાળે જગ બેઠું છે, નહિં ઉગરવા આશ
પછી અવતાર જો થાશે, તો-તારા કોણ ગુણલા ગાશે…
આવો હવે મોરલી વાળા, સંભવામી વચન વાળા
ભૂમી ભારત ઉગારો,     આવો ગિરિધારી આવો…


રચયિતા

કેદારસિંહજી મે જાડેજા
ગાંધીધામ  કચ્છ.

www.kedarsinhjim.blogspot.com

.

.