ગઝલ …(ભાવેશ ભટ્ટ)

ગઝલ …(ભાવેશ ભટ્ટ)

 

મૂળ  અમદાવાદના રહેવાસી શ્રી ભાવેશ ભટ્ટ., અત્યારની પેઢીના તરોતાઝા ગઝલકાર છે. તેઓ ઉર્દૂ અને ગુજરાતીમાં  કાવ્ય અને ગઝલ લખે છે. આજે તેમની બે ગઝલ પ્રસ્તુત છે.  આ પહેલા અહીં આગળ આપણે તેમની બે ગઝલો માણેલ. છેલ્લા બે વર્ષમાં તેમનો ગઝલ સંગ્ર્રહ (૧) ‘છે તો છે’ અને (૨) ‘વીસ પંચા’ પુસ્તક રૂપે પ્રકાશિત થઇ ગયેલ છે. દાદીમા ની પોટલીને પ્રસ્તુત ગઝલ પાઠવવા બદલ શ્રી ભાવેશભાઈનો ખૂબ આભાર.


(૧)
સૌ મીલન ભડકે બળે તારા વગર,
તું મને કાયમ મળે તારા વગર.

 

મેં  પછી આકાર લઈ લીધો હતો,
કોણ પાછું ઓગળે તારા વગર ?

 

તું નદી છે કે નથી કોને ખબર ?
તોય દરિયો ખળભળે તારા વગર !

 

કોણ આ મારી ભીતરથી નીકળી ?
કોણ આ પાછું વળે તારા વગર ?

 

હું ન ગરજું ન વરસું કૈં જ નહી,
જીદ પકડી વાદળે તારા વગર !

 

ગઝલ …
(૨)

સૌ દીશા મળશે નવી જો તો ખરો,
આ હકીકત ગોઠવી જો તો ખરો.

 

કોઈ પ્રકરણ  ક્યાંક સારું આવાશે,
એક પાનું ફેરવી જો તો ખરો.

 

જીંદગીમાં એક અજવાળું  થશે,
તું અતીતને ઓલવી જો તો ખરો.

 

હર જગા આકાશ જેવી લાગશે,
એક પીંછું સાચવી જો તો ખરો.

 

તું પછી ભગવાનગીરી નહીં કરે,
મારું જીવન ભોગવી જો તો ખરો.

 

રચિયતા – ભાવેશ ભટ્ટ …
* ભાવશે ભટ્ટ  *
♦ કવીસંપર્ક: બી-6, ચીત્રકુટ એપાટર્મેન્ટસ-2, દેવાશીષ સ્કૂલની સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ-380 054
ઈ-મેઈલઃ [email protected]
મોબાઈલ – 92274 50244