“જય જય ગરવી ગુજરાત, …. ” (ગુજરાત સ્થાપના દિવસ)

જય જય ગરવી ગુજરાત …

મિત્રો,
ગુજરાત સ્વર્ણિમ જયંતી ઉજવણીનો સમાપન દિવસગઈકાલે હતો અને આજે  ગુજરાત -મહારાષ્ટ્ર સ્થાપના દીન હોય, એટલે કે ગુજરાતનો જન્મ દિવસ હોય, સર્વ ગુજરાતી તેમજ ગુજરાતના લોકો માટે ગૌરવની વાત કહેવાય અને આજના શુભ અવસર પર દેશ -વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ અને ગુજરાતને ચાહનાર દરેક લોકોને શુભ શુભ કામનાઓ… (ગુજરાતમાં વસતો હોય  કે વિદેશમાં  વસતા હોય  અને ગુજરાતને ચાહે તે ગુજરાતી, પછી તે કોઈપણ નાત-જાતનો  હોય … તેની કોઈ અલગ ઓળખાણ ના જ હોય ને …)
આજે આપણે ગુજરાતની ગૌરવગાથા અલગ અલગ વિડ્યો ક્લીપમાં માણીશું  તેમજ આખરમાં એક ઓડિયો ક્લીપમાં,  ગુજરાતના  એક અદના કલાકાર શ્રી સાંઈરામ દવે ના સ્વરે માણીશું ….
(૧).
.

.
(૨)
.

.
.
(૩)
ગુજરાતની ગાથા સાંઈરામ ના સ્વરે ….

.

.
સાભાર :સૌજન્ય : યુ ટયુબ