નંદ દુલારો … (રચના)

નંદ દુલારો …

 

મૈયા તારો નટખટ નંદ દુલારો
કરતો ફરે કેર કાળો……

 

ગોપ ગોવાળ ની ટોળી બનાવી, ચોર નો બન્યો સરદારો
મહી માખણ વ્હાલો ચોરી ચોરી ખાતો, મોહન મોરલી વાળો…

મથુરા વાટે દાણલા માટે, ગોપીઓને દેતો બહુ ગાળો
મારગ રોકે પાલવ પકડે,   છેળે છે છબીલો છોગાળો…

રાજા કંસ નું કરજ વધ્યું છે,  દિન દિન કરે છે દેકારો
કાન્હાને કેદની ક્યાં છે નવાયું, પણ-ગરીબ થી થાશે નહિં ગુજારો…

યશોમતી કોપિ લાવો એને ગોતી, દુર કરી દંવ દેકારો
બાંધું એને તાણી હવે ખૂબ મુંઝાણી, સોટી નો લઉં સથવારો…

રાવ કરી પસ્તાણી ગોપી,  મોહન તો મન હરનારો
માર સોટી નો કેમ કરી ખમસે, “કેદાર” કોમળ છે બાળો…

રચયિતા
કેદારસિંહજી મે જાડેજા
ગાંધીધામ  કચ્છ.
www.kedarsinhjim.blogspot.com