માનવ દેહ …(રચના)

(૧) માનવ દેહ …(રચના)

.
માનવ કેરો દેહ મળ્યોછે, ચોરાશી તરવા તને
માયામાં જો મોહી રહ્યો તો, મુક્તિ ક્યારે મળશે તને…

બચપણ મહીં મા-બાપની, માયા તને વળગી રહી
ભણ્યો તું ભાવ થી ભેરૂ, ભગવાન ને જાણ્યો નહિં
પછી આવી યુવાની, થઇ ને દીવાની, મદ થકી મળવા તને…

મળ્યા છે માન ને દોલત, મળ્યા નોકર અને ચાકર
નથી દુ:ખી કોઇ વાતે, રહે છે મહેલ માં જાકર
મળ્યું છે મોટું નામ તુજને, ભક્તિ ક્યારે મળશે તને…

થઇ જ્યારે ઉમર તારી, થયો નિવ્રુત તું તન થી
સંસાર કેરા સુખ માં, ચીટકી રહ્યો મનથી
યાદ ન આવી ઇશ કેરી, ભુલી ગયો ભગવાન ને…

અવસર તને આપ્યો હતો, કરવાને ભક્તિ ભાવ થી
સમજી શક્યો નહિં સાન માં, મોકો ગુમાવ્યો હાથ થી
“કેદાર” પારખ કોક નિકળે, જાણી લે જે જગ તાત ને…

રચિયતા : કેદારસિંહજી મે. જાડેજા (ગાંધીધામ-કચ્છ)