તલ માવાની બાટી…

તલ માવાની બાટી…

મકર સંક્રાતી પર તલના વ્યંજન આપણે બનાવતા હોય છે, જેમ કે તલના લાડુ, તલની ચિકી-તલ સાકરી વગેરે…આજે આપણે તલ માવાની બાટી બનાવીશું…

સામગ્રી :

૫૦૦ ગ્રામ સફેદ તલ ( ૪-કપ)

૪૦૦ ગ્રામ માવો (૨-કપ)

૪૦૦ ગ્રામ ગોળ (૨-કપ)

૨ -નાના ચમચા ઘી

૧/૨ -કપ કાજુ (૩૦ નંગ આસપાસ)

૧૦ નંગ એલચી

 

રીત :

તલને સાફ કરવા, એક કડાઈમાં તલ ને નાંખી અને તેને ગેસ પર ધીમા તાપે શેકવા, તલને આછા બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકવા અને ત્યારબાદ, ગેસ બંધ કરી દેવો.

શેકેલા તલ ને એક વાસણમાં અલગથી રાખી દેવા અને તેમાંથી ૧/૨ કપ તલ અલગ કરીને બાકીના તલને મિક્સરમાં કરકરા પીસી લેવા. (અધ કચરા)

માવાને એક કડાઈમાં નાંખી અને ધીમા તાપે ગેસ પર આછો બ્રાઉન શેકવો.

(જો માવાને શેકતી સમયે, તેમાંથી ઘી છૂટવા લાગે તો ઘીને કડાઈમાં રેહવા દેવું અને માવો અલગથી એક ડીશમાં કાઢી લેવો. જ્યારે ગોળને આપણે ગરમ કરવાનો થશે ત્યારે કડાઈમાં રહેલ ઘીનો ઉપયોગ કરીશું. અલગથી રાખેલ ૨-ચમચી ઘીનો ઉપયોગ ના કરવો.)

૨૦ નંગ કાજૂના બે પીસમાં (બ ભાગમાં) (ઊભા) લંબાઈમાં કટકા કરવા, જેનો ઉપયોગ બાટી બને ત્યારે તેની ઉપર લગાડવા કરીશું. બાકીના કાજૂને નાના ૭-૮ ટૂકડામાં કટકા કરવા.

એલચીનાં ફોતરા કાઢી અને તેના દાણાને બારીક પીસી લેવા. (ભૂકો કરવો)


ગોળને જીણો સમારી અને એક કડાઈમાં ઘી નાંખી અને તેમાં ગોળ નાંખી અને ધીમા તાપે ગરમ કરવો.ગોળ પીગળી જાય એટલે ગેસ બંધ કરી અને તે કડાઈમાં, પીસેલા તલનો ભૂકો, શેકેલો માવો, બારીક કરેલ કાજૂના કટકા, એલચીનો ભૂકો વગેરે ઘીમાં નાંખી અને સારી રીતે મિક્સ કરવું. આમ તલ માવાની બાટીનું મિશ્રણ તૈયાર થઇ જશે.


બાટી માટે તૈયાર થયેલા મિશ્રણમાંથી થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઇ અને તેનો ગોળો બનાવવો અને ત્યારબાદ, હાથ વડે દાબીને બાટીનો આકાર આપવો. આકાર આપી દીધા બાદ તેની ઉપર તલ લગાડવા અને તલ લાગી ગયા બાદ, બે પીસ કરેલ કાજુ પૈકી એક કટકો કાજૂનો બાટીની વચ્ચે લગાડવો. અને તૈયાર થયેલ બાટીને અલગથી એક ડીશમાં રાખવી. આમ, ધીમે ધીમે બધીજ બાટી તૈયાર કરી લેવી.

બ્લોગ લીંક: htpp://das.desais.net


ચાલો ત્યારે, તલ માવાની બાટી તૈયાર છે. બાટીને ૩-૪ કલાક ખૂલી હવમાં રાખી દેવી. બસ, બાટી ખાઓ, ખવરાવો અને વધારાની બાટી એક એરટાઈટ વાસણમાં રાખી અને ઢાંકણું બંધ કરી દેવું. જયારે જયારે ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે ત્યારે તેમાંથી કાઢી અને ઉપયોગમાં લેવી.

નોંધ: કાચા માવા કે ઓછા શેકેલા માવાના ઉપયોગથી બનાવેલ બાટી જલ્દી ખરાબ થઇ જાય છે.

હાલરડું – “કાકુ”

હાલરડું -“કાકુ”

‘માધવ’ તારી પતંગ જેમ, ઝાડમાં બરાબર ફસાયો સુરજ

ડાળીએ ડાળીએ જુલે જાણે દાદીના હાથમાં જુલે ‘માધવ’

સૂરજ ગબડ્યો ડુંગર પાછળ, જાણે સોનું બધુંય સરકી ગયું

દાદીના હાથમાંથી છટકી,’ માધવ’ ચડ્યો અગાશી ઉપર

ધીરેથી ચાંદાને કહ્યું, સૂરજ ગયો, આવીજા તું ઉપર

પાછળથી દાદાજીએ સાંભળી વાત છાની છાની

જકડી બાહોમાં ‘માધવ’ને ને લીધી એક ચુમ્મી

અગાશીમાં હાલરડું ગાઈ હવા ધીમી ધીમી

‘માધવ’ને નીંદર આવે મીઠી મીઠી…

રચિયતા : ‘કાકુ’

સાભાર : – http:kaku.desais.net (સ્વરચિત કવિતાનો બ્લોગ)