શા કામનું ? ….(રચના)

શા કામનું ?…

.
જન્મ ધરિ ને કાંઇ ન કિધું, જીવન તારૂં શા કામ નું
હવે દેખિ બુઢાપો કરે બળાપો, હવે સમજ્યે શા કામ નું…

જવાની જોશ માં ગુજરી, નચાવ્યા નાચ નટીઓ ના
કર્યા નાટક અને ચેટક, ન જાણ્યા જાપ જતિઓ ના
મોહ માયા માં જીવન વિતાવ્યું, નામ લીધું નહીં રામ નું…

કરી ના સંત ની સેવા, ગયો નહિં ગ્યાન ને લેવા
ભજન માં ભાગ ના લીધો, મેળવીયા માન ને મેવા
રંક જનો ને ખુબ રંજાડ્યા, ધન સંઘર્યું શા કામ નું…

બનાવ્યા બંગલા મોટા, ભર્યા ભંડાર મોતી ના
હવે-ઊઘાડો એકલો સબડે, પડ્યા સાંસા છે જ્યોતી ના
યમ દુતો જ્યારે દ્વારે દેખાણા, જોખમ લાગ્યું જાન નું…

હવે ના હાથ હાલે છે, શરણાઇ વાગે સ્વાસ ની
સુતો જે સેજ સૈયા પર, પડ્યો પથારી ઘાંસ ની
યાદ આવી હવે ઇશ કેરી, લાધ્યું રટણ શ્રી રામ નું…

હજુ છે હાથ માં બાજી, હરિ હુકમ નું પાનુ છે
સુધારે સામળો સઘડું, ગતી ગોવિંદ ની ન્યારી છે
“કેદાર” હરપલ હરિ જપી લે, સ્મરણ કરી લે શ્યામ નું…

.

રચિયતા : કેદારસિંહજી એમ. જાડેજા (ગાંધીધામ – કચ્છ)

[email protected]

http://www.kedarsinhjim.blogspot.com