નર નારયણ…(રચના)

નર નારયણ…(રચના)

.

નર નારયણ…

.

નર નારયણ હોવે,

યા તો કરલે સંત જન સેવા, યા હરિ જન હોવે…

.

એક અપરાધી પાપી પારધી, [વલીયો લુંટારો] સંત સમાગમ હોવે

છોડ કપટ મહા ગ્રંથ રચાયા, હરિ અનુરાગી હોવે…

.

બિલ્વમંગલ સુરદાસ કહાવે, જબ નિજ નજરેં ખોવે

રાસ વિહારી રાહ દિખાવે, ઘટ ઘટ દર્શન હોવે…

.

તુલસીદાસ મન મોહ અનેરા, નારી વશ પત ખોવે

એક શબ્દ મેં સત્ય સમજ કર, સંત શિરોમણિ હોવે…

.

કામ ક્રોધ મદ છોડદે બંદા, ક્યું માયા વશ હોવે

દીન “કેદાર” હરિ નામ સુમર લે, હોની હો સો હોવે…

.

રચિયતા : શ્રી કેદારસિંહજી એમ. જાડેજા (ગાંધીધામ – કચ્છ)

http://www.kedarsinhjim.blogspot.com

[email protected]

એવા યમુનાજીના નામ…(કીર્તન)

એવા યમુનાજીના નામ…(કીર્તન)

.

 

.

સ્વર: શ્રી બિમલ શાહ ..સંગીત : મનોજ-વિમલ રાચ્છ

.


.

એવા યમુનાજીના નામ

એવા યમુનાજીના નામ

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…

.

એવા મહારાણીજીના પાન

એવા મહારાણીજીના પાન

અમને પ્રાણ પ્યારા છે

.

સૂરજદેવની દીકરી ને

યમરાજાની બેનડી

વરિયા ચૌદ ભુવનના નાથ

અમને પ્રાણ પ્યારા છે

.

એવા યમુનાજીના પાન

એવા યમુનાજીના પાન

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…

.

શ્યામ ઘાટે ગોકુળ વાટે

ઠકુરાણી ઘાટે બિરાજતા

આરતી વિશ્રામ ઘાટે થાય..

આરતી વિશ્રામ ઘાટે થાય

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…

.

એવા યમુનાજીના નામ

એવા યમુનાજીના નામ

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…

.

તાલ મૃદંગી ને વેણુ વાગે

શોભાનો નહિ પાર રે

બલિહારી જાય માધવદાસ

બલિહારી જાય માધવદાસ

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…

.

એવા યમુનાજીના નામ

એવા યમુનાજીના નામ

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…

.

એવા મહારાણીજીના પાન

એવા મહારાણીજીના પાન

અમને પ્રાણ પ્યારા છે

અમને પ્રાણ પ્યારા છે

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…