ભાવ ભજન…

ભાવ ભજન…

ઢાળ: રાગ ભૈરવી જેવો


.

ભજન જો ભાવ સે હોતા, ભૂધર કો ભી મિલાતા હૈ

ન આતે હેં જો ખ્વાબો મેં, વો માધવ દૌડ આતા હૈ…

.

મીરાં કે મન બસ ગયા મોહન, નાચ દીખાયા નટવર કો

સમા ગઇ વો મૂખ મંડલ મેં, પ્રભૂ પ્રેમે પચાતા હૈ…

.

ભિખારી જબ ભિખ કે ખાતિર, ધૂન મચાએ માધવ કિ

કરે કૃપા ના કણ કિ કૃપાલુ, કૌવે કો ખૂદ ખિલાતા હૈ…

.

ગજ ને જીવન વ્યર્થ ગવાયાં, અંત ઘડી હરિ શરને આયા

પ્રેમ પિછાની પ્રિતમ ધાયા, પલક મેં ચક્ર ચલાતા હૈ…

.

રાવન જાને રિપૂ રઘુવર કો, પર- શરન લગાતા મન મરકટ કો

અંત સમય પ્રભુ બાન વ્હલાકે, જીવન સે મોક્ષ દિલાતા હૈ…

.

ચેત ચેત નર રામ રટીલે, પ્રભુ ભજન કિ પ્યાલી ભરલે

દીન “કેદાર ” હરિ નામ સુમર લે, અભય પદ આપ દિલાતા હૈ…

.

રચિયતા : કેદારસિંહ એમ. જાડેજા (ગાંધીધામ-કચ્છ )

kedarsinhjim.blogspot.com

[email protected]