કાળી દ્રાક્ષનો જ્યુસ…

કાળી દ્રાક્ષનો જ્યુસ …

 


સામગ્રી :

(૧) કાળી દ્રાક્ષ

(૨) લીમ્કા / સ્પ્રાઇટ

(૩)ખાંડનું સીરપ

(૪) વેનીલા આઈસ્ક્રીમ

બનાવવાની રીત :

સૌપ્રથમ, કાળી દ્રાક્ષને સાફ કરીને (ચોખા પાણીથી) મીક્ષરમાં હલાવી, તેનો જ્યુસ, ગરણીમા ગાળી લેવો.

ત્યારબાદ, અડધા ગ્લાસ દ્રાક્ષના જ્યુસમાં, ૨ ચમચા ખાંડનું સીરપ નાખવું.

ત્યારબાદ, તેમાં લીમ્કા / સ્પ્રાઇટ થી બાકીનો ગ્લાસ પોણો થાય ત્યાં સુધી ભરી લેવો.

ત્યારબાદ, તેમાં એક સ્કૂપ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ નાખીને તે પીવાના ઉપયોગમાં લેવો.

જ્યુસ હમેશ તાઝો જ પીવો.

વધુ ઠંડું કરવા માટે બરફ નો ભુક્કો ઉપયોગમાં લઈ શકાઈ.

 

બ્લોગ લીંક: http://das.desais.net