શ્રી શ્રીરામકૃષ્ણદેવની દ્રષ્ટાંત કથાઓ….

શ્રી શ્રીરામકૃષ્ણદેવની દ્રષ્ટાંત કથાઓ …

આજે ફરી વખત શ્રી શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસજીની (ઠાકુર) થોડી કથા(વાર્તા) મુકવા નમ્ર કોશિશ કરેલ છે, શ્રી ઠાકુરની દરેક વાત માર્મિક અને ચોટદાર હોઈ છે, જે એક નાના ઉદાહરણ દ્વારા આપણને ચોટદાર અને ઘણીજ જીવનમાં તેની ઉપયોગીતા સમજાવે છે., ઘણી વખત મોટી મોટી વાત કે અતિ લંબાણપૂર્વક બતાવેલ વાત તુરત સમજવી મુસ્કેલ હોઈ છે, અને જ્યારે (કદાચ) સમજમાં આવે ત્યાં સુધીમાં એવું પણ કદાચ બને કે આપણે ઘણું ગુમાવી બેઠા હોઈ….!તો ચાલો માણીએ અને સમજીએ….. આ દ્રષ્ટાંત કથા માટે શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટ નો આભારી છું., જે શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત, મેગેઝીનમાંથી સંકલન કરી અત્રે મુકેલ છે. આપને પસંદ આવીકે નહિ તે જરૂરથી જણાવશો., અને પસંદ આવેલ હોઇતો આવી અનેક વાતો વાંચવા અને માનવા માટે શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત, મેગેઝીન આપના પરિવાર માટે જરૂરથી વસાવશો તવી નમ્ર વિનંતિ…. જેમાં હંમેશ આપને શિષ્ટ અને જીવન ઉપયોગી વાંચન માણવા મળશે….