ઇતના તો કરના સ્વામી …

ઇતના તો કરના સ્વામી …

સ્વર: શ્રી નારાયણ સ્વામી …

 

 

શ્રી સ્વામી વિદ્યાનંદજી રચિત આ સુંદર રચના, કે જેમણે અમદાવાદમાં ગીતા મંદિર ની સ્થાપના કરેલ છે;  જે  રચના શ્રી નારાયણ સ્વામી ના સ્વરમાં માણીએ ….

 

 

 

ઇતના તો કરના સ્વામી …

ઇતના તો કરના સ્વામી..
જબ પ્રાણ તનસે નિકલે
ઇતના તો કરના સ્વામી …

જબ પ્રાણ તનસે નિકલે
ગોવિંદ નામ લેકર
ફિર પ્રાણ તનસે નિકલે
ઇતના તો કરના સ્વામી …

ઇતના તો કરના સ્વામી
પ્રાણ તનસે નિકલે
ઇતના તો કરના સ્વામી …

શ્રી ગંગાજી કા તટ હો
યા યમુનાજી કા બટ હો
મેરા સાઁવરા નિકટ હો
પ્રાણ તનસે નિકલે
ગોવિંદ નામ લેકર
ફિર પ્રાણ તનસે નિકલે
ઇતના તો કરના સ્વામી …

શ્રી વૃંદાવનકા કા સ્થલ હો
મેરે મુખમેં તુલસી દલ હો
વિષ્ણુ ચરણ કા જલ હો
જબ પ્રાણ તનસે નિકલે
ગોવિંદ નામ લેકર

ગોવિંદ નામ, ગોવિંદ નામ, ગોવિંદ નામ લેકર
પ્રાણ તનસે નિકલે
ઇતના તો કરના સ્વામી …

શ્રી સહનામ કૂટ હો
મુખડે પે કાલી લટ હો
યહી ધ્યાન મેરે ઘટ હો
પ્રાણ તનસે નિકલે
ગોવિંદ નામ લેકર

હે ગોવિંદ નામ… ગોવિંદ નામ લેકર
ફિર પ્રાણ તનસે નિકલે
ઇતના તો કરના સ્વામી …

સન્મુખ સાઁવરા ખડા હો
બંસી મેં સ્વર ભરા હો
સન્મુખ સાઁવરા ખડા હો
બંસી મેં સ્વર ભારા હો

તિરછા ચરણ ધરા હો
જબ પ્રાણ તનસે નિકલે
ગોવિંદ નામ લેકર

ગોવિંદ નામ, ગોવિંદ નામ લેકર
પ્રાણ તનસે નિકલે
ઇતના તો કરના સ્વામી
ઇતના તો કરના સ્વામી

જબ કંઠ પ્રાણ આવે
કોઈ રોગ ના સતાવે
જબ કંઠ પ્રાણ આવે
કોઈ રોગ ના સતાવે

યમ દર્શના દિખાવે
જબ પ્રાણ તનસે નિકલે
યમ દર્શના દિખાવે

જબ પ્રાણ તનસે નિકલે
ગોવિંદ નામ લેકર
ઇતના તો કરના સ્વામી
જબ પ્રાણ તનસે નિકલે
ઇતના તો કરના સ્વામી …

મેરા પ્રાણ નિકલે સુખસે
તેરા નામ નિકલે મુખસે
મેરા પ્રાણ ….

મેરા પ્રાણ નિકલે સુખસે
તેરા નામ નિકલે મુખસે
બચ જાઉં ઘોર દુખસે

જબ પ્રાણ તનસે નિકલે
ગોવિંદ નામ લેકર
પ્રાણ તનસે નિકલે
ઇતના તો કરના સ્વામી
ઇતના તો કરના સ્વામી …

ઉસ વક્ત જલ્દી આના
નહીં શ્યામ ભૂલ જાના
ઉસ વક્ત જલ્દી આના ..પ્રભુજી ..

નહીં શ્યામ ભૂલ જાના
બંસી કી ધૂન સુનાના
જબ પ્રાણ તનસે નિકલે

ગોવિંદ નામ લેકર
ફિર પ્રાણ તનસે નિકલે
ઇતના તો કરના સ્વામી
ઇતના તો કરના સ્વામી …

યહ, યહ નેક સી અરજ હૈ
માનો, માનો તો ક્યા હરજ હૈ
કુછ આપકી ફરજ હૈ …પ્રભુજી …

કુછ આપકી ફરજ હૈ
જબ પ્રાણ તનસે નિકલે
ગોવિંદ નામ લેકર
ફિર પ્રાણ તનસે નિકલે
ઇતના તો કરના સ્વામી …

વિદ્યાનંદ કી યે અરજી
ખુદ ગરજ કી હૈ ગરજી
આગે તુમ્હારી મરજી
જબ પ્રાણ તનસે નિકલે
ઇતના તો કરના સ્વામી

આગે તુમ્હારી મરજી
પ્રભુજી, આગે તુમ્હારી મરજી…પ્રભુજી..
પ્રાણ તનસે નિકલે
ગોવિંદ નામ લેકર

ફિર પ્રાણ તનસે નિકલે
ઇતના તો કરના સ્વામી
ઇતના તો કરના સ્વામી
ઇતના તો કરના સ્વામી …

 

 
બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

 

 
આજની પોસ્ટ ની રચના આપને પસંદ આવી હોય તો,  આપના અમૂલ્ય પ્રતિભાવ બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકી આભારી કરશો. બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલા આપના દરેક પ્રતિભાવ બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

 • Ramesh Patel

  Thanks for sharing.

  Ramesh Patel(Aakashdeep)

 • harismita pathak

  the blog makes an interesting reading.
  i request u to put up HARINAMAMALA full if possible

 • Dhiren Joshi

  અદ્ભુત અને આલ્હાદક ..!