શંકા સમાધાન … (૧૬) … (નવી ભોજન પ્રથા) …(ભાગ-૧૮) …

‘શંકા સમાધાન’ … (૧૬/) …  “નવી ભોજન પ્રથા” … (ભાગ-૧૮)’ …

પ્રણેતા : બાલુભાઈ વાલજીભાઈ ચૌહાણ …(અમરેલી-ગુજરાત) …

 

 raw food nov.1

 

 

‘નવી ભોજન પ્રથા ‘   ને અપનાવતા પહેલા ‘ભોજન  પ્રથા’  વિશે અનેક પ્રશ્નો આપણા મનમાં ઉદ્ભવતા હોય તે સ્વભાવિક છે, અને જો તેનું યોગ્ય સમાધાન કરવામાં ન આવે તો ‘નવી ભોજન પ્રથા’ અપનાવતા અગાઉ જ તેનું બાળ મરણ થઇ જતું જોવા મળે છે.   કોઈ પણ નવું લાગતું  કાર્ય  શરૂ કરતાં અગાઉ આપણને શંકા થવી તે સ્વભાવિક જ બાબત છે, અને તે કારણે જ શ્રી બી. વી. ચૌહાણ સાહેબ દ્વારા ‘શંકા સમાધાન’  .. એક પ્રશ્નાવલી …સ્વરૂપે   ની પુસ્તિકા બે ભાગમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે, જે પુસ્તિકા નાં આધારે આપણે અગાઉ થોડી શંકા નું સમાધાન આ શ્રેણી અન્વયે અહીં કરેલ,  ત્યાર બાદ સંજોગવસાત થોડો વિરામ લેવો પડેલ છે તે બદલ આપ સર્વેને  પડેલ તકલીફ બદલ અમો દિલગીર છીએ.   આજે ફરી આપણે શંકા સમાધાન શ્રેણી અન્વયે થોડી શંકાનું સમાધાન જાણવા અહીં કોશિશ કરીશું …

 

શંકા :

(૧)  ત્રિસુત્રી સાધના એટલે શું ?  (૨)  તેની શરૂઆત શી રીતે કરવી ?  (૩)  તપ, સેવા, સુમિરનનાં સિદ્ધાંતો મોટે ભાગે આયુર્વેદ, એલોપેથી તેમજ અન્ય પ્રચલિત ચિકત્સા પદ્ધતિઓથી વિરોધભાસી કેમ છે?

 

 

સમાધાન :

શ્રી બી.વી.ચૌહાણ સાહેબ :

 

સૌ પ્રથમ ત્રિસુત્રિ સાધના ને ટૂંકમાં જાણીએ તો …. ત્રિસૂત્રી સાધના એટલે કે તપ, સેવા અને સુમિરન.

 

અહીં પ્રશ્ન એ છે કે આ સાધનાની શરૂઆત આપણે કરવી તો કઈ રીતે કરવી ?

 

સાધનાને ક્રિયા સાથે સંબંધ નથી.

 

ભાવની શંકારો વન્દે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણૌ |

યાભ્યાં વિના ન પશ્યન્તિ સિધ્ધા: સ્વાન્ત: સ્થમિશ્વરમ ||

 

હું શ્રદ્ધા (જ્ઞાન માર્ગ) ના પ્રતિક ભવાની તથા વિશ્વાસ (ભક્તિ માર્ગ)  નાં પ્રતિક શિવજીની વંદના કરૂ છું કે જેનાં વિના સિધ્ધો પણ પોતાનાં અંત:કરણમાં રહેલ ઈશ્વરને જોઈ શકતા નથી.  આમ પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે શ્રદ્ધા અથવા તો વિશ્વાસની જરૂર છે.  માત્ર ક્રિયાથી પ્રભુ પ્રાપ્તિ સંભવ નથી.  માનવીનાં શરીર પર મનનો કાબુ છે.  મન સાચી વાત સમજશે તો જ તેને પકડશે આથી સાચું શું અથવા ખોટું શું તે સમજવું અત્યંત જરૂરી છે.  ખોટું શું છે તે જાણતાં જ મન તેને છોડી દેશે.  એટલે કે શ્રદ્ધા યા તો વિશ્વાસ માટે પણ સાચું શું કે ખોટું શું તે જાણવું જરૂરી બની જાય છે.  આથી જ ત્રિસૂત્રી સાધનાને યોગ્ય રીતે સમજવી આવશ્યક છે.  સાધના સમજ્યા વગર જ ક્રિયા આરંભી દેવામાં આવશે તો તે લાંબો સમય નહીં ટકે.  ત્રિસૂત્રી સાધના તપ-સેવા-સુમિરન રામચરિત માનસમાં જણાવેલ છે.  તે જ સાધના ગીતાજીમાં, કુરાને શરીફમાં, બાઈબલમાં, ગુરુગ્રંથસાહિબ વગેરેમાં લગભગ તમામ ધર્મગ્રંથોમાં સ્વીકારાયેલ છે.  માત્ર નામ અલગ અલગ અપાયેલ છે.  આ સાધનાનું પ્રથ ચરણ છે, ‘તપ’ એટલે કે શારીરિક સ્તર પર ખોરાકની પદ્ધતિ સમજવી.  જે માટે નવી ભોજન પ્રથા તથા નવી વિચાર ધારા વાંચવી.  પ્રથમ ‘તપ’ થી દેહ શુદ્ધ – નિરોગી બનાવવો.  સાથોસાથ ‘સેવા’ થી મનને નિર્મળ બનાવવું.  બાદ ‘ધ્યાન’ (સુમિરન) સરળ બની જશે.

 

 

હવે આપણે અહીં ઉપર દર્શાવેલ ત્રીજી શંકા નું સમાધન જાણીએ …

 

શંકા :

(૩)  ‘તપ, સેવા, સુમિરન’ નાં સિદ્ધાંતો મોટે ભાગે આયુર્વેદ, એલોપેથી તેમજ અન્ય પ્રચલિત ચિકત્સા પદ્ધતિઓથી વિરોધભાસી કેમ છે ?

 

સમાધાન :

 

અત્યાર સુધીમાં શોધાયેલા કોઈપણ ચિકિત્સા પદ્ધતિઓના મૂળમાં ‘ખોરાકમાં શક્તિ નથી’  તે કોઈના ખ્યાલમાં આવેલ નથી તેવું માલુમ પડે છે.  આથી મૂળભૂત ‘સત્ય’ પકડી શકાયું નથી.  જેના કારણે એક યા બીજા ભ્રાન્ત ખ્યાલનાં આધાર પર જે તે ચિકિત્સા પદ્ધતિઓએ કાર્ય કર્યું છે.  પાયાના ખ્યાલો જ અહીં ભૂલ ભરેલા છે તેમ માલુમ પડે છે, તેથી ખોટી દિશામાં સંશોધનો થયા અને ખોટા પરિણામો પણ પ્રાપ્ત થયા.  આપણે ‘દવામાં સ્વાસ્થય’  અને ‘ખોરક શક્તિ’ માની બેઠા છીએ અને હરણની જેમ જ દોટ લગાવ્યાં કરીએ છીએ.  પેઢીઓથી આવી દોટ લગાવીએ છીએ અને  રોગ – મટતા નથી.   વધ્યે જ જાય છે અને છતાં આપણે કશું જ વિચારતાં નથી કે જો દવામાં સ્વાસ્થ્ય અને ખોરાકમાં જ શક્તિ હોત તો તે મળવા જોઈતા હતા તે મળ્યા કેમ નહિ ?  પણ દુર્ભાગ્ય માનવજાતનાં કે તે પણ કશું વિચારતો નથી અને ખોટી જ દિશામાં જ દોડ્યા કરે છે.  જેથી જોઈતું પરિણામ મેળવી શક્યા નથી.

 

બીજી રીતે જોઈએ તો – આયુર્વેદ, એલોપથી કે અન્ય ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ કોઈને કોઈ મોટા વૈજ્ઞાનિક અથવા તો સંતની શોધ છે.  જ્યારે ‘તપ-સેવા-સુમિરન’ ની સાધના એ ‘ભગવાન શિવજી’ ની શોધ છે.  જેથી સ્પષ્ટ છે કે શિવજીની શોધ એ સર્વાંગ સમ્પોર્ણ, સાચી દિશાની અને ભૂલ  કે ક્ષતિરહિત ન જ હોય.  વળી આ જ વાત ગીતાજીમાં ‘તપ-દાન-યજ્ઞ’  દ્વારા, કુરાને શરીફમાં ‘રોઝા, ઝકાત, નમાજ’ દ્વારા, બાઈબલમાં ‘ફાસ્ટિંગ-ચેરીટી – પ્રેયર’ દ્વારા, ગુરુગ્રંથસાહિબમાં ‘ઉપવાસ, દસબંદ, સિમરન’ દ્વારા અને તાલમુંડતોરામાં ‘ફાસ્ટિંગ – સર્વિસ – વર્શિપ’ દ્વારા તથા ત્રિપટક મુજબ ‘સ્વલ્પાહાર – ધર્મદાન – વિપશ્યના’ રૂપે દર્શાવેલ છે.  જેથી પણ સ્પષ્ટ છે કે સનાતન સત્ય હંમેશાં એક જ હોય અને તે સર્વ સ્વિકૃત હોય.  જ્યારે પ્રચલિત હાલની ચિકિત્સા પદ્ધતિઓનાં સિદ્ધાંતો એક જ સરખા અને સર્વ સ્વિકૃત નથી તેમાં એકબીજાથી ખૂબ જ વિરોધાભાસ રહેલો છે.

 

અન્ય રીતે જોઈએ તો કોઈ પણ એક સત્યના બે વિરોધાભાષી સિદ્ધાંતો હોઈ શકે નહીં  બે અથવા વધુ ખોટી વાતો વિરોધાભાષી હોઈ શકે છે.  આથી પેઢીઓથી જે ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ અપનાવતા આવ્યા છીએ,  જેનાથી રોગો ઘટવાના બદલે વધ્યા છે.  હાલની ચિકિત્સા પદ્ધતિ  દ્વારા રોગો ન થાય તેવા કોઈ ઉપાય નથી, ફક્ત ને ફક્ત રોગ થાય ત્યારે તે રોગ દબાવી દેવોના કામચલાઉ ઉપાયો છે.  દુર્ભાગ્યવશ રોગો વધવા માટે આપણે પરિસ્થિતિ કે પ્રકૃતિ ને જવાબદાર ઠેરવીને ખોટી દિશાની દોટ ચાલુ જ રાખી છે.  આથી આ સિદ્ધાંતો ખોટા છે તેવો તર્ક લગાવીએ તો સાચી વાત આ સિદ્ધાંતોથી વિરોધાભાષી જ હોવી જોઈએ અને તેથી જ ‘તપ-સેવા-સુમિરન’  ના સિદ્ધાંતો પ્રચલિત ચિકિત્સા પદ્ધતિઓથી વિરોધી છે.

 

અન્યથા – પ્રચલિત ચિકિત્સા પદ્ધતિઓનાં સિદ્ધાંતોનાં પ્રયોગો માનવજાત ઘણાં લાંબા કાળથી કરતી આવી છે અને તેનાથી પ્રાપ્ત પરિણામો જોયેલ છે.  હવે ‘તપ-સેવા-સુમિરન’  નાં ઉલટા જણાતા સિદ્ધાંતોના પ્રયોગો માનવીએ કરવા જોઈએ અને તેના પરિણામો જ બતાવી આપશે કે સાચું શું છે ?  ‘તપ –સેવા – સુમિરન’ ના સાધકો આ સત્ય અનુભવી રહ્યા છે.

 

આજે અહીં વિરામ લઈશું.  હવે પછી આપણે જાણીશું … નવી એક શંકા  નું સમાધાન … (૧)  ત્રિસૂત્રી સાધનાનાં વિઘ્નો ક્યા છે ?  તે વિઘ્નો કઈ રીતે પાર કરી શકાય ? 

 

ચાલો તો,  અહીં એક રચના ને પણ માણીએ ….

ખુદને ખોજે નહિ અને ખુદાની ખોદણી કરે,આ માણહ !

ગંદો પોતે અને દર્પણ સાફ કરે , આ માણહ ! 

ભૂલ પોતાની અને દોષ દે બીજાને,આ માણહ ! 

છે તેને માણે નહિ અને નથી તેના માટે વલખે,આ માણહ ! 

નક્કરને નકારે અને હવામાં હવાતિયા મારે,આ માણહ ! 

ભોગ ભોગવ્યા કરે અને ત્યાગના તમ્બુરા વગાડે,આ માણહ ! 

કામાવેગને દબાવે અને બ્રહ્મચર્ય ના બણગા ફુંકે,આ માણહ ! 

આજને ઓળખે નહીં અને કાલ કાજે કષ્ટ સહે,આ માણહ ! 

કોઈનું કાને ધરે નહિ અને પોતાની જ પીપુડી વગાડયે રાખે,આ માણહ ! 

સ્વદોષ દેખે નહિ અને પારકી પંચાત છોડે નહિ,આ માણહ ! 

ગુણ બીજાના ગાય નહિ અને આત્મશ્લાઘામાં આળોટ્યા કરે,આ માણહ ! 

દોષિત પોતે અને ન્યાય કરે કોઈનો,આ માણહ !

 

 
સૌજન્ય :  શ્રી બાલુભાઈ વી. ચૌહાણ  (અમરેલી)
 

 

 

પ્રણેતા :
 
‘નવી ભોજન પ્રથા’
સંપર્ક :

 balubhai.photo.1
બાલુભાઈ વાલજીભાઈ ચૌહાણ

SUPERINTENDING ENGINEER(RETIRED)G.E.B.
‘શ્રી રામકુટીર’ કડવા પટેલ કન્યા છાત્રાલય પાસે
ગણેશ સોસાયટી,ચિત્તલ રોડ,
અમરેલી (365601)ગુજરાત, INDIA
ફોન : 02792-226869, મોબાઈલ :+91 9426127255

 

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

 

 

ચાલો તો  ફરી આજે,  અહીં  નીચે દર્શાવેલ   વિડ્યો કલીપ દ્વારા શ્રી બાલુભાઈ ચૌહાણ પાસેથી  ‘નવી ભોજન પ્રથા’  (વિડીયો ભાગ – ૧૧ /૨ )  દ્વારા  … થોડી વિશેષ જાણકારી મેળવીએ અને તે વિશે સમજીએ ..

 

 

 

 

(વિડ્યો કલીપ – લીંક ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર મોકલવા બદલ  અમો … શ્રી એમીલ શાહ – લંડન નાં અંતરપૂર્વકથી આભારી છીએ.)

 

TODAY’S REALITY
Big House ————————Small Family
More Degrees –——————–Less Common Sense
Advanced Medicine–————-Poor Health
Touched Moon———————Neighbours Unknown
High Income-———————–Less peace of Mind
High IQ-—————————-Less Emotions
Good Knowledge-—————–Less Wisdom
Lots of friends on Facebook--No best friends
Lots of Human———————-Less Humanity
Costly Watches-——————–But no Time
AMIL SHAH


બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ, બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

  

નોંધ : જે કોઈ મિત્રોએ,  …  ‘કાચું એ જ સાચું’  … ‘નવી ભોજન પ્રથા’ અપનાવેલ હોય, તેઓ પોતાના આજ સુધીના જે  અનુભવ હોય તે  જનકલ્યાણ – જનહિતાર્થે,  અહીં બ્લોગ પોસ્ટ ઉપર પોતાના પ્રતિભાવ દ્વારા જણાવશો અથવા અહીં દર્શાવેલ ઈમેઈલ આઈ.ડી. [email protected]  or  [email protected]  દ્વારા જણાવવા વિનંતી, અમો તમારા અમોને અનુભવો જણાવવા બદલ આભારી રહીશું. 

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....