રામ સમર મન રામ સમરી લે …

રામ સમર મન રામ સમરી લે …

 

 

 

 

 
સ્વર: શ્રી નારાયણ સ્વામી …
 

 

 
રામ સમર મન રામ સમરી લે
અરે મૂરખ મન ક્યૂં સુતા
રામ સમર મન રામ સમરી લે
અરે મૂરખ મન ક્યૂં સુતા

 
જાગૃત નગરીમાં ચોર ના લૂંટે
જખ મારેગા જમ દૂતા
રામ સમર મન રામ સમરી લે .. (૨)

 
જપ કર, તપ કર, કોટી યજ્ઞ કર
કાશીએ જઈ કરવત વેતા  .. (૨)
મુઆ પછી એ મુક્તિ ન હોવે

મુઆ પછી એ મુક્તિ એની ન હોવે
રણ મેં સર્જે જમ દૂતા

 
રામ સમર મન રામ સમરી લે
અરે મૂરખ મન ક્યૂં સુતા
રામ સમર મન રામને સમરી લે

 
જોગી હોકર જટા બઢાવે
અંગ લગાવે ..ભભૂતા
જોગી હોકર જટા બઢાવે
અંગ લગાવે ..ભભૂતા
દમડી કારણ દેહ જલાવે .. (૨)
જોગી નહિ ઈ જગ ધૂતા

 
રામ સમર મન રામ સમરી લે
અરે મૂરખ મન ક્યૂં સુતા
રામ સમર મન રામને સમરી લે

 
જોગી હોય સો વસે જંગલમેં
કામ, ક્રોધ કો દે દંડા
જોગી હોય સો વસે જંગલમેં
કામ, ક્રોધ કો દે દંડા

 
અધર પથક પર આપ મિલા દે
એ અધર પથક પર આપ મિલા દે
વો જોગી હૈ અવધુતા
રામ સમર મન રામ સમરી લે
અરે મૂરખ મન ક્યૂં સુતા
રામ સમર મન રામ સમરી લે

 
સુતા સોઈ નર ગયા ચૌરાશી
જાગ્યા સો નિર્ભય હોતા
સુતા સોઈ નર ગયા ચૌરાશી
જાગ્યા સોઈ નિર્ભય હોતા

 
દાસી જીવણ ગુરુ ભીમને ચરણે
એ દાસી જીવણ સંતો ભીમને ચરણે
અનુભવી નર અનુભવ લેતા

 
રામ સમર મન રામ સમરી લે
અનુભવી નર અનુભવ લેતા
રામ સમર મન રામ સમરી લે
એ મૂરખ મન ક્યૂં સુતા
જાગૃત નગરીમાં ચોર ન લૂંટે
જખ મારેગા જમ દૂતા

 
રામ સમર મન રામ સમરી લે
રામ સમર મન રામ સમરી લે
 

 
બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]
 

 
બ્લોગ પોસ્ટ પરના આપના પ્રતિભાવ, સદા અમોને પ્રેરણાદાયી બની રહે છે.

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

  • dhiren

    પૂ.નારાયણ સ્વામીના સ્વરે મન પ્રફુલ્લિત કરી દીધું,આભાર..