સુવિચારોનું વૃંદાવન … (અમૃતવાણી) …

અમૃતવાણી …

સુવિચારોનું વૃંદાવન …

 

 

thoughts

 

 

• સાધુનો સંગ કેવો જાણવો ? ચોખાના ધોવાણ જેવો. જેને ઘણો કેફ ચડ્યો હોય તેને ચોખાનું ધોવાણ પાઈએ તો તેનો કેફ ઊતરી જાય. તેવી જ રીતે જે સંસારરૂપી દારૂના કેફથી બેભાન થયેલો છે તેનો કેફ ઉતારવા માટે સાધુપુરુષોનો સંગ એ જ ઉપાય છે.

 

 

• વકીલને જોઇને કેસ ને કોર્ટ યાદ આવે ને દાકતર ને વૈધને જોઇને રોગ અને ઓસડની વાત યાદ આવે તેવી જ રીતે સાધુ અને ભક્તોને જોઇને ભગવાન ઉપર ભાવ જાગે.

 

 

• દરિયામાં ઘણા રત્નો છે. એક ડૂબકી મારવાથી રત્ન ન મળે તો એમ ન ધારવું કે દરિયામાં રત્ન નથી. તે પ્રમાણે થોડીક સાધના કાર્ય પછી ઈશ્વરના દર્શન ન થાય તો નિરાશ થવું નહીં, ધીરજ રાખીને સાધના કર્યા કરવી. વખત આવ્યે તમારા ઉપર ભગવાનની કૃપા થશે.

 

 

• ભગવાન તરફ કેવું મન હોવું જોઈએ ? જેવું સતીનું ધણી તરફ, લોભીયાનું પૈસા તરફ અને વિષયીનું વિષય તરફ. એવું ખેંચાણ જ્યારે ભગવાન તરફ હોય ત્યારે ભગવાન મળે.

 

 

• પાંચ છોકરાંવાળી મા હોય, તે કોકને રમકડું, કોકને ઢીંગલી, કોકને ખાવાનું આપે કે જથી છોકરાં રમકડું ફેંકી દઈ, “મા ક્યાં ગઈ !” એમ કહે ને રડે તેને તરત જ મા ખોળામાં લઈ છાનું રાખે છે. હે જીવ ! તું કામ-કાંચનને લીધે ભગવાનને ભૂલી ગયો છે. એ બધું છોડી દઈને તું જ્યારે ભગવાનને મેળવવા માટે રોવા માંડીશ, ત્યારે ભગવાન આવીને તને ખોળામાં લેશે.

 

 

• “પૈસા મળ્યો નહી, સંતાન થયું નહિ,” એમ કહીને લોકો આંખમાંથી આંસુની નદીઓ વહાવે છે, પણ “મને ભગવાન મળ્યા નહિ, ભગવાનના ચરણમાં ભક્તિ થઈ નહિ” એમ કહીને કોઈ માણસો આંખમાંથી આંસુનું એક ટીપું પણ પાડે છે ?

 

 

• ઇસુ ખ્રિસ્ત એક દિવસ દરિયાકાંઠે ફરતા હતા. એક ભક્તે આવીને પૂછ્યું, “હે પ્રભુ ! ભગવાન શું કર્યે મળે ?” ઇસુ ખ્રિસ્તે તરત જ તેને પાણીમાં લઈ જી ડૂબાડી રાખ્યો. થોડી વાર પછી તેને હાથ પકડી બહાર કાઢીને પૂછ્યું કે “તને શું થતું હતું ?” ભક્તે કહું કે, “જીવ ગયો કે જશે એમ થતું હતું તેથી હું બહાર નીકળવાને તરફડિયાં મારતો હતો.” ઇસુ ખ્રિસ્તે તે ઉપરથી તેને કહ્યું કે, “જ્યારે તારો જીવ ભગવાનને માટે એ પ્રમાણે તરફડિયાં મારશે, ત્યારે તને ભગવાનનાં દર્શનનો લાભ થશે.”

 

 

• હજાર વર્ષના અંધારા ઓરડામાં એક વખત એક જ દિવાસળી સળગાવવાથી તરત જ અજવાળું થાય છે, તેમ જીવનાં જન્માંતરનાં પાપ ભગવાનની એક વાર કૃપાદૃષ્ટિ થાય તો દૂર થઇ જાય.

 

 

• ધૂળવાળાં ફર્યા કરવું એ બાળકોનો સ્વભાવ છે. પણ માબાપ તેમને મેલાં રહેવા ન દે. તે રીતે માયાના સંસારમાં પડીને જીવ ગમે તેટલો મેલો થાય તો પણ ભગવાન તેને શુદ્ધ કરવાના ઉપાય કર્યા કરે છે.

 

 

• પાપ અને પારો કોઈ પચાવી શકતું નથી. કોઈ માણસ છાનોમાનો પારો ખાય તો કોઈ ને કોઈ દિવસે તે શરીરે ફૂટી નીકળે. તેમ પાપ કરીએ તો તેનું ફળ કોઈ ને કોઈ દિવસ ચોક્કસ ભોગવવું પડે.

 

 

• રેશમનો કીડો જેમ પોતાની લાળથી ઘર બનાવી તેમાં પોતે જ બંધાય છે; પણ જ્યારે તે પતંગિયું થાય ત્યારે પોતાના ઘરને તોડી બહાર નીકળે, તેમ વિવેક્વૈરાગ્ય થાય ત્યારે બંધાયેલા જીવ મુક્ત થઇ જાય.

 

 

 

• ગમે તે રીતે પણ માણસ અમૃતની કૂંડીમાં પડે તો અમર થઇ જાય. કોઈ ભજનકીર્તન કરતો તેમાં પડે તે અમર થાય. અને કોઈ રીતે ધક્કો મારીને તેને અમૃતની કૂંડીમાં પાડી દેવામાં આવે તે અમર થાય, એમ ભગવાનનું નામ જાણેઅજાણ્યે કે ભૂલમાં ગમે તે રીતે લેવાય તેનું ફળ મળે ન મળે.  

 

 

– સંકલિત  

(રા.જ. ૧૦-૯૬/૨૭૬)

બ્લોગ લીંક :htpp://das.desais.net
email : [email protected]

 

 

બ્લોગ પોસ્ટ પરનાં પ્રતિભાવ સદા આવકાર્ય છે, જે અમોને પ્રેરણાદાયી બની રહે છે.

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

 • Baldev Pari

  good

 • Harashad Dalsukhbhai Shah

  good su vichar & very very true

 • MR. JAYDEV BRAHMBHATT

  Aa to Jane verayela moti Che!!!!

 • Dr. Madhusudan Bhatt

  Nice .. Keep on posting such ”Su-Vichar”. At least I feel I’ve become fresh !! Regards