(૧) બધાંને એમ છે કે … (રચના)(એન.આર.આઈ. .. ઈન્ડીયન બ્રિટિશ ની વ્યથા) અને (૨) એન.આર. આઈ. દેશી અમેરિકન કવિતા …

(૧) બધાંને એમ છે કે … (એન.આર.આઈ. .. ઈન્ડીયન  બ્રિટિશ  ની વ્યથા)

 

બધાંને એમ છે કે …
કોણ જાણે આ કેવા દેશમાં આવી ગયો છું, બધાંને એમ છે કે હુંફાવી ગયો છું,
અહીં કોઈ કોઈને બોલાવતાં બીવે છે, ને મારા દેશમાં લોકો એકબીજાને જોઈને જીવે છે,
અનહદ ઠંડીમાં લેપટોપ સાથે એકરૂમમાં પુરાઈ ગયો છું, ને બધાંને એમ કે હુંફાવી ગયો છું,
અહીં માણસમાંથી દોસ્ત નીકળી ગયો છે ને ધોળીયાનો સ્વભાવ બધાંને ભર્ખી ગયો છે,
લાગણી વગરના માણસો સાથે ફસાઈ ગયો છું, ને બધાંને એમ કે હું ફાવી ગયો છું,
કોણ જાણે આ કેવા દેશમાં આવી ગયો છું, બધાંને એમ છે કે હું ફાવી ગયો છું,
એક ટાઇમ ખાવ છું, ને ઓફીસ જાઉં છું, માણસમાંથી જાણે મશીન બની ગયો છું,
આઝાદ ભારતમાંથી અહીં આવી ફરી ગુલામ બની ગયો છું, ને બધાંને એમ કે હું ફાવી ગયો છું,
ભગવાન, થોડી જીંદગી બાકી રાખ જે કે મારા દેશમાં મારે જીવવું છે,
ફરી ટોળેવળી પેલા ગલ્લે બેસવું છે, ફરી સેવઉસળ પેટ ભરીને ઠોકવું છે,
બાઈક પર ત્રણ સવારી રખડવું છે, ભગવાન, મારે ફરી મમ્મી નો લાડલો બની જવું છે,
પોતાના લોકોથી છુટો પડી ગયો છું, ને બધાં ને એમ કે હુંફાવીગયો છું,
કોણ જાણે આ કેવા દેશમાં આવી ગયો છું, બધાંને એમ છે કે હું ફાવી ગયો છું, ..


સાભાર : સૌજન્ય પ્રાપ્તિ : હેંમતકુમાર જાની (લંડન)

 

(૨) એન.આર. આઈ. દેશી અમેરિકન કવિતા …

ના ઇન્ડિયા કો ભૂલા સકે …… ના અમેરિકા કો અપના સકે …..બસ….ઇન્ડિયન-અમેરીકાન બન કે ચલતે રહે ….

ના ગુજરાતી કો છોડ સકે ……ના અંગ્રેઝી કો પકડ સકે …દેસી accent મેં ગોરોં કોconfuse કરતે ચલે…..
ના ટરકી કો પકા સકે …ના ગ્રેવિ બના સકે……મુર્ગી કો દમ દે કે thanksgiving મનાતે ચલે ……
ના Christmas ટ્રી લગા સકે ….. ના બચ્ચોં કો સમજા સકે Diwali…..પર Santa બનકે gifts બાંટતે ચલે ….
ના શોર્ટ્સ  પહેન સકે ….ના સલવાર  છોડ  સકે …..jeans પર  કુર્તા ઔર  sneakers ચઢાકે ઇતરાતે ચલે….
ના નાશ્તે મેં donut ખા સકે ….. ના ખીચડી કઢી ભૂલા સકે….પિઝ્ઝા પર મિર્ચી  છીડક  કર  મઝા લેતે રહે ….
ના ભૂલા સકે ગર્મિયો કો ……ના બરફ કો અપના સકે…ખિડકી સે સુરજ  કો દેખે..”beautiful day” કેહેતે રહે ……
અબ જબ આયી  બારી ભારત  જાને કી…તો …હાથ મેં પાની કી બોતલ  લે કર ચલે …..
લેકિન વહાં પર …ના તો ભેલ પૂરી ખા સકેં …. ના તો લસ્સી પી સકેં…..બસ …. પેટ કે દર્દ  સે તડપતે મારે…. હરડે ઔર ઇસબગુલ  ખા ખા કે કામ  ચલાતે રહે ……
ના મચ્છર સે ભાગ  સકે….ના ખુજલી કો રોક સકે …cream લગા લગા કે કામ ચલાતે રહે ….
ના ફકીરો સે બચ  સકે…..ના ડોલર કો છુપા સકે ……નૌકરો સે ભી પીછા છુડા કર ભાગતે રહે ……
ના સંડાસ  પ ર   બૈઠ   સકે….ના કોમોડ  કો ભૂલા સકે….બસ    બીચ  અદ્ધર ઝુકે ઝુકે જૈસે તૈસે કામ  ચલાતે રહે
ના ઇધર કે રહે ના ઉધર કે રહે …..કમ્બકત  ….કહીં કે ના રહે ….
બસ ‘ ABCD ‘ ઔલાદ કો….ઔર  confuse બનાતે ચલે ……
ના ઇધર કે રહે ના ઉધર કે રહે ……. બીચ  અદ્ધર  અટકે રહે……..
સાભાર : રેશ્મા ગૌરી …
સૌજન્ય પ્રાપ્તિ : કાશ્મીરાબેન દેસાઈ  (લંડન)

 

 

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

  • Anil Bhatt

    કલ્પિત કુતુહલતા !! બંને લેખકોએ દર્શાવી છે !!

  • Hitendra Shah

    India is a full of Gold and Diamond Mines. There is no need to wander anywhere. Build Reservoirs in every village, town, city, metro city and in all places in India. Grow only the most useful trees and plants to Mankind like Fruit Trees, Dry Fruit Trees, Vegetable Trees, Medicinal Trees & Plants, Flowers, Commercial Trees in every Resident, Society, Factory, Industry, Commercial Places, Schools, Colleges, Gardens, Public Places, Jail, Police Station, Hospital, Both Sides of the Roads, Both Sides …

  • Dhiman gohel

    Bilkul sachi vat Che. Next generation ne mate jaiae Che pan temani halat to aapna karta pan kyarab thati jay Che. Nathi tyana thata ke nathi india Na raheta. Pan £££ -$$$ no moh tamane vatan ma pacha aavava nahi de.