શા કામનું ?….(રચના)

શા કામનું ?….(રચના)

.

જન્મ ધરિ ને કાંઇ ન કિધું, જીવન તારૂં શા કામ નું

હવે દેખિ બુઢાપો કરે બળાપો, હવે સમજ્યે શા કામ નું…

.

જવાની જોશ માં ગુજરી, નચાવ્યા નાચ નટીઓ ના

કર્યા નાટક અને ચેટક, ન જાણ્યા જાપ જતિઓ ના

મોહ માયા માં જીવન વિતાવ્યું, નામ લીધું નહીં રામ નું…

.

કરી ના સંત ની સેવા, ગયો નહિં ગ્યાન ને લેવા

ભજન માં ભાગ ના લીધો, મેળવીયા માન ને મેવા

રંક જનો ને ખુબ રંજાડ્યા, ધન સંઘર્યું શા કામ નું…

.

બનાવ્યા બંગલા મોટા, ભર્યા ભંડાર મોતી ના

હવે-ઊઘાડો એકલો સબડે, પડ્યા સાંસા છે જ્યોતી ના

યમ દુતો જ્યારે દ્વારે દેખાણા, જોખમ લાગ્યું જાન નું…

.

હવે ના હાથ હાલે છે, શરણાઇ વાગે સ્વાસ ની

સુતો જે સેજ સૈયા પર, પડ્યો પથારી ઘાંસ ની

યાદ આવી હવે ઇશ કેરી, લાધ્યું રટણ શ્રી રામ નું…

.

હજુ છે હાથ માં બાજી, હરિ હુકમ નું પાનુ છે

સુધારે સામળો સઘડું, ગતી ગોવિંદ ની ન્યારી છે

“કેદાર” હરપલ હરિ જપી લે, સ્મરણ કરી લે શ્યામ નું…

.

રચિયતા : શ્રી કેદારસિંહજી મે. જાડેજા  (ગાંધીધામ – કચ્છ)

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....