કહેવત ભંડાર… (સુવિચારોનું વૃંદાવન) …

કહેવત ભંડાર…
 • અક્કરમીનો પડીઓ કાંણો
 • અક્કલ ઉધાર ન મળે
 • અણીનો ચૂક્યો સો વરસ જીવે
 • અતિ લોભ તે પાપનું મૂળ
 • અત્તરનાં છાંટણા જ હોય, અત્તરના કુંડા ન ભરાય
 • અધૂરો ઘડો છલકાય ઘણો
 • અન્ન અને દાંતને વેર
 • અન્ન તેવો ઓડકાર
 • અવળે અસ્ત્રે મૂંડી નાખવો
 • અંગૂઠો બતાવવો
 • અંજળ પાણી ખૂટવા
 • અંધારામાં તીર ચલાવવું
 • આકાશ પાતાળ એક કરવા
 • આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા ન જવાય
 • આગળ ઉલાળ નહિ ને પાછળ ધરાળ નહિ
 • આગળ બુદ્ધિ વાણિયા, પાછળ બુદ્ધિ બ્રહ્મ
 • આજ રોકડા, કાલ ઉધાર
 • આજની ઘડી અને કાલનો દિ
 • આદર્યા અધૂરા રહે, હરિ કરે સો હોઈ
 • આદુ ખાઈને પાછળ પડી જવું
 • આપ ભલા તો જગ ભલા
 • આપ મુવા પીછે ડૂબ ગઈ દૂનિયા
 • આપ મુવા વિના સ્વર્ગે ન જવાય
 • આપ સમાન બળ નહિ
 • આફતનું પડીકું
 • આબરૂના કાંકરા કરવા
 • આભ ફાટ્યું હોય ત્યાં થીગડું ન દેવાય
 • આમલી પીપળી બતાવવી
 • આરંભે શૂરા
 • આલિયાની ટોપી માલિયાને માથે
 • આવ પાણા પગ ઉપર પડ
 • આવ બલા પકડ ગલા
 • આળસુનો પીર
 • આંકડે મધ ભાળી જવું
 • આંખ આડા કાન કરવા
 • આંગળા ચાટ્યે પેટ ન ભરાય
 • આંગળી ચિન્ધ્યાનું પુણ્ય
 • આંગળી દેતાં પહોંચો પકડે
 • આંગળીથી નખ વેગળા જ રહે
 • આંગળીના વેઢે ગણાય એટલાં
 • આંતરડી દૂભવવી
 • આંધળામાં કાણો રાજા
 • આંધળી દળે ને કૂતરા ખાય
 • આંધળે બહેરું કૂટાય
 • આંધળો ઓકે સોને રોકે
 • ઈટનો જવાબ પથ્થર
 • ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન
 • ઉડતા પંખીને પાડે તેવો હોંશિયાર
 • ઉતર્યો અમલદાર કોડીનો
 • ઉતાવળે આંબા ન પાકે
 • ઉંઠા ભણાવવા
 • ઉંદર બિલાડીની રમત
 • ઉંદરની જેમ ફૂંકી ફંકીને કરડવું
 • ઊલમાંથી ચૂલમાં પડવા જેવો ઘાટ
 • ઊંટ મૂકે આંકડો અને બકરી મૂકે કાંકરો
 • ઊંટની પીઠે તણખલું
 • ઊંટે કર્યા ઢેકા તો માણસે કર્યા કાંઠા
 • ઊંડા પાણીમાં ઉતરવું નહિ
 • ઊંધા રવાડે ચડાવી દેવું
 • ઊંધી ખોપરી
 • એક કરતાં બે ભલા
 • એક કાનેથી સાંભળી બીજા કાનેથી કાઢી નાખવું
 • એક કાંકરે બે પક્ષી મારવા
 • એક ઘા ને બે કટકા
 • એક દી મહેમાન, બીજે દી મહી, ત્રીજે દી રહે તેની અક્કલ ગઈ
 • એક નન્નો સો દુ:ખ હણે
 • એક નૂર આદમી હજાર નૂર કપડાં
 • એક પગ દૂધમાં ને એક પગ દહીંમાં
 • એક ભવમાં બે ભવ કરવા
 • એક મરણિયો સોને ભારી પડે
 • એક મ્યાનમાં બે તલવાર ન રહે
 • એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે
 • એક હાથે તાળી ન પડે
 • એકનો બે ન થાય
 • એના પેટમાં પાપ છે
 • એનો કોઈ વાળ વાંકો ન કરી શકે
 • એરણની ચોરી ને સોયનું દાન
 • એલ-ફેલ બોલવું
 • ઓછું પાત્ર ને અદકું ભણ્યો
 • ઓળખીતો સિપાઈ બે દંડા વધુ મારે
 • કજિયાનું મોં કાળું
 • કમળો હોય તેને પીળું દેખાય
 • કમાઉ દીકરો સૌને વહાલો લાગે
 • કરમ કોડીના અને લખણ લખેશરીના
 • કરો કંકુના
 • કરો તેવું પામો, વાવો તેવું લણો
 • કર્મીની જીભ, અકર્મીના ટાંટીયા
 • કાકા મટીને ભત્રીજા ન થવાય
 • કાખમાં છોકરું ને ગામમાં ઢંઢેરો
 • કાગડા બધે ય કાળા હોય
 • કાગડો દહીંથરું લઈ ગયો
 • કાગના ડોળે રાહ જોવી
 • કાગનું બેસવું ને ડાળનું પડવું
 • કાગનો વાઘ કરવો
 • કાચા કાનનો માણસ
 • કાચું કાપવું
 • કાન છે કે કોડિયું?
 • કાન પકડવા
 • કાન ભંભેરવા/કાનમાં ઝેર રેડવું
 • કાનનાં કીડા ખરી પડે તેવી ગાળ
 • કાનાફૂંસી કરવી
 • કાપો તો લોહી ન નીકળે તેવી સ્થિતિ
 • કામ કામને શિખવે
 • કામના કૂડા ને વાતોના રૂડા
 • કારતક મહિને કણબી ડાહ્યો
 • કાળા અક્ષર ભેંશ બરાબર
 • કાંચિડાની જેમ રંગ બદલવા
 • કાંટો કાંટાને કાઢે
 • કીડી પર કટક
 • કીડીને કણ અને હાથીને મણ
 • કીધે કુંભાર ગધેડે ન ચડે
 • કુકડો બોલે તો જ સવાર પડે એવું ન હોય
 • કુલડીમાં ગોળ ભાંગવો
 • કુંન્ડુ કથરોટને હસે
 • કુંભાર કરતાં ગધેડા ડાહ્યાં
 • કૂતરાની પૂંછડી વાંકી તે વાંકી જ રહે
 • કૂતરાનો સંઘ કાશીએ ન પહોંચે
 • કૂતરું કાઢતા બિલાડું પેઠું
 • કૂવામાં હોય તો અવેડામાં આવે
 • કેટલી વીસે સો થાય તેની ખબર પડવી
 • કેસરિયા કરવા
 • કોઈની સાડીબાર ન રાખે
 • કોઠી ધોઈને કાદવ કાઢવો
 • કોણીએ ગોળ ચોપડવો
 • કોથળામાં પાનશેરી રાખીને મારવો
 • કોથળામાંથી બિલાડું કાઢવું
 • કોના બાપની દિવાળી
 • કોની માંએ સવા શેર સૂંઠ ખાધી છે
 • કોલસાની દલાલીમાં કાળા હાથ
 • ક્યાં રાજા ભોજ અને ક્યાં ગાંગો તેલી?
 • ખણખોદ કરવી
 • ખંગ વાળી દેવો
 • ખાખરાની ખિસકોલી સાકરનો સ્વાદ શું જાણે
 • ખાટલે મોટી ખોટ કે પાયો જ ન મળે
 • ખાડો ખોદે તે પડે
 • ખાતર ઉપર દીવો
 • ખાલી ચણો વાગે ઘણો
 • ખાળે ડૂચા અને દરવાજા મોકળા
 • ખિસ્સા ખાલી ને ભભકો ભારી
 • ખીલાના જોરે વાછરડું કૂદે
 • ખેલ ખતમ, પૈસા હજમ
 • ખેંચ તાણ મુઝે જોર આતા હૈ
 • ખોદે ઉંદર અને ભોગવે ભોરિંગ
 • ખોદ્યો ડુંગર ને કાઢ્યો ઉંદર
 • ગઈ તિથિ જોશી પણ ન વાંચે
 • ગગા મોટો થા પછી પરણાવશું
 • ગતકડાં કાઢવા
 • ગધેડા ઉપર અંબાડી
 • ગધેડાને તાવ આવે તેવી વાત
 • ગરજ સરી એટલે વૈદ વેરી
 • ગરજવાનને અક્કલ ન હોય
 • ગરજે ગધેડાને પણ બાપ કહેવો પડે
 • ગંજીનો કૂતરો, ન ખાય ન ખાવા દે
 • ગાજરની પીપૂડી વાગે ત્યાં સુધી વગાડવાની ને પછી ખાઈ જવાની
 • ગાજ્યા મેઘ વરસે નહિ ને ભસ્યા કૂતરા કરડે નહિ
 • ગાડા નીચે કૂતરું
 • ગાડી પાટે ચડાવી દેવી
 • ગાભા કાઢી નાખવા
 • ગામ હોય ત્યાં ઉકરડો પણ હોય
 • ગામના મહેલ જોઈ આપણાં ઝૂંપડાં તોડી ન નખાય
 • ગામના મોંએ ગરણું ન બંધાય
 • ગાય દોહી કૂતરાને પાવું
 • ગાંઠના ગોપીચંદન
 • ગાંડા સાથે ગામ જવું ને ભૂતની કરવી ભાઈબંધી
 • ગાંડાના ગામ ન વસે
 • ગાંડી માથે બેડું
 • ગાંડી સાસરે ન જાય અને ડાહીને શિખામણ આપે
 • ગાંધી-વૈદનું સહીયારું
 • ગેંગે-ફેંફે થઈ જવું
 • ગોળ ખાધા વેંત જુલાબ ન લાગે
 • ગોળ નાખો એટલું ગળ્યું લાગે
 • ગોળથી મરતો હોય તો ઝેર શું કામ પાવું?
 • ગ્રહણ ટાણે સાપ નીકળવો
 • ઘડો-લાડવો કરી નાખવો
 • ઘર ફૂટે ઘર જાય
 • ઘર બાળીને તીરથ ન કરાય
 • ઘરડા ગાડા વાળે
 • ઘરડી ઘોડી લાલ લગામ
 • ઘરના છોકરા ઘંટી ચાટે ને પાડોશીને આટો
 • ઘરની દાઝી વનમાં ગઈ તો વનમાં લાગી આગ
 • ઘરની ધોરાજી ચલાવવી
 • ઘરમાં હાંડલા કુસ્તી કરે તેવી હાલત
 • ઘરે ધોળો હાથી બાંઘવો
 • ઘાણીનો બળદ ગમે તેટલું ચાલે પણ રહે જ્યાં હતો ત્યાં જ
 • ઘી ઢોળાયું તો ખીચડીમાં
 • ઘી-કેળાં થઈ જવા
 • ઘીના ઠામમાં ઘી પડી રહ્યું
 • ઘેર ઘેર માટીના ચૂલા
 • ઘો મરવાની થાય ત્યારે વાઘરીવાડે જાય
 • ઘોડે ચડીને આવવું
 • ઘોરખોદિયો
 • ઘોંસ પરોણો કરવો
 • ચકીબાઈ નાહી રહ્યાં
 • ચડાઉ ધનેડું
 • ચપટી ધૂળની ય જરૂર પડે
 • ચપટી મીઠાની તાણ
 • ચમડી તૂટે પણ દમડી ન છૂટે
 • ચમત્કાર વિના નમસ્કાર નહિ
 • ચલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું
 • ચાદર જોઈને પગ પહોળા કરાય
 • ચાર મળે ચોટલા તો ભાંગે કૈંકના ઓટલા
 • ચાલતી ગાડીએ ચડી બેસવું
 • ચીભડાના ચોરને ફાંસીની સજા
 • ચીંથરે વીંટાળેલું રતન
 • ચેતતા નર સદા સુખી
 • ચોર કોટવાલને દંડે
 • ચોર પણ ચાર ઘર છોડે
 • ચોરની દાઢીમાં તણખલું
 • ચોરની માં કોઠીમાં મોં ઘાલીને રૂએ
 • ચોરની માંને ભાંડ પરણે
 • ચોરની વાદે ચણા ઉપાડવા જવું
 • ચોરને કહે ચોરી કરજે અને સિપાઈને કહે જાગતો રહેજે
 • ચોરને ઘેર ચોર પરોણો
 • ચોરનો ભાઈ ઘંટીચોર
 • ચોરી પર શીનાજોરી
 • ચોળીને ચીકણું કરવું
 • ચૌદમું રતન ચખાડવું
 • છકી જવું
 • છક્કડ ખાઈ જવું
 • છછૂંદરવેડા કરવા
 • છઠ્ઠીનું ધાવણ યાદ આવી જવું
 • છાગનપતિયાં કરવા
 • છાજિયા લેવા
 • છાતી પર મગ દળવા
 • છાપરે ચડાવી દેવો
 • છાશ લેવા જવી અને દોણી સંતાડવી
 • છાશમાં માખણ જાય અને વહુ ફુવડ કહેવાય
 • છાસિયું કરવું
 • છિનાળું કરવું
 • છીંડે ચડ્યો તે ચોર
 • છોકરાંને છાશ ભેગા કરવા
 • છોરું કછોરું થાય પણ માવતર કમાવતર ન થાય
 • જણનારીમાં જોર ન હોય તો સૂયાણી શું કરે ?
 • જનોઈવઢ ઘા
 • જમણમાં લાડુ અને સગપણમાં સાઢુ
 • જમવામાં જગલો અને કૂટવામાં ભગલો
 • જમાઈ એટલે દશમો ગ્રહ
 • જર, જમીન ને જોરું, એ ત્રણ કજિયાના છોરું
 • જશને બદલે જોડા
 • જંગ જીત્યો રે મારો કાણિયો, વહુ ચલે તબ જાણિયો
 • જા બિલાડી મોભામોભ
 • જા બિલ્લી કૂત્તે કો માર
 • જાગ્યા ત્યાંથી સવાર
 • જાડો નર જોઈને સુળીએ ચડાવવો
 • જાતે પગ પર કુહાડો મારવો
 • જીભ આપવી
 • જીભ કચરવી
 • જીભમાં હાડકું ન હોય, તે આમ પણ વળે અને તેમ પણ વળે
 • જીવતા જગતીયું કરવું
 • જીવતો નર ભદ્રા પામે
 • જીવવું થોડું ને જંજાળ ઝાઝી
 • જીવો અને જીવવા દો
 • જીવ્યા કરતાં જોયું ભલું
 • જે ચડે તે પડે
 • જે જન્મ્યું તે જાય
 • જે નમે તે સૌને ગમે
 • જે ફરે તે ચરે
 • જે વાર્યા ન વરે તે હાર્યા વરે
 • જેસલ હટે જવભર ને તોરલ હટે તલભર
 • જેટલા મોં તેટલી વાતો
 • જેટલો ગોળ નાખો તેટલું ગળ્યું લાગે
 • જેટલો બહાર છે તેથી વધુ ભોંયમાં છે
 • જેના લગન હોય તેના જ ગીત ગવાય
 • જેના હાથમાં તેના મોંમા
 • જેની લાઠી તેની ભેંસ
 • જેનું ખાય તેનું ખોદે
 • જેનું નામ તેનો નાશ
 • જેને કોઈ ન પહોંચે તેને પેટ પહોંચે
 • જેને રામ રાખે તેને કોણ ચાખે
 • જેનો આગેવાન આંધળો તેનું કટક કૂવામાં
 • જેનો રાજા વેપારી તેની પ્રજા ભિખારી
 • જેવા સાથે તેવા
 • જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ
 • જેવી સોબત તેવી અસર
 • જેવું કામ તેવા દામ
 • જેવો ગોળ વિનાનો કંસાર એવો મા વિનાનો સંસાર
 • જેવો દેશ તેવો વેશ
 • જેવો સંગ તેવો રંગ
 • જોશીના પાટલે અને વૈદના ખાટલે
 • જ્યાં ગોળ હોય ત્યાં માખી બમણતી આવે જ
 • જ્યાં ચાહ ત્યાં રાહ
 • જ્યાં સંપ ત્યાં જંપ
 • જ્યાં સુધી શ્વાસ ત્યાં સુધી આશ
 • ઝાઝા રસોઈયા રસોઈ બગાડે
 • ઝાઝા હાથ રળિયામણા
 • ઝાઝા હાંડલા ભેગા થાય તો ખખડે પણ ખરા
 • ઝાઝી કીડી સાપને ખાઈ જાય
 • ઝાઝી સૂયાણી વિયાંતર બગાડે
 • ઝેરના પારખા ન હોય
 • ટકાની ડોશી અને ઢબુનું મૂંડામણ
 • ટાઢા પહોરની તોપ ફોડવી
 • ટાઢા પાણીએ ખસ ગઈ
 • ટાલિયા નર કો’ક નિર્ધન
 • ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય
 • ટોપી ફેરવી નાખવી
 • ઠોઠ નિશાળિયાને વૈતરણા ઝાઝા
 • ડહાપણની દાઢ ઉગવી
 • ડાબા હાથની વાત જમણાને ખબર ન પડે
 • ડાહીબાઈને બોલાવો ને ખીરમાં મીઠું નખાવો
 • ડાંગે માર્યા પાણી જુદા ન પડે
 • ડુંગર દૂરથી રળિયામણા
 • ડૂબતો માણસ તરણું પકડે
 • ડોશી મરે તેનો ભો નથી, જમ ઘર ભાળી જાય તેનો વાંધો છે
 • ઢાંકણીમાં પાણી લઈ ડૂબી મર
 • તમાચો મારી ગાલ લાલ રાખવો
 • તલમાં તેલ નથી
 • તલવારની ધાર ઉપર ચાલવું
 • તારા જેવા તાંબિયાના તેર મળે છે
 • તારા બાપનું કપાળ
 • તારી અક્કલ ક્યાં ઘાસ ચરવા ગઈ હતી?
 • તારું મારું સહીયારું ને મારું મારા બાપનું
 • તાલમેલ ને તાશેરો
 • તાંબિયાની તોલડી તેર વાના માંગે
 • તીરથે જઈએ તો મૂંડાવું તો પડે જ
 • તીસમારખાં
 • તુંબડીમાં કાંકરા
 • તેજીને ટકોરો, ગધેડાને ડફણાં
 • તેલ જુઓ તેલની ધાર જુઓ
 • તેલ પાઈને એરંડિયું કાઢવું
 • તોબા પોકારવી
 • તોળી તોળીને બોલવું
 • ત્રણ સાથે જાય તો થાય ત્રેખડ ને માથે પડે ભેખડ
 • ત્રેવડ ત્રીજો ભાઈ છે
 • થાબડભાણા કરવા
 • થાય તેવા થઈએ ને ગામ વચ્ચે રહીએ
 • થૂંકના સાંધા કેટલા ટકે?
 • થૂંકેલું પાછું ગળવું
 • દયા ડાકણને ખાય
 • દરજીનો દીકરો જીવે ત્યાં સુધી સીવે
 • દળી, દળીને ઢાંકણીમાં
 • દશેરાના દિવસે જ ઘોડુ ન દોડે
 • દાઝ્યા પર ડામ
 • દાઢીની દાઢી ને સાવરણીની સાવરણી
 • દાણો દબાવી જોવો
 • દાધારિંગો
 • દાનત ખોરા ટોપરા જેવી
 • દામ કરે કામ અને બીબી કરે સલામ
 • દાળમાં કાળું
 • દાંત કાઢવા
 • દાંત ખાટા કરી નાખવા
 • દાંતે તરણું પકડવું
 • દિ ભરાઈ ગયા છે
 • દિવાલને પણ કાન હોય
 • દીકરી એટલે સાપનો ભારો
 • દીકરી ને ગાય, દોરે ત્યાં જાય
 • દીવા તળે અંધારું
 • દુ:ખતી રગ દબાવવી
 • દુ:ખનું ઓસડ દહાડા
 • દુ:ખે છે પેટ અને કૂટે છે માથું
 • દુકાળમાં અધિક માસ
 • દૂઝતી ગાયની લાત ભલી
 • દૂધ પાઈને સાપ ઉછેરવો
 • દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી કરી નાખવું
 • દૂધનો દાઝેલો છાસ પણ ફૂંકી ફૂંકીને પીએ
 • દે દામોદર દાળમાં પાણી
 • દેખવું નહિ અને દાઝવું નહિ
 • દેવ દેવલા સમાતા ન હોય ત્યાં પૂજારાને ક્યાં બેસાડવા
 • દોડવું હતું ને ઢાળ મળ્યો
 • દોરડી બળે પણ વળ ન છૂટે
 • દ્રાક્ષ ખાટી છે
 • ધકેલ પંચા દોઢસો
 • ધણીની નજર એક, ચોરની નજર ચાર
 • ધનોત-પનોત કાઢી નાખવું
 • ધરતીનો છેડો ઘર
 • ધરમ કરતાં ધાડ પડી
 • ધરમ ધક્કો
 • ધરમના કામમાં ઢીલ ન હોય
 • ધરમની ગાયના દાંત ન જોવાય
 • ધાર્યું ધણીનું થાય
 • ધીરજના ફળ મીઠા હોય
 • ધોકે નાર પાંસરી
 • ધોબીનો કૂતરો, નહિ ઘરનો નહિ ઘાટનો
 • ધોયેલ મુળા જેવો
 • ધોળા દિવસે તારા દેખાવા
 • ધોળામાં ધૂળ પડી
 • ધોળિયા સાથે કાળિયો રહે, વાન ન આવે, સાન તો આવે
 • ન ત્રણમાં, ન તેરમાં, ન છપ્પનના મેળમાં
 • ન બોલ્યામાં નવ ગુણ
 • ન મળી નારી એટલે સહેજે બાવા બ્રહ્મચારી
 • ન મામા કરતા કહેણો મામો સારો
 • નકલમાં અક્કલ ન હોય
 • નગારખાનામાં પીપૂડીનો અવાજ ક્યાંથી સંભળાય?
 • નદીના મૂળ અને ઋષિના કુળ ન શોધાય
 • નબળો ધણી બૈરી પર શૂરો
 • નમાજ પડતા મસીદ કોટે વળગી
 • નરમ ઘેંશ જેવો
 • નવ ગજના નમસ્કાર
 • નવરો ધૂપ
 • નવરો બેઠો નખ્ખોદ કાઢે
 • નવાણિયો કૂટાઈ ગયો
 • નવાણુંનો ધક્કો લાગવો
 • નવી વહુ નવ દહાડા
 • નવે નાકે દિવાળી
 • નવો મુલ્લો બાંગ વધુ પોકારે
 • નસીબ અવળા હોય તો ભોંયમાંથી ભાલા ઊભા થાય
 • નસીબ બેઠેલાનું બેઠું રહે, દોડતાનું દોડતું રહે
 • નસીબનો બળિયો
 • નાક કપાઈ જવું
 • નાક કપાવી અપશુકન ન કરાવાય
 • નાકે છી ગંધાતી નથી
 • નાગાને નાવું શું અને નીચોવવું શું ?
 • નાચવું ન હોય તો આંગણું વાંકુ
 • નાણા વગરનો નાથીયો, નાણે નાથાલાલ
 • નાતનો માલ નાત જમે, મુસાભાઈના વા ને પાણી
 • નાના મોઢે મોટી વાત
 • નાનો પણ રાઈનો દાણો
 • નીર-ક્ષીર વિવેક
 • નેવાના પાણી મોભે ના ચડે
 • પઈની પેદાશ નહિ ને ઘડીની ફુરસદ નહિ
 • પડી પટોડે ભાત, ફાટે પણ ફીટે નહિ
 • પડ્યા પર પાટું
 • પડ્યો પોદળો ધૂળ ઉપાડે
 • પઢાવેલો પોપટ
 • પત્તર ખાંડવી
 • પથ્થર ઉપર પાણી
 • પરણ્યા નથી પણ પાટલે તો બેઠા છો ને?
 • પવન પ્રમાણે સઢ ફેરવવો
 • પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા
 • પહેલો ઘા પરમેશ્વરનો
 • પંચ કહે તે પરમેશ્વર
 • પાકા ઘડે કાંઠા ન ચડે
 • પાઘડી ફેરવી નાખવી
 • પાઘડીનો વળ છેડે
 • પાણી પહેલા પાળ બાંધી લેવી સારી
 • પાણી પાણી કરી નાખવું
 • પાણી ફેરવવું
 • પાણીમાં બેસી જવું
 • પાણીમાં રહીને મગર સાથે વેર ન બંધાય
 • પાણીમાંથી પોરા કાઢવા
 • પાનો ચડાવવો
 • પાપ છાપરે ચડીને પોકારે
 • પાપડી ભેગી ઈયળ બફાય
 • પાપી પેટનો સવાલ છે
 • પારકા કજિયા ઉછીના ન લેવાય
 • પારકી આશ સદા નિરાશ
 • પારકી છઠ્ઠીનો જાગતલ
 • પારકી મા જ કાન વિંધે
 • પારકી લેખણ, પારકી શાહી, મત્તું મારે માવજીભાઈ
 • પારકે પૈસે દિવાળી
 • પારકે ભાણે લાડુ મોટો દેખાય
 • પાશેરામાં પહેલી પુણી છે
 • પાંચમની છઠ્ઠ ક્યારે ન થાય
 • પાંચમાં પૂછાય તેવો
 • પાંચે ય આંગળી ઘીમાં
 • પાંચે ય આંગળી સરખી ન હોય
 • પાંચે ય આંગળીએ દેવ પૂજવા
 • પિયરની પાલખી કરતાં સાસરિયાની સૂળી સારી
 • પીઠ પાછળ ઘા
 • પીળું તેટલું સોનું નહિ, ઊજળું તેટલું દૂધ નહિ
 • પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી ને વહુના લક્ષણ બારણામાંથી
 • પેટ કરાવે વેઠ
 • પેટ ચોળીને શૂળ ઊભું ન કરાય
 • પેટ છે કે પાતાળ ?
 • પેટનો બળ્યો ગામ બાળે
 • પેટિયું રળી લેવું
 • પેટે પાટા બાંધવા
 • પૈસા તો ડાબા હાથનો મેલ છે
 • પોચું ભાળી જવું
 • પોતાની ગલીમાં કુતરો પણ સિંહ
 • પોતાનો કક્કો જ ખરો કરવો
 • પોથી માંહેના રીંગણા
 • પોદળામાં સાંઠો
 • પોપટીયું જ્ઞાન
 • પોપાબાઈનું રાજ
 • પોલ ખૂલી ગઈ
 • ફઈને મૂછ ઉગે તો તેને કાકો કહેવાય
 • ફાટીને ધુમાડે જવું
 • ફાવ્યો વખણાય
 • ફાંકો રાખવો
 • ફુલ નહિ તો ફુલની પાંખડી
 • ફૂલાઈને ફાળકો થઈ જવું
 • ફૂંકી ફૂંકીને પગ મૂકવો
 • બકરું કાઢતા ઊંટ પેઠું
 • બગભગત
 • બગાસું ખાતા પતાસું મળ્યું
 • બત્રીસ કોઠે દીવા પ્રગટ્યા
 • બધો ભાર કન્યાની કેડ પર
 • બલિદાનનો બકરો
 • બળતું ઘર કૃષ્ણાર્પણ કરવું
 • બળિયાના બે ભાગ
 • બાઈ બાઈ ચારણી
 • બાડા ગામમાં બે બારશ
 • બાપ તેવા બેટા ને વડ તેવા ટેટા
 • બાપ શેર તો દીકરો સવા શેર
 • બાપના કૂવામાં ડુબી ન મરાય
 • બાપનું વહાણ ને બેસવાની તાણ
 • બાપે માર્યા વેર
 • બાફી મારવું
 • બાર ગાઉએ બોલી બદલાય
 • બાર બાવા ને તેર ચોકા
 • બાર વરસે બાવો બોલ્યો, જા બેટા દુકાળ પડશે
 • બાર હાથનું ચીભડું ને તેર હાથનું બી
 • બારે મેઘ ખાંગા થવા
 • બારે વહાણ ડૂબી જવા
 • બાવળ વાવો તો કાંટા ઉગે અને આંબો વાવો તો કેરી મળે
 • બાવાના બેઉ બગડ્યા
 • બાવો ઉઠ્યો બગલમાં હાથ
 • બાંધી મુઠ્ઠી લાખની, ઉઘાડી વા ખાય
 • બિલાડીના કીધે શિંકુ ન ટૂટે
 • બિલાડીના પેટમાં ખીર ન ટકે, બૈરાંના પેટમાં વાત ન ટકે
 • બિલાડીની ડોકે ઘંટ બાંધે કોણ?
 • બીજાની ચિતા પર પોતાની ભાખરી શેકી લેવી
 • બીડું ઝડપવું
 • બે ઘરનો પરોણો ભૂખે મરે
 • બે પાડા લડે તેમાં ઝાડનો ખો નીકળે
 • બે પાંદડે થવું
 • બે બદામનો માણસ
 • બે બાજુની ઢોલકી વગાડવી
 • બેઉ હાથમાં લાડવા
 • બૈરાંની બુદ્ધિ પગની પાનીએ
 • બોડી-બામણીનું ખેતર
 • બોલે તેના બોર વેંચાય
 • બંધ બેસતી પાઘડી પહેરી લેવી
 • બ્રાહ્મણી વંઠે તો તરકડે જાય
 • ભડનો દીકરો
 • ભણેલા ભીંત ભૂલે
 • ભલભલાને ભૂ પાઈ દેવું
 • ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, સુખે ભજશું શ્રીગોપાળ
 • ભાગતા ભૂતની ચોટલી ભલી
 • ભાગ્યશાળીને ભૂત રળે
 • ભાંગરો વાટવો
 • ભાંગ્યાનો ભેરુ
 • ભાંગ્યું તો ય ભરુચ
 • ભાંડો ફૂટી ગયો
 • ભીખના હાંલ્લા શિકે ન ચડે
 • ભુવો ધૂણે પણ નાળિયેર તો ઘર ભણી જ ફેંકે
 • ભૂત ગયું ને પલિત આવ્યું
 • ભૂતનું સ્થાનક પીપળો
 • ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણો
 • ભૂંડાથી ભૂત ભાગે
 • ભેખડે ભરાવી દેવો
 • ભેજાગેપ
 • ભેજાનું દહીં કરવું
 • ભેંશ આગળ ભાગવત
 • ભેંશ ભાગોળે, છાસ છાગોળે અને ઘેર ધમાધમ
 • ભેંશના શીંગડા ભેંશને ભારી
 • મગ જે પાણીએ ચડતા હોય તે પાણીએ જ ચડાવાય
 • મગજમાં રાઈ ભરાઈ જવી
 • મગનું નામ મરી ન પાડે
 • મગરનાં આંસુ સારવા
 • મણ મણની ચોપડાવવી
 • મન હોય તો માળવે જવાય
 • મન, મોતી ને કાચ, ભાંગ્યા સંધાય નહિ
 • મનનો ઉભરો ઠાલવવો
 • મનમાં પરણવું ને મનમાં રાંડવું
 • મનુષ્ય યત્ન, ઈશ્વર કૃપા
 • મરચા લાગવા
 • મરચાં લેવા
 • મરચાં વાટવા
 • મરચું-મીઠું ભભરાવવું
 • મરતાને સૌ મારે
 • મરતો ગયો ને મારતો ગયો
 • મસાણમાંથી મડા બેઠા કરવા
 • મસીદમાં ગયું’તું જ કોણ?
 • મહેતો મારે ય નહિ અને ભણાવે ય નહિ
 • મળે તો ઈદ, ન મળે તો રોજા
 • મંકોડી પહેલવાન
 • મા તે મા, બીજા બધા વગડાના વા
 • માખણ લગાવવું
 • માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર
 • માથા માથે માથું ન રહેવું
 • માથે દુખનાં ઝાડ ઉગવા
 • માથે પડેલા મફતલાલ
 • મામા બનાવવા
 • મામો રોજ લાડવો ન આપે
 • મારવો તો મીર
 • મારા છગન-મગન બે સોનાના, ગામનાં છોકરાં ગારાના
 • મારે મીર ને ફૂલાય પીંજારો
 • માં કરતાં માસી વહાલી લાગે
 • માં તેવી દીકરી, ઘડો તેવી ઠીકરી
 • માંગ્યા વિના મા પણ ન પીરસે
 • મિયાં પડ્યા પણ ટંગડી ઊંચી
 • મિયાંની મીંદડી
 • મીઠા ઝાડના મૂળ ન ખવાય
 • મુલ્લાની દોડ મસીદ સુધી
 • મુવા નહિ ને પાછા થયા
 • મુસાભાઈના વા ને પાણી
 • મૂઈ ભેંશના ડોળા મોટા
 • મૂછે વળ આપવો
 • મૂડી કરતાં વ્યાજ વધુ વહાલું હોય
 • મૂરખ મિત્ર કરતાં દાનો દુશ્મન સારો
 • મૂરખના ગાડાં ન ભરાય
 • મેથીપાક આપવો
 • મેરી બિલ્લી મૂઝસે મ્યાઉં
 • મેલ કરવત મોચીના મોચી
 • મોઢાનો મોળો
 • મોઢામાં મગ ભર્યા છે?
 • મોઢું જોઈને ચાંદલો કરાય
 • મોરના ઈંડાને ચીતરવા ન પડે
 • મોસાળમાં જમણ અને મા પીરસનાર
 • મોં કાળું કરવું
 • મોં પરથી માંખી ઉડતી નથી
 • મોં માથાના મેળ વિનાની વાત
 • યથા રાજા તથા પ્રજા
 • રાઈના પડ રાતે ગયા
 • રાજા, વાજા ને વાંદરા, ત્રણેય સરખા
 • રાજાને ગમી તે રાણી, છાણા વીણતી આણી
 • રાત ગઈ અને વાત ગઈ
 • રાત થોડી ને વેશ ઝાઝા
 • રાતે પાણીએ રોવાનો વખત
 • રામ રમાડી દેવા
 • રામ બોલો ભાઈ રામ થઈ જવું/રામશરણ પહોંચવું
 • રામના નામે પથ્થર તરે
 • રામબાણ વાગ્યા હોય તે જાણે
 • રાંડ્યા પછીનું ડહાપણ
 • રાંધવા ગયા કંસાર અને થઈ ગયું થૂલું
 • રાંધેલ ધાન રઝળી પડ્યા
 • રૂપ રૂપનો અંબાર
 • રોગ ને શત્રુ ઉગતાં જ ડામવા પડે
 • રોજની રામાયણ
 • રોટલાથી કામ કે ટપટપથી
 • રોતા રોતા જાય તે મુવાની ખબર લઈ આવે
 • રોદણા રોવા
 • લખણ ન મૂકે લાખા
 • લગને લગને કુંવારા લાલ
 • લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે ત્યારે મોં ધોવા ન જવાય
 • લંકાની લાડી ને ઘોઘાનો વર
 • લંગોટીયો યાર
 • લાકડાના લાડુ ખાય તે પસ્તાય અને ન ખાય તે પણ પસ્તાય
 • લાકડાની તલવાર ચલાવવી
 • લાકડે માંકડું વળગાવી દેવું
 • લાખો મરજો પણ લાખોનો પાલનહાર ન મરજો
 • લાગ્યું તો તીર, નહિ તો તુક્કો
 • લાજવાને બદલે ગાજવું
 • લાલો લાભ વિના ન લોટે
 • લાંબા જોડે ટૂંકો જાય, મરે નહિ તો માંદો થાય
 • લીલા લહેર કરવા
 • લે લાકડી ને કર મેરાયું
 • લોઢાના ચણા ચાવવા
 • લોઢું લોઢાને કાપે
 • લોભને થોભ ન હોય
 • લોભિયા હોય ત્યાં ધુતારા ભૂખે ન મરે
 • લોભે લક્ષણ જાય
 • વખાણેલી ખીચડી દાઢે વળગે
 • વટનો કટકો
 • વઢકણી વહુ ને દિકરો જણ્યો
 • વર મરો કે કન્યા મરો, ગોરનું તરભાણું ભરો
 • વરને કોણ વખાણે? વરની માં!
 • વરસના વચલા દહાડે
 • વહેતા પાણી નિર્મળા
 • વહેતી ગંગામાં ડુબકી લગાવવી
 • વહેમનું કોઈ ઓસડ નથી
 • વહોરાવાળું નાડું પકડી ન રખાય
 • વા વાતને લઈ જાય
 • વાઘ પર સવારી કરવી સહેલી છે પણ નીચે ઉતરવું અઘરું છે
 • વાઘને કોણ કહે કે તારુ મોં ગંધાય છે
 • વાડ ચીભડા ગળે
 • વાડ વિના વેલો ઉપર ન ચડે
 • વાણિયા વાણિયા ફેરવી તોળ
 • વાણિયા વિદ્યા કરવી
 • વાણિયાની મૂછ નીચી તો કહે સાત વાર નીચી
 • વાણિયો રીઝે તો તાળી આપે
 • વાત ગળે ઉતરવી
 • વાતનું વતેસર કરવું
 • વાતમાં કોઈ દમ નથી
 • વારા ફરતો વારો, મારા પછી તારો, મે પછી ગારો
 • વાર્યા ન વળે તે હાર્યા વળે
 • વાવડી ચસ્કી
 • વાળંદના વાંકા હોય તો કોથળીમાંથી કરડે
 • વાંઢાને કન્યા જોવા ન મોકલાય
 • વાંદરાને સીડી ન અપાય
 • વાંદરો ઘરડો થાય પણ ગુલાંટ ન ભૂલે
 • વિદ્યા વિનયથી શોભે
 • વિના ચમત્કાર નહિ નમષ્કાર
 • વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ
 • વિશનખી વાઘણ
 • વિશ્વાસે વહાણ તરે
 • વિંછીના દાબડામાં હાથ નાખીએ તો પરિણામ શું આવે?
 • વેંત એકની જીભ
 • શંકા ભૂત અને મંછા ડાકણ
 • શાંત પાણી ઊંડા હોય
 • શાંતિ પમાડે તે સંત
 • શિયા વિયાં થઈ જવું
 • શિયાળ તાણે સીમ ભણી અને કૂતરું તાણે ગામ ભણી
 • શીરા માટે શ્રાવક ન થવાય
 • શીંગડા, પૂંછડા વિનાનો આખલો
 • શેક્યો પાપડ ભાંગવાની તાકાત નથી
 • શેઠ કરતાં વાણોતર ડાહ્યાં
 • શેઠની શિખામણ ઝાંપા સુધી
 • શેર માટીની ખોટ
 • શેરના માથે સવા શેર
 • શોભાનો ગાંઠીયો
 • સઈની સાંજ ને મોચીની સવાર ક્યારે ય આવે નહિ
 • સતી શાપ આપે નહિ અને શંખણીના શાપ લાગે નહિ
 • સત્તા આગળ શાણપણ નકામું
 • સસ્તુ ભાડું ને સિદ્ધપુરની જાત્રા
 • સંઘર્યો સાપ પણ કામ આવે
 • સંતોષી નર સદા સુખી
 • સંસાર છે ચાલ્યા કરે
 • સાચને આંચ ન આવે
 • સાપ ગયા અને લીસોટા રહ્યા
 • સાપના દરમાં હાથ નાખવો
 • સાપને ઘેર સાપ પરોણો
 • સાપે છછુંદર ગળ્યા જેવી હાલત
 • સાંઠે બુદ્ધિ નાઠી
 • સીદીભાઈને સીદકાં વહાલાં
 • સીદીભાઈનો ડાબો કાન
 • સીધી આંગળીએ ઘી ન નીકળે
 • સીંદરી બળે પણ વળ ન મૂકે
 • સુકા ભેગુ લીલું બળે
 • સુખમાં સાંભરે સોની ને દુ:ખમાં સાંભરે રામ
 • સુતારનું મન બાવળિયે
 • સુરતનું જમણ ને કાશીનું મરણ
 • સૂપડાં સાફ થઈ ગયાં
 • સૂળીનો ઘા સોયથી સર્યો
 • સેવા કરે તેને મેવા મળે
 • સો દહાડા સાસુના તો એક દહાડો વહુનો
 • સો વાતની એક વાત
 • સોટી વાગે ચમચમ ને વિદ્યા આવે રૂમઝૂમ
 • સોના કરતાં ઘડામણ મોંઘું
 • સોનાની થાળીમાં લોઢાનો મેખ
 • સોનાનો સુરજ ઉગવો
 • સોનામાં સુગંધ મળે
 • સોનીના સો ઘા તો લુહારનો એક ઘા
 • સોનું સડે નહિ ને વાણિયો વટલાય નહિ
 • સોળે સાન, વીશે વાન
 • સ્ત્રી ચરિત્રને કોણ પામી શકે ?
 • સ્ત્રી રહે તો આપથી અને જાય તો સગા બાપથી
 • હલકું લોહી હવાલદારનું
 • હવનમાં હાડકાં હોમવા
 • હવેલી લેતા ગુજરાત ખોઈ
 • હસવું અને લોટ ફાકવો બન્ને સાથે ન થાય
 • હસે તેનું ઘર વસે
 • હળદરના ગાંઠીયે ગાંધી ન થવાય
 • હળાહળ કળજુગ
 • હાથ ઊંચા કરી દેવા
 • હાથના કર્યા હૈયે વાગ્યા
 • હાથમાં આવ્યું તે હથિયાર
 • હાથી જીવે તો લાખનો, મરે તો સવા લાખનો
 • હાથીના દાંત દેખાડવાના જુદા અને ચાવવાના જુદા
 • હાથીની પાછળ કૂતરા ભસે
 • હાર્યો જુગારી બમણું રમે
 • હિંમતે મર્દા તો મદદે ખુદા
 • હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો અને ડેલે હાથ દઈ આવ્યો
 • હું પહોળી ને શેરી સાંકડી
 • હું મરું પણ તને રાંડ કરું
 • હૈયું બાળવું તેના કરતા હાથ બાળવા સારા
 • હૈયે છે પણ હોઠે નથી
 • હૈયે રામ વસવા
 • હોઠ સાજા તો ઉત્તર ઝાઝા
 • હોળીનું નાળિયેર
 • ક્ષમા વીરનું ભૂષણ છે
 • અપના હાથ જગન્નાથ
 • અબી બોલા અબી ફોક
 • એક પંથ દો કાજ
 • કાજી દૂબલે ક્યું તો બોલે સારે ગાંવકી ફીકર
 • ખુદા મહેરબાન તો ગદ્ધા પહેલવાન
 • ઘાયલકી ગત ઘાયલ જાને
 • તેરી બી ચૂપ ઓર મેરી બી ચૂપ
 • તેરે માંગન બહોત તો મેરે ભૂપ અનેક
 • પંચકી લકડી એક કા બોજ
 • ભૂખે ભજન ન હોઈ ગોપાલા
 • મન ચંગા તો કથરોટમેં ગંગા
 • મફતકા ચંદન ઘસબે લાલિયા
 • માન ન માન મૈં તેરા મહેમાન
 • મિયાં-બીબી રાજી તો ક્યા કરેગા કાજી
 • મુખમેં રામ, બગલમેં છૂરી
 • રામનામ જપના પરાયા માલ અપના
 • લાતોંકે ભૂત બાતોંસે નહીં માનતે
 • લેને ગઈ પૂત ઔર ખો આઈ ખસમ
 • વો દિન કહાં કિ મિયાં કે પાઉં મેં જૂતિયા
 • સૌ ચૂહે મારકે બિલ્લી ચલી હજકો

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....