સ્તુતિ..વંદના…

સ્તુતિ વંદના …

prayer2a

Cool Entertainment Only On Sweet Angel ?Join US
ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ

નિત્ય પ્રાર્થનાઃ

પ્રાર્થના હ્રદયની હોય, જીભની નહિ.
પ્રાર્થના તો અદભુત વસ્તુ છે.
ઘણી વસ્તુ એકલા ન કરીએ તે
સમુદાયમાં આપણે કરીએ છીએ.
-ગાંધીજી

ઈશાવાસ્યમ્ ઈદં સર્વં, યતકિંચ જગત્યાં જગત્ ।
તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા, મા ગૃધઃ કસ્યસ્વિદ્ ધનમ્ ।।
યં બ્રહ્મા વરૂણેન્દ્ર રૂદ્રમરૂતઃ, સ્તુન્વન્તિ દિવ્યૈઃ સ્તવૈર્ ।
વેદૈઃ સાંગપદક્રમોપનિષદૈર્, ગાયન્તિ યં સામગાઃ ।।
ધ્યાનાવસ્થિતતદગતેન મનસા પશ્યન્તિ યં યોગિનો ।


असतो मा सदगमय।

तमसो मा ज्योतिर्गमय।

मृत्योर्मामृतम् गमय॥

 • ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।

  पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥


 • ॐ भूर्भुव: स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं।

  भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥


 • ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।

  तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥

  ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥


 • त्वमेव माता च पिता त्वमेव

  त्वमेव बंधू च सखा त्वमेव।

  त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव

  त्वमेव सर्वं मम देव देव॥

 • मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्।

  यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्॥


 • या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता

  या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।

  या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता

  सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥


 • वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ।

  निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा॥

 • शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्।

  विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्॥

  लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्।

  वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥


 • सर्वे भवन्तु सुखिनः।

  सर्वे सन्तु निरामयाः।

  सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।

  मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥

 • वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

  वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्॥

  सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्।

  शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्॥

  शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्।

  फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्।

  सुहासिनीम्। सुमधुरभाषिणीम्।

  सुखदां वरदाम् मातरं॥ वन्दे मातरम्॥


ॐ भद्रं कर्णेभि शृणुयाम देवा

भद्रं पश्येमाक्षभि‌र्‌ यजत्राः |

 

स्थिरैर्‌ अङैग्स्‌ तुष्ट्वांसस्‌ तनुभिः

 

व्य्शेम देवहितं यदायुः

 

ॠ.वे.१- ८१ –

 
 

હે દેવો ! અમે કાનથી કલ્યાણી વાણી સાંભળીએ.

હે યજ્ઞદેવો ! અમે નેત્રથી કલ્યાણમય દર્શન કરીએ.

સ્થિર અંગો અને દ્ર્ઢ શરીરથી અમે તમને સ્તવીએ.

દેવે દીધેલ જે આયુ તેને અમે સુખથી ભોગવીએ.

 

May we O Gods ! Listen good

May we O sacrificial gods ! see good

May we praise you with steady

limbs and body.

May we enjoy life, bestowed by the gods.

પ્રકટ થતું આ દેવોનું સુંદરમુખ

મિત્રનું, અગ્નિ – વરુણનુંનેત્ર

સ્વર્ગ, પૃથ્વી, આકાશમાંવ્યાપ્ત

સૂર્ય છે,આત્મા ચર અને અચરનો

ઋં.વે. ૧ -૧૧૫ –

Here arises the beautiful face of Gods.

The very eye of Mitra, Varuna and Agni

He has pervaded the Heaven, the

Earth and the Space

He is the Sun, the soul of all that

moves and all that is steady

હે ગણોના ગણપતિ ! અમે આહવાન કરીએ આપનું

કવિઓના કવિ છો, સહુથી અધિક પ્રાપ્ત ખ્યાતિ

બ્રહ્મણસ્પતિ ! બ્રહ્મગાનોના સર્વોતામ પતિ

પધારો, બિરાજો, સ્તુતિ સુણો, ઉપહાર આપો.

ઋં.વે.૨ – ૨૩ –

O Leader of host ! we invite you here

O Poet of Poets ! you are the most

renowned of all, O Brahmanaspati ! you

are the best Lord of Prayers

Come, sit here, hear the prayers and

bestow gifts.

.ઋં.વે. ૧ – ૮૯ –

May we O gods ! Listen good

May we O sacrificial gods ! see good

May we praise you with steady

limbs and body.

May we enjoy life, bestowed by the gods.

વાણીના છે ચાર વિભાગ

બ્રહમજ્ઞાની સહુ એ જાણે

પ્રથમ ત્રણ ગુહામાં અદ્રશ્ય

ચોથી વાણી માનવો વદે છે.

ઋં.વે. ૧ -૧૬૪ –

The speech is measured in four-fold divisions

Brahmins with intelligence know them all

The three, steady as they one, are concealed in heart

The men utter the speech, the forth one.

ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ

 
 

 

 
બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]
 

 
બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ, બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

 • ^

  I would like to line your site during my weblog. It might? And you et an account in Twitting?

 • Im grateful for the blog post.Thanks Again. Keep writing.