આગે સમજ પડે જી તુમકો … ભાઈ .. (કબીર વાણી) …

આગે સમજ પડે જી તુમકો … ભાઈ …

 (કબીર વાણી)  ..
સ્વર: શ્રી નારાયણ સ્વામી …

 

 

 

આગે સમજ પડે જી તુમકો …

આગે સમજ પડે જી તુમકો
આગે સમજ પડે હૈ જી …

દયા તો માંગી, લેકિન સોચો
કિસ પર કી હૈ ભલાઈ ..

આગે સમજ પડે જી તુમકો
આગે સમજ પડે હૈ જી ,,

આગે સમજ પડે જી ભાઈ …

યા તો ઉદર ભરી ભરી ખાયો
બહુ બહુ માન બડાઈ .. (૨)

તુમ પર દયા કૈસે હોગી
તુમ પર દયા કહાઁ સે હોગી
તુમ હૈ દયા ન આઈ ..

આગે સમજ પડે જી ભાઈ
આગે સમજ પડે હૈ જી …

દયા તો માંગી, લેકિન સોચો
લેકિન સોચો .. (૨)

દયા તો માંગી, લેકિન સોચો
કિસ પર કી હૈ ભલાઈ ..

આગે સમજ પડે જી ભાઈ .. (૨)

યાતો માલ સંપતિ જમાઈ
ધન બહુ વિધ કમાઈ .. (૨)

વહાઁ કી કમાઈ, કછુ નહિ કિવી .. (૨)
વૃથા જન્મ નસાઈ ..

આગે સમજ પડે જી ભાઈ
આગે સમજ પડે .. હૈ જી …

દયા તો માંગી, હૈ …. લેકિન ..
દયા તો માંગી,
લેકિન સોચો .. (૨)
દયા તો માંગી … લેકિન સોચો ..

કિસ પર કી હૈ ભલાઈ ..

આગે સમજ પડે જી ભાઈ .. (૨)

હરિ સુમરન ના સંત કી સેવા
પર નિંદા કી કલાઈ ..

પૈર પૈર કા કાંટા લાદ હો
યેહ ફલ આખિર પાઈ ..

પૈર પૈર કાંટા લાદી હો
યેહ ફલ આખિર પાઈ ..

આગે સમજ પડે જી તુમકો 
આગે સમજ પડે હૈ જી …

કહે કબીર સુનો ભાઈ સાધુ
કિસ સે કહયો ના જાઈ .. (૨)

સચ બોલે સો મારા જાવે
જુઠ પ્રતિ પ્રીત આઈ ..

આગે સમજ પડે જી ભાઈ
આગે સમજ પડે હૈ જી … (૨)

 

કબીર સાહેબની ઉપરોક્ત રચના/ ભજન જો આપને પસંદ આવ્યું હોય તો આપના પ્રતિભાવ બ્લોગ પર મૂકી આભારી કરશો., જે સદા અમોને પ્રેરણાદાયી બની રહે છે. આભાર !   દાદીમાની પોટલી’

 

બ્લોગ લીંકhttp://das.desais.net
email:[email protected]

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....