ગણેશ વંદના …

ગણેશ વંદના …
સ્વર:નારાયણ સ્વામી …

.

.
સાખી :
ગુણપતિ ગુણ આગે રહો ..(૨)
દોઈ કર જોડે દાસ
આવા સદા સર્વદા સ્મરતાં
વિઘ્ન ના આવે પાસ …

પ્રથમ પહેલાં સમરીએ રે
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..(૨)
રિદ્ધિ –સિદ્ધિના તમે દેવ, દેવ મારા .. (૨)

મહેર કરો મહારાજ જી …

પ્રથમ પહેલાં સમરીએ રે
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..
રિદ્ધિ –સિદ્ધિના તમે દેવ, દેવ મારા .. (૨)
મહેર કરો મહારાજ જી …
માતા રે જેના પાર્વતી રે
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..
માતા રે જેના … હાઁ … હાઁ … હાઁ …
એ પાર્વતી રે ..
સ્વામી તમને સૂંઢાળા …
પિતા રે શંકર દેવ, દેવ મારા ..(૨)
મહેર કરો મહારજ જી …
ધૂપ-સિંદૂરની સેવા કરે રે
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..
ધૂપ-સિંદૂરની … હાઁ … હાઁ… હાઁ …
એ સેવા કરે રે ..
સ્વામી તમને સૂંઢાળા …

ગળામાં ફૂલડાનો હર દેવ મારા,

ગળામાં ફૂલની માળા દેવ મારા …

મહેર કરો મહારાજ જી …
કાનના કુંડળ ઝળહળે રે ..
સ્વામી તમને સૂંઢાળા …
કાનમાં કુંડળ … હાઁ … હાઁ … હાઁ …
એ .. ઝળહળે રે ..
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..
ગળામાં મોતીડાની માળ દેવ, દેવ મારા ..
મહેર કરો મહારાજ જી …
પ્રથમ પહેલાં સમરીએ રે
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..(૨)
રિદ્ધિ –સિદ્ધિના આતે વાન દેવ મારા ..
રીધ્ધી-સિદ્ધિના તમે દેવ, દેવ મારા
મહેર કરો મહારાજ જી …

 
રાવત રણસિંહ  ની વિનંતી રે ..
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..
રાવતરણસિંહ  ની હાઁ… હાઁ… હાઁ …
એ .. વિનંતી રે ..
સ્વામી તમને સૂંઢાળા …
ભગતોને કરજો સહાય દેવ મારા .. (૨)
મહેર કરો મહારાજ જી …
પ્રથમ પહેલાં સમરીએ રે
સ્વામી તમને સૂંઢાળા ..(૨)
રિદ્ધિ –સિદ્ધિના તમે દેવ, દેવ મારા .. (૨)
મહેર કરો મહારાજ જી …
મહેર કરો મહારાજ જી .. (૨)

 
 
બ્લોગ લીંક: http://das.desais.net
email:[email protected]
 

આજની પોસ્ટ… ગણેશ વંદના આપને શ્રી નારાયણ સ્વામીના સ્વરે સાંભળવાની અને માણવાની મજા આવી હોય તો આપના પ્રતિભાવ બ્લોગ પોસ્ટ પર જરૂર મૂકશો, જે સદા અમોને પ્રેરણાદાયી બની રહે છે.  આભાર ! ‘દાદીમા ની પોટલી’.

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....