મને પ્યારું લાગે, મને પ્યારું લાગે, શ્રીજી તારું નામ …(કીર્તન)

મને પ્યારું લાગે, મને પ્યારું લાગે, શ્રીજી તારું નામ … (કીર્તન)
સ્વર: હેંમત ચૌહાણ …
shreenathji
.

.
શ્રીનાથજી, શ્રીનાથજી, શ્રીનાથજી
શ્રીનાથજી .. .. (૨)
મને પ્યારું લાગે, મને પ્યારું લાગે..
શ્રીજી તારું નામ ..
તન, મન, ધન શ્રીજી ના ચરણોમાં .. (૨)
ભૂલી છોડી દીધા, ભૂલી છોડી દીધા ..
સઘળા કામ ..
તન, મન, ધન શ્રીજી ના ચરણોમાં .. (૨)
મને પ્યારું લાગે, મને પ્યારું લાગે..
શ્રીજી તારું નામ ..
તન, મન, ધન શ્રીજી ના ચરણોમાં .. (૨)
ભૂલી છોડી દીધા, ભૂલી છોડી દીધા ..
સઘળા કામ ..
તન, મન, ધન શ્રીજી ના ચરણોમાં .. (૨)
મન મંદિરિયે તુલસીની માળા
ભવ બંધનના તોડે છે તાળા .. (૨)
મન મંદિરિયે તુલસીની માળા
ભવ બંધનના તોડે છે તાળા ..
મારું ઘર બને રૂડું જગ ધામ
તન મન ધન શ્રીજી ના ચરણોમાં …
મને પ્યારું લાગે, (૨) શ્રીજી તારું નામ ..
તન, મન, ધન શ્રીજી ના ચરણોમાં ..
ભૂલી છોડી દીધા, (૨) સઘળા કામ
તન મન ધન શ્રીજી ના ચરણોમાં ..
આઠે પ્રહર બની રહું તારી દાસી
ચરણુમાં તારા મથુરા ને કાશી ..(૨)
માંગુ એક હવે, માંગુ એક હવે
હૈયા કેરી હાર..
તન, મન, ધન શ્રીજી ના ચરણોમાં..
મને પ્યારું લાગે, (૨) શ્રીજી તારું નામ ..
તન, મન, ધન શ્રીજી ના ચરણોમાં ..
ભૂલી છોડી દીધા (૨) સઘળા કામ
તન, મન, ધન શ્રીજી ના ચરણોમાં ..
શ્રીનાથજી, શ્રીનાથજી, શ્રીનાથજી,
શ્રીનાથજી … .. (૨)
શ્રીનાથજી, શ્રીનાથજી, શ્રીનાથજી,
શ્રીનાથજી ….
shreenathji.1

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

 • yogesh nanavati

  This is a beautiful Bhajan. Is it possible to get it’s ‘ Saragam’ so that an amateur like me can play it on harmonium?

  Thanks,

  Yogesh Nanavati

 • Ramesh Patel

  very nice one…enjoyed.

  Ramesh Patel(Aakaashdeep)