એવા યમુનાજીના નામ…(કીર્તન)

એવા યમુનાજીના નામ…(કીર્તન)

.

 

.

સ્વર: શ્રી બિમલ શાહ ..સંગીત : મનોજ-વિમલ રાચ્છ

.


.

એવા યમુનાજીના નામ

એવા યમુનાજીના નામ

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…

.

એવા મહારાણીજીના પાન

એવા મહારાણીજીના પાન

અમને પ્રાણ પ્યારા છે

.

સૂરજદેવની દીકરી ને

યમરાજાની બેનડી

વરિયા ચૌદ ભુવનના નાથ

અમને પ્રાણ પ્યારા છે

.

એવા યમુનાજીના પાન

એવા યમુનાજીના પાન

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…

.

શ્યામ ઘાટે ગોકુળ વાટે

ઠકુરાણી ઘાટે બિરાજતા

આરતી વિશ્રામ ઘાટે થાય..

આરતી વિશ્રામ ઘાટે થાય

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…

.

એવા યમુનાજીના નામ

એવા યમુનાજીના નામ

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…

.

તાલ મૃદંગી ને વેણુ વાગે

શોભાનો નહિ પાર રે

બલિહારી જાય માધવદાસ

બલિહારી જાય માધવદાસ

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…

.

એવા યમુનાજીના નામ

એવા યમુનાજીના નામ

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…

.

એવા મહારાણીજીના પાન

એવા મહારાણીજીના પાન

અમને પ્રાણ પ્યારા છે

અમને પ્રાણ પ્યારા છે

અમને પ્રાણ પ્યારા છે…

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

  • Dr.Kishorbhai Mohanbhai Patel

    શ્રીમાન. અશોકભાઈ

    ખુબજ સરસ ભજન મજા પડી સાહેબ