દશેરા .. ‘મા’ ના ગરબા …

દશેરા .. ‘મા’ ના ગરબા …
(૧) ગરબાની જ્યોતિ જાગી, મને ચામુંડા ની લહેર લાગી,

.
(૨) હાલો, હાલો સોરઠમાં …

.

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

  • purvi

    अति सुंदर लेख । विवेकबानी अति सुंदर रही, धन्यवाद ।