હોળીની વધાઈ… ( કીર્તન) …

હોળીની વધાઈ … (  કીર્તન ) …

.

(१) कान्हा पिचकारी मत मार मेरे घर सास लडेगी रे।

 

कान्हा पिचकारी मत मार मेरे घर सास लडेगी रे।
सास लडेगी रे मेरे घर ननद लडेगी रे।

सास डुकरिया मेरी बडी खोटी, गारी दे ने देगी मोहे रोटी,
दोरानी जेठानी मेरी जनम की बेरन, सुबहा करेगी रे। कान्हा पिचकारी मत मार… ॥१॥

जा जा झूठ पिया सों बोले, एक की चार चार की सोलह,
ननद बडी बदमास, पिया के कान भरेगी रे। कान्हा पिचकारी मत मार… ॥२॥

कछु न बिगरे श्याम तिहारो, मोको होयगो देस निकारो,
ब्रज की नारी दे दे कर मेरी हँसी करेगी रे। कान्हा पिचकारी मत मार… ॥३॥

हा हा खाऊं पडू तेरे पैयां, डारो श्याम मती गलबैया,
घासीराम मोतिन की माला टूट पडेगी रे । कान्हा पिचकारी मत मार… ॥४॥

(२) बड़े भाग से फागुन आयो री


होरी खेलूँगी श्याम संग जाय,
सखी री बडे भाग से फागुन आयो री ॥१॥

फागुन आयो…फागुन आयो…फागुन आयो री
सखी री बडे भाग से फागुन आयो री

वो भिजवे मेरी सुरंग चुनरिया,
मैं भिजवूं वाकी पाग ।
सखी री बडे भाग से फागुन आयो री ॥२॥

चोवा चंदन और अरगजा,
रंग की पडत फुहार ।
सखी री बडे भाग से फागुन आयो री ॥३॥

लाज निगोडी रहे चाहे जावे,
मेरो हियडो भर्यो अनुराग ।
सखी री बडे भाग से फागुन आयो री ॥४॥

आनंद घन जेसो सुघर स्याम सों,
मेरो रहियो भाग सुहाग ।
सखी री बडे भाग से फागुन आयो री ॥५॥

સૌજન્ય : પુષ્ટિ કીર્તન

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

 • Ramesh Patel

  હોળીની ખૂબ ખૂબ વધામણી. સરસ સંસારની વાત ગુંથી રંગોની વાત ઝીલાઈ છે.ફાગણનો
  ફાગ માણે તે જાણે.સરસ પોષ્ટ.
  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 • આદરણીયશ્રી.

  આપ અને આપના પરિવારને હોળી અને ધુળેટીની

  હાર્દિક શુભકામનાઓ,

  આપે સુંદર રચના મુકેલ છે.

  ડૉ.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

 • અશોકદાદા

  હોળીની ખુબ ખુબ વધામણી.