આભમાં ઊગેલ ચાંદલો …(શિવાજી નું હાલરડું)

આભમાં ઊગેલ ચાંદલો, ને જીજાબાઇને આવ્યાં બાળ રે ..

 


.

.

શિવાજીનું હાલરડું …(ઝવેરચંદ મેઘાણી)

 

આભમાં ઊગેલ ચાંદલો, ને જીજાબાઇને આવ્યાં બાળ રે ..

જીજાબાઇને આવ્યાં બાળ ..

બાળુડાને માત હીંચોળે

ધણણણ ડુંગરા ડોલે.

શિવાજીને નીંદરું ના’વે

માતા જીજાબાઇ ઝુલાવે …

 

એ … પેટમાં પોઢીને ..

પેટમાં પોઢીને સાંભળેલી બાળે રામ – લખમણની વાત ..

શિવા રામ લખમણની વાત

માતાજીને મુખ જે દીથી,

ઊડી એની ઊંઘ તે દીથી….શિવાજીને…

 

પોઢજો રે, મારાં બાળ ! પોઢી લેજો પેટ ભરીને રાજ ..

શિવા પેટ ભરીને આજ ..

કાલે કાળાં જુદ્ધ ખેલાશે

સૂવાટાણું ક્યાંય ન રહેશે….શિવાજીને…

 

ધાવજો રે, મારાં પેટ ! ધાવી લેજો ખૂબ ધ્રફીને રાજ ..

શિવા ખૂબ ધ્રફીને આજ ..

રહેશે નહીં, રણઘેલુડા !

ખાવા મૂઠી ધાનની વેળા…..શિવાજીને…

 

પ્હેરી – ઓઢી લેજો પાતળાં રે ! પીળાં-લાલ-પીરોજી ચીર ..

પીળાં-લાલ-પીરોજી ચીર ..

કાયા તારી લોહીમાં ન્હાશે

ઢાંકણ તે દી ઢાલનું થાશે….શિવાજીને…

 

ઘૂઘરા, ધાવણી, પોપટ-લાકડી ફેરવી લેજે રાજ ..

શિવા ફેરવી લેજે રાજ

તે દી તારે હાથ રહેવાની

રાતી બંબોળ ભવાની….શિવાજીને…

 

લાલ કંકુ કેરો,ચાંદલો ને ભાલે તાણજો કેસરઆડ ..

ભાલે તાણજો કેસરઆડ ..

તે દી તો સિંદોરિયા થાપા

છાતી માથે ઝીલવા, બાપા !….શિવાજીને…

 

આજ માતા ચોડે ચૂમીયું રે બાળા ! ઝીલજો બેવડ ગાલ ..

શિવા ઝીલજો બેવડ ગાલ ..

તે દી તારાં મોઢડાં માથે

ધૂંવાધાર તોપ મંડાશે…….શિવાજીને…

 

આજ માતાજીની ગોદમાં રે તુંને હૂંફ આવે આઠ પ્હોર ..

તુંને હૂંફ આવે આઠ પ્હોર ..

તે દી કાળી મેઘલી રાતે

વાયુ ટાઢા મોતના વાશે…..શિવાજીને…

 

આજ માતા દેતી પાથરી રે કૂણાં ફૂલડાં કેરી સેજ ..

આજ માતા દેતી પાથરી રે કૂણાં ફૂલડાં કેરી સેજ .

કૂણાં ફૂલડાં કેરી સેજ ..

તે દી તારી વીરપથારી

પાથરશે વીશભુજાળી……શિવાજીને…

 

આજ માતાજીને ખોળલે રે તારાં માથડાં ઝોલે જાય ..

તારાં માથડાં ઝોલે જાય ..

તે દી તારે શિર ઓશીકાં

મેલાશે તીર- બંધૂકા….શિવાજીને…

 

સૂઈ લેજે, મારા કેસરી રે ! તારી હિંદવાણ્યું જોવે વાટ ..

તારી હિંદવાણ્યું જોવે વાટ ..

જાગી વ્હેલો આવ, બાલુડા !

માને હાથ ભેટ બંધાવા….શિવાજીને…

 

જાગી વ્હેલો આવજે, વીરા ..

ટીલું માના હાથનુંનું લેવા ..

ટીલું માના લોહીનું લેવા ..

 

શિવાજીને નીંદરું ના’વે ..

માતા જીજાબાઇ ઝુલાવે.

બાળુડાને માત હીંચોળે

ધણણણ ડુંગરા બોલે.

 


ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

 • સરસ પંક્તિઓ છે.

  એ … પેટમાં પોઢીને ..

  પેટમાં પોઢીને સાંભળેલી બાળે રામ – લખમણની વાત ..

  શિવા રામ લખમણની વાત

  માતાજીને મુખ જે દીથી,

  ઊડી એની ઊંઘ તે દીથી….શિવાજીને…

  કિશોરભાઈ પટેલ

 • સરસ પંક્તિઓ છે.

  જાગી વ્હેલો આવજે, વીરા ..

  ટીલું માના હાથનુંનું લેવા ..

  ટીલું માના લોહીનું લેવા ..

  કિશોરભાઈ પટેલ

 • Ramesh Patel

  રાષ્ટીય શાયર શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીની યાદગાર રચના માણી ખૂબ જ આનંદ થયો.
  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)