ટહુકારો… (નોન સ્ટોપ ગરબા )

આજે શરદ પૂનમ હોય, આપણે ગરબાની અહીં રમઝટ માણીશું….(ટહુકારો નોન સ્ટોપ ગરબા)

 

.

સ્વર: ફરીદા મીર અને અન્ય…

.

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

  • Ramesh Patel

    વિવિધતા અને સદાયે આત્મિય લાગે એવી બ્લોગ પોષ્ટ માટે અભિનંદન.
    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)