જો ભજે હરિ કો સદા …(ક્લાસિકલ ભજન)

જો ભજે હરિ કો સદા …(ક્લાસિકલ ભજન)

જો ભજે હરિ કો સદા …(ભજન)
સ્વર : પંડિત ભીમસેન જોષી …

જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા ..(૨)
હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા ..
જો ભજે હરિ …
જો ભજે હરિ કો સદા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા ..(૨)
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..
પરમ પદ પાવેગા
દેહ કે માલા … દેહ કે માલા ..
દિલગી ઔર છાપ નહિ કિસ કામકી
પ્રેમ-ભક્તિ કે બીના નહી નાથ કે મન ભાયેગા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
સોઈ પરમ પદ પાવેગા
જો ભજે હરિ કો સદા …
દિલ કે દર્પણ કો સફા કર ..(૨)
દૂર કર અભિમાન તું
દૂર કર … દૂર કર અભિમાન તું
ખાક હો…(૨) ગુરુ કે કદમ કી
તો પ્રભુ મિલ જાયેગા …
સોઈ પરમ પદ પાવેગા
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા
ભજે હરિ કો સદા
જો ભજે હરિ કો સદા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
જો ભજે હરિ કો સદા …
છોડ દુનિયા કે મજે સબ
છોડ દુનિયા કે …મજે સબ
છોડ દુનિયા કે મજે સબ …
છોડ … છોડ દુનિયા કે મજે સબ ..
બૈઠકર એકાંત મેં (૨)
બૈઠકર એકાંત મેં
ધ્યાન ધર .. (૨) હરિ કા ચરનકા
ફિર જન્મ નહિ આયેગા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
જો ભજે હરિ કો સદા …
જૂડ ભરોસા મનમેં કરકે
જૂડ ભરોસા મનમેં …(૨)
જૂડ ભરોસા મનમેં કરકે
જો જપે હરિ નામ કો ..(૨)
કહેતા હૈ,..(૨) બ્રહ્માનંદ..(૨) બીચ સમાયેગા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા
જો ભજે હરિ કો સદા
જો ભજે હરિ કો સદા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા …
સોઈ પરમ પદ પાવેગા …

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

 • Purvi Malkan-Modi

  माननीय श्री अशोकजी

  हम आपकी पोस्ट से आज श्री भीमसेन जोशीजी का पद अच्छा लगा उनकी बुलंद आवाज़ जब भी सुनतें है तब यूं लगता है कि जैसे हिमालय कि बुलंद चोटीयों से आवाझ ठंडे से समीरी पवन के साथ धूल के निकलती हों। सुंदर सी पोस्ट रखने के लिए सुक्रिया। लेकिन हम परेशान भी है कि आप का ब्लॉग खुल नहीं रहा है i think आपने कुछ change किया है। comments देने के लिए हमे acc join करना ठीक नहीं लगा पहेले बहोत अच्छा था और आसान भी था। वैसे हमारा fb, tweet, buzz किसी में acc नहीं है।
  पूर्वी मलकाण के जय श्री कृष्ण

 • જય પટેલ

  શ્રી ભીમસેન જોષીજીના ક્લાસિકલ ભજનોમાંનું એક…જો ભજે હરિ કો સદા…વિતેલા યુગનાં સંભારણા. અદભુત ગાયિકી.
  આભાર.