શિબી રાજા સત્યવાદી..( ભજન)…

શિબી રાજા સત્યવાદી..( ભજન)…
સ્વર: શ્રી નારાયણ સ્વામી..

 

શિબી રાજા, મહા સતવાદી…
સત્ય, અહિંસા અને બ્રહ્મચર્ય જેમાં ના હોય એવો કોઈ ધર્મ નથી.
શિબી રાજા, મહા સતવાદી, રેહતા અયોધ્યામાંય
દેવ સભામાં એની વાતો ચાલે
શિબી સમો નહિ રાય
ઇન્દ્ર કહે પારખું લેવું ..
હારે, નહિ તો માંગે તે દેવું …(૨)
અગ્નિ દેવને હોલો બનાવ્યા ને
પોતે બન્યા છે બાજ
આકાશ માર્ગે ઊડીને ચાલ્યા
આવ્યા શિબી રાજા પાસ
હોલો કહે રાજા ઉગારો
સામે આવે છે કાળ મારો…(૨)
ત્રણ દિવસથી હું ભાગતો ફરૂ છું
ભટક્યો બધુંય રણ .. (૨)
ઉગારવાની એક આશા સાથે
આવ્યો તમારે શરણ ..
સતવાદી શરણે રાખો
નહિતર મુખથી નાદ ભાખો
સતવાદી ચરણે રાખો
નહિતર મુખથી નાદ ભાખો …
શિબી રાજા હોલાને કહે છે
સંતોષ રાખો વીર ..
મોઢે ના ભીતે બાજને આપવું
ધારણા રાખો ભીર
હોલાને ખોળામાં લીધો
બાજને અટકાવી દીધો ..(૨)
શિબી રાજા બાજને કહે
શું છે તમારે વેર
હોલાને લઈને શરણે રાખ્યો
મનમાં લાવો મહેર ..
તમારા દુ:ખાડા કાપુ
મોઢે માંગો તે અમાપ આપું ..(૨)
આમ તો મારે હવે જોતું નથી
એમ કહે છે બાજ .
હોલાને તમે છોડી દો નહિતર
પ્રાણને કરશું ત્યાગ
આંગણે મરશું તમારે
રાજન હત્યા લાગશે ત્યારે .. (૨)
હોલો શિબી રાજાને કહે છે
તમે સાંભળી લ્યો મારી એક વાત ..
બાજ બધાં જ છે કાળ મારો
કરશે મારો ઘાત
કલંક તમને ચડશે
એ નરક ભોગવવા પડશે ..(૨)
શિબી રાજા કહે
છોડું નહિ ભલે
થનાર હોય તે થાય ..
તન, મન, ધન ને
રાજ આપી દઉં
પ્રાણ ભલે ને જાય
હારું કેમ સત્યને માટે
રાખું તને જીવનને સાટે .. (૨)
બાજ શિબી રાજાને કહે
તમને એક બતાવું ઉપાય
હોલા ભારોભાર માંસ તમારૂ
તોળીને આપો રાય ..
કાંટો ને ત્રાજવાં લાવ્યાં
દેવતાઓ જોવાને આવ્યાં ..(૨)
હોલાને તો પછી છાબમાં મૂક્યો ..
હાથમાં લીધી તલવાર
પગની પિંડી કાપી કરીને ..(૨)
મૂકી છાબ મૂલાર
જેમ જેમ રાજા માંસ નાંખે ..(૨)
હોલો છાબ ને હેઠી જ રાખે
શિબી .. રાજા (૨) માથું કાપવા લાગ્યા ..
વરતાણો હા હા કાર
ઇન્દ્ર એ આવી ને હાથ પકડ્યા
વરતાણો જય જય કાર
ધન ધન સત્યવાદી
જે કાંઈ જોઈએ લેજો માંગી ..(૨)
શિબી રાજા પછી ઇન્દ્ર ને કહે
સાંભળો મારી વાત .. (૨)
આવા દુ:ખ જો દેશો હવે તો
કોણ ભજે મહારાજ ..
આગળ આવે કળયુગ ભારી
માનવી જાશે સત્યને હારી ..(૨)
ઇન્દ્ર કહે છે તથાસ્તુ
શિબીએ જોડ્યા હાથ .. (૨)
હરિ ચરણમાં ગુરુ પ્રતાપે
ધારશી ગુણને ગાય ..
પ્રભુ જેની વારે આવ્યાં
દેવે મોતીડેથી વધાવ્યા .. (૨)
પ્રભુ જેની વારે આવ્યાં
દેવે મોતીડેથી વધાવ્યા ..

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

  • Dr. Kishorbhai M. Patel

    ખુબ જ સરસ રસદાર

    ભજન માંણવાનું મળ્યુ સાહેબ