જન્મ વારંવાર નહિ ઐસો …(ભજન)

જન્મ વારંવાર નહિ ઐસો …(ભજન)
સ્વર : નારાયણ સ્વામી … રાગ: આશાવરી

 

.

જન્મ વારંવાર નહિ ઐસો
જન્મ વારંવાર…
જન્મ વારંવાર નહિ ઐસો
જન્મ વારંવાર….

.

ક્યા જાનુ કછુ પુણ્ય પ્રગટે
મનુસા જન્મ અવતાર
જન્મ વારંવાર નહિ ઐસો
જન્મ વારંવાર…
.
બઢત પલ પલ
ઘટત છીન છીન
ચલત ન લાગે વાર

.

બઢત પલ પલ, ઘટત છીન છીન
ચલત ન લાગે વાર
વૃક્ષ સે જો પત્તા તૂટા
નહિ પુનિએ દાર
જન્મ વારંવાર …
નહિ પુનિએ દાર
જન્મ વારંવાર…
ઐસો નહિ જન્મ વારંવાર …

.

ભવ સાગર મેં
જોર અતિ સે
વિષમ ઉનકી ધાર
સૂરત કા નર બાંધ બેડા
વેગે ઊતરે પાર
નહિ ઐસો…જન્મ વારંવાર …

.

ક્યા જાનુ કછુ પુણ્ય પ્રગટે
મિલા મનુષ્ય અવતાર
જન્મ વારંવાર ઐસો
જન્મ વારંવાર …

.

સાધુ સંતા ઔર મહંતા
ચલત કરત પુકાર
મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર
જીવન કે દીન ચાર …ઐસો…
જન્મ વારંવાર…
ઐસો જન્મ વારંવાર …

.

ક્યા જાનુ કછુ પુણ્ય સે પ્રગટે
મિલા મનુષ્ય અવતાર….
જન્મ વારંવાર
નહિ…જન્મ વારંવાર ..
નહિ ઐસો …
જન્મ વારંવાર…નહિ ઐસો…

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

 • Dr.Kishorbhai Mohanbhai Patel

  આદરણીયશ્રી. અશોકભાઈ

  પુજ્ય નારાયણ સ્વામીના સ્વરમાં

  આપે સુંદર ભજ્ન મુકેલ છે.

  સવાર સુધરી ગઈ.

  કિશોરભાઈ પટેલ