જાગોને અલબેલા કાન …

જાગોને અલબેલા કાન …
સ્વર : નારાયણ સ્વામી …

.

.
જાગો લોકો મત સુઓ
મત કરો નિંદસે પ્યાર ..(૨)
જૈસો સપ્નો રૈન કો
એસો હૈ સંસાર ..

 

જાગોને અલબેલા કાન ..
જાગોને અલબેલા કાન
મોર મુગુટ ધારી રે
જાગોને અલબેલા કાન …

 

આ સઘળી દુનિયા સુતી જાગી ..

 

સઘળી દુનિયા સુતી જાગી
તમારી નિંદરા ભારી રે
જાગોને અલબેલા કાન …

 

ગોકુળ ગામની ગાયો સુતી
વણજ કરે વેપારી રે ..

 

ગોકુળ ગામની ગાયો સુતી
વણજ કરે વેપારી રે ..
દાતણ કરોને આદિ દેવા ..(૨)
મુખ ધુઓને મુરારી રે
જાગોને અલબેલા કાન …

 

જાગોને અલબેલા કાન
મોર મુગુટ ધારી રે
જાગોને અલબેલા કાન …

 

ભાત ભાતના ભોજન બનાવ્યા
ભરી સુવર્ણ થાળી રે ..

 

ભાત ભાતના ભોજન બનાવ્યા
ભરી સુવર્ણ થાળી રે
પ્રેમ થાકી તમે જમો પુરુષોત્તમ ..(૨)
તમને જમાડે વ્રજ નારી રે
જાગોને અલબેલા કાન …

 

જાગોને … જાગોને …
જાગોને અલબેલા કાન
મોર મુગુટ ધારી રે
જાગોને અલબેલા કાન …

 

કાલીન્દ્રીમાં જઈને કાળી નાગ નાથ્યો
ઉપર કરી અસવારી રે ..

 

કાલીન્દ્રીમાં કાળી નાગને નાથ્યો
ઉપર કરી અસવારી રે
મામા કંસનો ઘાણ જ વાળ્યો ..
મામા કંસનો ઘાણ જ વાળ્યો
માસી પૂતનાને મારી રે
જાગોને અલબેલા કાન …

 

જાગોને … જાગોને …
જાગોને અલબેલા કાન
મોર મુગુટ ધારી રે
જાગોને અલબેલા કાન …

 

સૂરનર મુનિજન ધ્યાન ધરે
બ્રહ્મા વેદ વિસારી રે ..

 

સૂરનાર મુનિજન ધ્યાન ધરે
બ્રહ્મા વેદ વિસારી રે
મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ ..(૨)
હું છું દાસી તમારી રે
જાગોને અલબેલા કાન …

 

જાગોને … જાગોને …
જાગોને અલબેલા કાન
મોર મુગુટ ધારી રે
સઘળી દુનિયા સુતી જાગી ..(૨)
તમારી નિંદ્રા ભારી રે
જાગોને અલબેલા કાન …

 

જાગોને અલબેલા કાન
મોર મુગુટ ધારી રે
જાગોને અલબેલા કાન …

 

જાગોને અલબેલા કાન
જાગોને અલબેલા કાન
જાગોને અલબેલા કાન …

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

 • Ramesh Patel

  સૂરનર મુનિજન ધ્યાન ધરે
  બ્રહ્મા વેદ વિસારી રે
  મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ ..(૨)
  હું છું દાસી તમારી રે
  જાગોને અલબેલા કાન …

  સુંદર ભજન હૈયે અને હોઠે રમતું.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)