ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

  • શ્રી ગણેશ સ્તુતિ …(પૂજન) અને મોદક … (રેસિપી) ની બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલા આપના પ્રતિભાવ બદલ આભાર………….. ! ડૉ. કીશોરભાઈ તેમજ નીલાબેન.

  • saras

  • Dr.Kishorbhai Mohanbhai Patel

    આદરણીયશ્રી. અશોકભાઈ સાહેબ

    આપ દ્વારા મુકાયેલ ” શ્રી ગણેશ સ્તુતિ ખુબજ સુંદર, મંભાવન

    સાથે મોદકની પ્રસાદી જોઈ આનંદિત