વાગે છે વેણુ.. (ગણેશ) …(લગ્ન ગીત) …

વાગે છે વેણુ….  (લગ્ન ગીત) …
(કન્યાપક્ષે ગણેશમાટલીનું ગીત)

 

 ganeshji

વાગે છે વેણુ ને વાગે વાંસલડી
અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા
કાકા વીનવીએ કાન્તિલાલભાઈ તમને
રૂડા માંડવડા બંધાવજો
માંડવડે રે કાંઈ દીવડા પ્રગટાવજો
અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા
માસી વીનવીએ મીનાબેન તમને
નવલા ઝવેરી તેડાવજો
ઝવેરી તેડાવજો ને ઘરેણાં ઘડાવજો
અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા
વીરા વીનવીએ વિનુભાઈ તમને
મોંઘેરા મહેમાનો તેડાવજો
મોંઘેરા મહેમાનોએ શોભે માંડવડો
અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા
મામા વીનવીએ મહેશભાઈ તમને
નવલાં ચૂડો પાનેતર લાવજો
ચૂડો પાનેતર આપણી વ્હાલી બેનને સોહે
અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....