હરિ તું ગાડું મારું ક્યાં લઇ જાય …

હરિ તું ગાડું મારું ક્યાં લઇ જાય …
સ્વર:પાર્થિવ ગોહિલ ..
 

(૧) સ્વર:પાર્થિવ ગોહિલ

(૨) સ્વર: પ્રફૂલ દવે … 
હોજી રે.. હો જી રે ..હો જી ..
પ્રભુ તું ગાડું મારું ક્યાં લઇ જાય…
કાંઈ ન જાણું ..
હરિ તું ગાડું મારું ક્યાં લઇ જાય કાંઈ ન જાણું
કાંઈ ના જાણું રે … કાંઈ ના જાણું રે
કાંઈ ના જાણું …
ધરમ કરમ ના જોડ્યા બળદીયા
ધીરજની લગામ તાણું
કાંઈ ના જાણું .. હરિ તું ગાડું મારું …
કાંઈ ના જાણું …
કાંઈ ના જાણું રે .. કાંઈ ન જાણું રે
કાંઈ ના જાણું …
સુખ ને દુ:ખના પૈડા ઉપર ગાડું હાલ્યું જાય
કદી ઉગે આશાનો સુરજ કદી અંધારું થાય
હે…મારી મુજને ખબર નથી કંઈ ક્યાં મારું ઠેકાણું
કાંઈ ના જાણું … પ્રભુ તું ગાડું મારું …
કાંઈ ના જાણું રે … કાંઈ ના જાણું રે
કાંઈ ના જાણું …
પાપણ ઠેકાણે/પટારે  સપના સંઘર્યા
મનની સાંકળ વાંસી
અગર ડગરીયા આવે નગરિયા
નાય આવે મારું કાશી રે
નાય આવે મારું કાશી
હે હરતું ફરતું શરીર તો છે પિંજર એક પુરાણું
કાંઈ ના જાણું … હરિ તું ગાડું મારું…
કાંઈ ના જાણું રે … કાંઈ ના જાણું રે
કાંઈ ના જાણું …
ક્યાંથી આવું, ક્યાં જવાનું, ક્યાં મારે રેહવાનું
અગમ-નિગમ નો ખેલ અગોચર
મનમાં મુંઝાવાનું
એ .. ક્યારે વેરણ રાત વિતે ને ક્યારે વાયે વાણું
કાંઈ ના જાણું … પ્રભુ તું ગાડું મારું…
કાંઈ ના જાણું …
એ..ધરમ કરમ ના જોડ્યા બળદીયા
નીરજની લગામ તાણું
કાંઈ ના જાણું .. પ્રભુ તું ગાડું મારું …
કાંઈ ના જાણું …
કાંઈ ના જાણું રે .. કાંઈ ના જાણું રે
કાંઈ ના જાણું …
કાંઈ ના જાણું રે …
કાંઈ ના જાણું રે ..
કાંઈ ના જાણું …

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

 • Dr. Kishorbhai M. Patel

  Dear sir

  very very nice ” BHAJAN ”

  I like it, very much

  ” Happy New Year 2 U & Your Family “

 • sjuneja

  આવા બીજા લોકગીત સાંભળવા મળશે તો આનંદ થશે હોં અશોકભાઈ

 • sjuneja

  સુંદર લોકગીત .જૂના ગુજરાતી પિક્ચરોનો યુગ યાદ આવી ગયો.