હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ…(કુળદેવીને નિમંત્રણ)..

હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ …  (કુળદેવીને નિમંત્રણ) …

 

 

હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ
હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ
લખિયે રૂડાં કુળદેવીના નામ કે
કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ
હે તમે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ
અવસર આવ્યો છે ?રૂડો આંગણે રે લોલ
લગનના કંઈ વાગે રૂડા ઢોલ જો
કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ
હે તમે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ
સુખડના મંડપ રોપાવિયા રે લોલ
બાંધ્યા બાંધ્યા લીલુડા તોરણ જો
કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ
હે તમે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ
આવીને અવસર ઉજાળજો રે લોલ
બાલુડાને આપજો આશિષ કે
કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ
હે તમે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ

 

 

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
Hete_Lakhie_Kankotri.mp3

 

 

સાભાર: http://mavjibhai.com

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....