ગાંડાની વણઝાર …

ગાંડાની વણઝાર ….

સ્વર : નારાયણ સ્વામી …

સાખી:

કેશવ કહી કહી સમરીએ

નવ સોઈ એ નિરધાર

રાત દિવસ કે સમરણીએ

કબહુ કે લગે પૂકાર…

.

નામ સમો વળ કો નહિ

જપ તપ તીરથ જોગ

તારે નામે પાતક છૂટીએ

નામે નાશે રોગ …

.

ગાંડા ની વણઝાર, એનો ગણતા ના આવે પાર

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

એનો ગણતા ના આવે પાર….

.

શુક ગાંડો, ધ્રુવ ગાંડો, અને ગાંડો ત્યાં ધૂપ કુમાર.. જી

નારદજી તો એવા ગાંડા, જેણે બાંધ્યા નહિ ઘર બાર..

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

ગાંડા ની વણઝાર, એનો ગણતા ના આવે પાર….

.

ગાંડા હનુમંત, ગાંડા વિભીષણ, ગાંડી શબરી નાર.. જી

ગાંડા ગુહ્ય હે પગ ધોઈ ને, પ્રભુ ઉતાર્યા પાર…

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

ગાંડા ની વણઝાર, એનો ગણતા ના આવે પાર….

.

ગોકુળ ગામની ગોપીઓ ગાંડી, ભૂલી ઘર વ્યવહાર.. જી

બંસી નાદે ચાલી નીકળી, સુતા મેલી ભરથાર…

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

એનો ગણતા ના આવે પાર….

.

સુદામા ના ગાંડપણે તો વેઠયા ભૂખ અંગાર.. જી

પાંચ પાંડવ એવા ગાંડા, જેણે છોડ્યા નહિ કિરતાર …

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

.

વિદુર પત્ની ગાંડી થઈને, રટે નંદ કુમાર.. જી

છાબિલાને એ છોકરા ?આપ્યા, ગર્ભ ફેંક્યા બહાર…

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

એનો ગણતા ના આવે પાર….

.

બોડાણા નાં ગાંડપણે તો કામ કર્યું હદપાર..જી

દ્વારિકા નો ઠાકોર આવ્યા, ડાકોર ગામ મોજાર..

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

ગાંડા ની વણઝાર, એનો ગણતા ના આવે પાર….

.

કબીર, તુલસી, સુર ગાંડો અને રોહિદાસ ચમાર..જી

મોરાંદે તો ગાંડા થઈ ને, ગાંડો કીધો સંસાર…

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

ગાંડા ની વણઝાર, એનો ગણતા ના આવે પાર….

.

ધનો ગાંડો, આ ધીરો ગાંડો અને ગાંડો પ્રીતમ પ્યાર..જી

સખુ મીરાં કર મા ગાંડી, જેણે છોડ્યા જગ થી તાર…

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

.

દાદુ ગાંડો, પીપો ગાંડો અને અખૈ યો એ સોનાર..જી

પંઢર પૂર માં, ગોરો ગાંડો, ઈતો ઘડા નો ઘડનાર…

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

.

નામો , ગામો, સૂકો, ગાંડો અને મૂળદાસ લોહાર ..જી

જલારામ ની વાત શું કરવી, જેણે વળાવી ઘરની નાર…

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

.

જુનાગઢ નો નાગર ગાંડો, ઈ તો નાચ્યો થૈ થૈ કાર..જી

બાવન કામ, કર્યા પ્રભુ એ, એના છતાં આવ્યો નહિ અંહકાર…

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

.

થયા ઘણા અને હાલમાં પણ છે, અને ભવિષ્યે પણ થનાર ..જી

ભક્ત કુળનો ?નાશ નથી, એ બોલ્યા જગત આધાર …

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

એનો ગણતા ના આવે પાર….

.

દુનિયા એ જેને ગાંડા ગણ્યા પણ હરિ ને મન હોંશિયાર..જી

ગોવિંદ ગાંડો, એનું ગીત ગાંડુ, ને ગાંડા સાંભળ નાર …

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

એનો ગણતા ના આવે પાર….

.

ગાંડા ની વણઝાર, એનો ગણતા ના આવે પાર

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

ગાંડા ની વણઝાર …

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

 • Gebäudereinigung Bremen

  This is the best blog I have ever read thank you!

 • Kaushik Patel

  Dear Shri Ashokji,

  Thank U very much for Shri Narayan Swami!s bhajan….Ganda No Avtar.I was looking for it since long.A very beautifully sunj ,phlosophical bhajan.

  Thanks again, kaushik

 • Pingback: ધવલરાજગીરા()

 • Enjoy Narayan Swami……
  Keep shining.

  Rajendra Trivedi,M.D.
  http://www.yogaeast.net

 • ગોવિંદ પટેલ

  ખુબ સરસ બ્લોગ છે. અભિનંદન.
  ગાંડાની વણઝાર પ્રભુ તારા ગાંડાની વણઝાર .
  ખુબ સુંદર ભજન .
  “સ્વપ્ન ” જેસરવાકર
  swapnasamarpan.wordpress.com/ ” પરાર્થે સમર્પણ” જુઓ .