પુષ્ટિ ભક્તિ ….

અમારાં ગો.વા. પ.પૂજ્ય પિતાશ્રી શાંતિલાલ કે જેમને દાદાજી ના વાહલ્સોયા નામથી અમે સૌ બોલાવતા, તેમની આજરોજ તા. ૦૬.૦૭.૨૦૧૦ ના પૂણ્યતિથી નિમિતે,અમારાં પ.પૂજ્ય માતુશ્રી ગો.વા. શારદાબેન(દાદીમા)ની પ્રેરણા અને ભાવનાથી,તેમની પુણ્યસ્મૃતિ નિમિત્તે પુષ્ટિ -ભક્તિ -કીર્તન અને તે વિષે થોડું અહીં મુકવા નમ્ર કોશિશ કરેલ છે……

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....