પરંતુ … શ્રધા ચમત્કાર સર્જે છે …

પરંતુ…  શ્રધા ચમત્કાર સર્જે છે …

 

shraddha

એક્વાર એક માણસનો દીકરો મરણ પથારીએ પડયો અને, કોઇ એને બચાવી નહીં શકે તેમ લાગ્યું. પણ, એ છોકરાના બાપને એક સાધુએ કહ્યું.. ‘ એક આશા છે. સ્વાતિ નક્ષેત્રમાં પડેલા વરસાદનાં માનવ ખોપરીમાં ઝીલાયેલાં પાણીનાં થોડાં ટીપાં સાથે તેમાં કાળોતરાનું વખ પડ્યું હોય તે લઇ આવો તો તમારો પુત્ર બચી જાય.’ બાપે પંચાંગમાં જોયું તો આવતીકાલે સ્વાતિ નક્ષત્ર બેસતું હતું. એટલે એણે પ્ર્રાર્થના કરીઃ પ્રભુ,આ બધી બાબતો તું શકય બનાવ અને મારા પુત્રનું જીવન બચાવીદે. ‘   તીવ્ર આખ્યું અને ઝંખનાથી, બીજી સાંજે એ જંગલમાં ગયો અને, સાવ એકાંત જગ્યાએ મનુષ્ય -ખોપરીની તપાસ આદરી.

આખરે એક ઝાડ નીચેથી તે મળી. એને હાથમાં લઇને તેણે વરસાદ માટે પ્રાર્થના કરતો એ ઊભો. થોડીજવારમાં એક ઝાપટું આવ્યું અને એ ખોપરીમાં વરસાદનાં કેટલાંક ટીપાં ઝીલાયાં. એ માણસ મનોમન બોલ્યોઃ ‘ યોગ્ય નક્ષત્રમાં પડેલા વરસાદનું જળ તો હવે આ ખોપરીમાં છે.’ પછી એણે હ્રદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીઃ’

હે પ્રભુ, હવે બાકીની વસ્તુ પણ મળે તેવું કરો ‘ થોડીક જ વારમાં એણે એક દેડકાને અને એને પકડવા મથતા કાળી નાગને જોયો. ક્ષણમાત્રમાં દેડકો પેલી ખોપરી પર ઠેક્યો અને નાગે એની પાછળ તેમ કર્યું ને એનું વિષ પેલી ખોપરીમાં પડયું. છલોછલ અત્યંત  લાગણીથી પેલો ચિંતાતુર પિતા બોલી ઊઠયોઃ

‘હે પ્રભુ ! તારીકૃપાઅશકય વસ્તુ પણ શકય બને છે. હવે મારો દીકરો બચી જવાનો તે હું જાણું છું.

એટલે, હું કહું છું કે તમારામાં સાચી શ્રધા અને તીવ્ર ઝંખના હશે તો પ્રભુકૃપાથી તમને બધું જ મળશે.

 

(રા.જ)

 

 
બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]
 

 
બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ, બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....