વંટોળીયો વસંતનો – કાકુ

By: | Post date: July 5, 2016 | Comments: No Comments

Posted in categories: Uncategorized Uncategorized

લીલુડો જામો અને કેસરિયો સાફો,
ધરણી એ ધર્યો આજ વેશ શ્ર્રીધરનો!

હું શું જાણું સ્વર્ગમાં નાચે અપ્સરાઓ
અહી તો મેળો છે ઉર્વશી ને મેનકાનો!

કોણ દરજી શીવે લેબાસ આ ધરતીનો?
જાણે સોળે શણગાર્યો ચંદરવો નવદુર્ગાનો!

રોજ રોજ નવો ઉત્સવ રંગ ને ફોરમનો!
ગુંજે ચોમેર આ તો વંટોળીયો વસંતનો!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered By Indic IME